SOCIAAL NEDERLAND!!!

DISCRIMI

Wat men hier “Discriminatie” noemt is slechts het op een zeer milde manier benoemen van feiten!!!