MASSA-IMMIGRATIE IS GENOCIDE OP EIGEN VOLK (deel 2)

De meeste gezinnen bestaan gemiddeld uit 4 personen. Met de huidige verslechterde economie (en de hieraan gerelateerde bezuinigen en werkeloosheid), heeft een modaal gezin al moeite om het hoofd boven water te houden!
HOE VERKNIPT MOET JE ZIJN OM HEN TE DWINGEN OM HIERNAAST NÓG EEN GEZIN (BESTAANDE UIT GEMIDDELD 6 PERSONEN) TE ONDERHOUDEN?
Want dát is wat onze bestuurders ons opleggen door middel van de tsunami van massa-immigranten, waarvoor wij 13 miljard per jaar moeten betalen !

Nadat de Zwitserse bevolking onlangs in een referendum voor de beperking van massa-immigratie had gestemd, vielen Europese politici over elkaar heen met kritiek en zelfs dreigementen. In ons eigen land blijven we met name vanuit linkse en liberale kringen horen dat immigratie zo goed voor de economie en samenleving zou zijn. De harde cijfers, nota bene van de overheid zelf, tonen echter aan dat precies het tegendeel het geval is. Met name immigranten uit Noord Afrika en het Midden Oosten vormen doorgaans een zware belasting voor onze toch al onder grote druk staande samenleving.
In totaal leven er 3,54 miljoen allochtonen in ons land, waarvan 1,97 miljoen afkomstig zijn uit niet-Westerse landen, voornamelijk Suriname, Turkije en Marokko.

zwitsstopIn Nederland kent men dezelfde problemen met migranten als in Duitsland, waar maar liefst 62% niet eens een middelbare schooldiploma heeft. De ‘gekwalificeerde’ en ‘goed opgeleide vakmensen’ waar politici doorgaans op wijzen, blijken er in werkelijkheid nauwelijks te zijn.
Gevolg is dat de werkloosheid onder migranten circa twee keer zo hoog is als onder de autochtone bevolking, waardoor ze veel vaker van een uitkering moeten leven. In 2012 bedroeg de werkloosheid onder niet-Westerse allochtonen in Nederland 15,5%, onder jongeren zelfs 28,4% (6). De veronderstelde baten van immigratie -‘goedkope arbeidskrachten’- staan zo in geen verhouding tot de kosten.

Mogelijk nog erger zijn de angstvallig door de politiek doodgezwegen of doelbewust verdraaide criminaliteitscijfers. In de stad Essen wordt 90% (!) van de criminaliteit door buitenlanders gepleegd. Dezelfde trend is in Nederland zichtbaar.
Het gaat dan met name om Antillianen, Marokkanen en Turken, en niet zozeer om immigranten uit Oost Azië (China, Vietnam, Indonesië, e.d.) en Zuid Amerika. Jeugdige Antillianen en Marokkanen maken zich zelfs 3,5 x vaker schuldig aan geweldsmisdrijven dan autochtone jongeren.

Naar aanleiding van het succes van het Zwitserse referendum wil één van beide regeringspartijen in Noorwegen eveneens een referendum over immigratie organiseren (8). Ook de Noren zijn de dankzij immigranten fors toegenomen criminaliteit helemaal zat geworden, en kozen onlangs voor een rechtse regering, die beloofde een einde te maken aan de softe ‘linkse’ behandeling van buitenlanders. Al kort na het aantreden van deze regering werd daadwerkelijk begonnen met het uitzetten van criminele immigranten.
De cijfers logen er dan ook niet om: 65% van alle verkrachters in Noorwegen komt uit niet-Westerse, hoofdzakelijk islamitische landen. Ook in Zweden is iedere tweede verkrachter een niet-Westerse immigrant. Geen grapje: jonge Zweedse vrouwen dragen in sommige wijken met veel allochtonen inmiddels een kuisheidsgordel. In de Noorse hoofdstad Oslo was vanwege een ware verkrachtingsgolf door migranten bijna geen blonde vrouw meer te zien; die hadden om zichzelf te beschermen hun haren zwart geverfd.

http://nos.nl/artikel/201443-zwitsers-voor-uitzetten-criminele-immigranten.html

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Harde-cijfers-tonen-aan-dat-massa-immigratie-zware-last-is

http://ejbron.wordpress.com/2014/03/01/de-massa-immigratie-heeft-groot-brittannie-onherkenbaar-achtergelaten-zegt-nigel-farage/

Slot (deel 3)

Klik hier voor Deel 1.