ONTHULLING VAN DE CAMOUFLAGE VAN DE MEDIA!

Er komt steeds meer naar buiten dan wat er in de Nederlandse media wordt gepubliceerd. Onderstaand slechts een klein aantal recente nieuwsberichten, die de door de linkse media in slaap gesuste kuddedieren eigenlijk niet mogen lezen! Wij vinden dat wij dit soort berichten niemand mogen onthouden! (Het lijkt een hele lap leesvoer, maar dit is slechts het tipje van de sluier! )

Camouflage.mediaWie denkt dat de islamisering in Europa een fabeltje is, even deze “opfrissing” (Ik raad u aan het hele artikel te lezen door de linken aan te klikken, zodat u later niet kunt zeggen dat wij u niet hebben gewaarschuwd!):

Zweden:
Zweden zal elke kritiek op immigratie vervolgen.
Na Kerstmis van dit jaar zal in Zweden een nieuwe wet in kracht treden, die moet toestaan mensen, die kritiek hebben op de immigratie, voor de rechtbank te dagen.

Het voorstel van de Grondwetscommissie werd in het parlement goedgekeurd. Andrew Norlén, parlementslid en lid van de b.g. commissie, gaf tijdens een eenzijdig ‘debat‘ deze uitsmijter: “Ik denk niet dat er vele vervolgingen zullen nodig zijn vooraleer het signaal door de samenleving zal begrepen worden dat het internet geen land is waar er wetteloosheid heerst, the sheriff is back in town. “
De bedoeling is dat deze nieuwe wet ervoor moet zorgen dat de Zweedse bevolking moet ophouden met klagen over het feit dat hun land in een derde wereldnatie veranderd wordt.
http://www.golfbrekers.be/zwijgen-wordt-de-norm-in-zweden/

Duitsland en Frankrijk:
3 maart 2014
Ex-moslim: “Word wakker, Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!”
Een lezersbrief van een ex-moslim.
Bij het onderstaande artikel gaat het om een lezersbrief die ik enkele dagen geleden ontving. Hij is niet nep noch heb ik of iemand anders hem geschreven. Hij is afkomstig van een in Duitsland wonende ex-moslim. Wat hem ertoe bewogen heeft om uit de islam te stappen, wat hem ertoe bewogen heeft mij deze brief te sturen, kunnen we alleen maar gissen.
De brief bevat echter zoveel fundamentele waarheden over de islam, dat ik hem als zelfstandig artikel wil voorstellen. Hij bevestigt alles wat wij islamcritici tot nu toe over de islam hebben uitgevonden.
Aan de brief is geen woord veranderd, weggelaten of toegevoegd:
http://ejbron.wordpress.com/2014/03/03/ex-moslim-word-wakker-europeanen-de-islam-wil-jullie-vernietigen/

De Duitse politie heeft opdracht criminaliteit Arabische migranten te verzwijgen.
64 dagen lang stond een alleen voor interne ogen bedoeld document van de Duitse overheid per ongeluk open en bloot op het internet te lezen. In het ‘alleen voor dienstgebruik’ gekenmerkte bericht stond hoe de Duitse politie van de politiek de opdracht heeft gekregen om de criminaliteit van Arabische (moslim)migranten te verzwijgen. http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/09/duitse-politie-heeft-opdracht-criminaliteit-arabische-migranten-te-verzwijgen

Aanvallen op autochtone Fransen in “islamitische gebieden” (+ video)
14 april 2014
Iedereen kan overal en om vele redenen het slachtoffer worden van geweld. In door moslims gecontroleerde delen van Frankrijk echter is het bijzonder gevaarlijk geworden blank te zijn. Video-opnames van bewakingscamera´s laten zien hoe blanke Fransen in de metro en op straat door overwegend immigrantenbendes in elkaar worden geslagen. Islamitische migranten beschouwen deze gebieden als hun territoria en blanken betreden deze slechts op eigen risico. De Fransen noemen ze “sensibele urbane zones” – No-Go-Areas, waar de politie niet komt of de wet handhaaft.
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/14/aanvallen-op-autochtone-fransen-in-islamitische-gebieden/

Frankrijk telt al 751 door migranten overgenomen wijken waar het Franse recht niet meer geldt – Parijs overweegt om 15 wijken met wapengeweld te heroveren.

Engeland:
Islamkritiek op internet gecensureerd en zwaar aangevallen
8 april 2014
Islamkritiek op het internet wordt op allerlei manieren uit de cyberspace (als we die ouderwetse uitdrukking nog maar eens mogen gebruiken) gedrukt, zo blijkt vandaag.
http://joostniemoller.nl/2014/04/eng-islamkritiek-op-internet-gecensureerd-en-zwaar-aangevallen/

Het onderzoek naar een in het geheim geplande islamitische overname breidt zich uit.
Posted on 22 april 2014
Het probleem met de islam op particuliere scholen heeft zich tot reusachtige proporties kunnen uitbreiden … niet honderden, maar duizenden Britse scholen zijn onder invloed van islamitische radicalen gekomen.
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/22/gb-het-onderzoek-naar-een-in-het-geheim-geplande-islamitische-overname-breidt-zich-uit/

Nederland:
21 maart 2014
Teveel mensen uit een vaak klassiek-islamitische en agrarische cultuur, aan wie elke moderniteit voorbij is gegaan, hebben zich in onze steden gevestigd, daarbij geholpen door een leger van ‘hulpverleners’. Die faciliterende elites zullen weliswaar een aardig inkomen overhouden aan hun werk, maar leveren geen wezenlijke bijdrage aan de opbouw van ons land. Integendeel zelfs. Veel vaker dan wij gewend zijn, komen deze allochtonen in aanraking met justitie, blijven aan de zijkant staan en willen eigenlijk niets van ons land en onze cultuur weten. Het overgrote deel van hen blijft ronddolen in hun inmiddels achterhaalde cultuur en beseft niet dat die volstrekt onverenigbaar is met de onze. Juist degenen die dergelijke problemen niet willen benoemen, laat staan aanpakken, bevorderen discriminatie.
Wat is er tegen om te erkennen dat Wilders alweer een probleem bij de lurven heeft en wie hebben er belang bij dat de demografische situatie in de grote steden blijft zoals die is?
http://ejbron.wordpress.com/2014/03/21/wat-is-het-nieuws-2/

22 april 2014. In opdracht van de PVV onderzocht Maurice de Hond/Peil.nl hoe Nederlanders denken over het afpakken van de Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit. Maar liefst 76% van alle Nederlanders is hier voorstander van, en van alle partijen een meerderheid van de achterban. Ook is maar liefst 65% voor het bevorderen van de vrijwillige terugkeer naar hun land van oorsprong van niet-westerse allochtonen. Op D66 na geldt ook hier dat er bij de achterban van alle politieke partijen er meer voor- dan tegenstanders zijn.
Tenslotte zegt 48% van alle Nederlanders voor een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen te zijn, terwijl 40% hier tegen is. Een meerderheid van de PVV en VVD kiezers zijn hiervoor, en een derde van de kiezers van CDA, PvdA en SP eveneens.
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/22/76-nederlanders-voor-afpakken-nederlandse-nationaliteit-criminelen/

22 april 2014. 43% eens met minder Marokkanen
Bijna de helft van de Nederlanders is het eens met Geert Wilders dat er minder Marokkanen zouden moeten zijn in Nederland. Dat blijkt althans uit een onderzoek dat de PVV heeft laten uitvoeren door Maurice de Hond onder ruim 2500 mensen. Van de ondervraagden gaf 43 procent aan dat ze liever minder Marokkanen wil in Nederland. Slechts 3 procent wil meer Marokkanen.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22535344/___43__eens_met_uitspraak_Wilders___.html