HEEFT EUROPA HAAR ZIEL VERKOCHT AAN DE DUIVEL?

De Europese Unie is nooit gekozen door het volk, maar ons ongevraagd door onze strot geduwd! Ik vraag mij nog steeds af waarom mensen zich zonder protest naar de slachtbank laten leiden. Heeft dit te maken met een suïcidale kuddedieren-mentaliteit?
Met de toetreding tot de EU hebben wij (ongewild) onze ziel verkocht aan de duivel! Want de EU is niet anders dan een grote dodelijke splijtzwam!

duivelDrie voorbeelden hiervan zijn:

1. De grote economische en sociaal-culturele problemen die de landen van de EU steeds verder uit elkaar drijven. De bijna alles omvattende materiële macht en de ziekelijke dweepzucht van een steeds decadenter wordende Europese economische elite.
In een aldus ontstane keiharde, kille en strikt zakelijke samenleving waarin de tegenstelling tussen hoog – en laagopgeleiden, tussen puissant rijke en deerniswekkende arme mensen, de toon van het maatschappelijke discours zet, is het niet verwonderlijk dat een politiek verenigd Europa langzaam uit het zicht verdwijnt.

2. De Nederlandse economie glijdt gestaag steeds verder af. Mensen worden geconfronteerd met renteslavernij als gevolg van door de bank en overheid genomen financiële wurgmaatregelen/knevelwetten/voorschriften. Figuurlijk een nationale watersnood in heel Nederland omdat alle huizen onderwater staan en de bewoners worden gekielhaald door de bankiers en overheid.
Wat ons te wachten staat is dat ‘de nieuwe armen’, AOW-ers, werklozen, bijstandtrekkers voedselbonnen krijgen uitgereikt om ze niet te laten verhongeren. De inflatie neemt monsterachtige vormen aan…, een rugzak vol bankbiljetten om een brood te kunnen kopen ligt in het verschiet.
Internationale bedrijven en rijke particulieren vluchten massaal weg uit Nederland. Kapitaalvlucht! Natuurlijk wordt er geld meegenomen, maar vooral baren goud verdwijnen in groten getale over de grenzen.

3. De opgedrongen massa-immigratie. Veertig jaar massamigratie heeft ertoe geleid dat de verzorgingsstaat nu niet meer betaalbaar is. Migranten die de staat veel meer kosten dan ze ooit kunnen opbrengen, zoals blijkt uit het CPB onderzoek van o.a. Hans Roodenburg waarnaar geen enkele Nederlandse regering ooit gevraagd heeft.
Immigranten die veel meer dan gemiddeld leven van een uitkering. Veel vaker in de gevangenis zitten dan gemiddeld. Veel vaker zorgafhankelijk zijn. De kosten van de beveiliging steeds meer doen toenemen. enz.
Diverse landen in Europa hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle.
Voorbeeld: De moslims hebben de macht overgenomen in de Noord-Franse stad Roubaix. In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. De Universiteit van Leuven heeft op 18 november 2011 een studie openbaar gemaakt waarin wordt geconstateerd dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden

De Europese samenleving is de laatste vijftig jaar langzaam veranderd in een levensgevaarlijk kruitvat waarin op geld, macht en sociale status beluste consumenten elkaar op de vrije markt het leven zuur maken.

Binnenkort zal de tijd komen dat het volk het constant moeten accepteren van bovengenoemde slavernij meer dan zat is en in opstand komt. De eis om een ‘democratisch referendum’ zal steeds dwingender worden!
Opstand tegen de overheid wegens een ernstig verarmende maatschappij, en opstand omdat de inmiddels kaalgeplukte burger de rekeningen niet meer betalen. …

Een politiek verenigd Europa zal het vooral moeten hebben van een minimale hoeveelheid solidariteit. En zelfs die minimale hoeveelheid solidariteit kunnen en willen wij uiteindelijk niet meer opbrengen.

320_tnail_jumpingBij de EU blijven is je eigen graf graven…

Bron: http://wereldenverwondering.wordpress.com/2012/05/07/een-cultureel-en-politiek-versplinterd-europa-glijdt-geleidelijk-steeds-verder-af-naar-de-status-van-langzaam-vergrijzend-en-a-vitaal-stagnerend-avondland/