MASSA-IMMIGRATIE: DE EUROPESE GENOCIDE! (deel 1)

Betekent massa-immigratie in een staat genocide op de oorspronkelijke bevolkingsgroepen? Wat is de doelstelling van massa-immigratie, wie hebben er baat bij en wat is het eindresultaat (wie zijn de uiteindelijke slachtoffers) !
Deze (door de wereldbeleidsmakers strikt geheim gehouden) onderwerpen zijn al vaker aan de orde gesteld, waarvan ik hier een aantal samenvattingen plaats.
Dat deze beleidsmakers, waaronder de EU, dit afdoen als “complottheorieën” en elke vorm van kritiek op dit onderwerp verbieden, is duidelijk een teken dan hierachter duistere ‘zelfbevoorrechte’ redenen zitten.

GD*7578991Allereerst hier 2 citaten zoals ons volk de massa-immigratie ziet en ervaart:
“Wie mensen uit de Derde Wereld importeert, haalt de Derde Wereld in huis.
Onderontwikkeling, criminaliteit en barbarisme, voor ons al lang overwonnen levenswijzen, dringen ons leven binnen en wij zelf dienen gedragsvoorschriften van vreemde en primitieve culturen en religies te respecteren”

“Het gaat hier NIET om racisme, het gaat hier NIET om vreemdelingenhaat. het gaat om overleving en bestrijding van genocide van ons eigen volk!”

De Immigratie-doofpot.
Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal kosten! Maar de Nederlandse kiezer mag van het kabinet blijkbaar niet weten wat de massa-immigratie kost.

De combinatie van socialisme en massa-immigratie heeft haar onbetaalbaarheid bewezen. Voorspelbaar. Stel je voor dat je immigrant bent. Je komt naar Nederland en een overheidsbureaucraat legt je uit dat je een inkomen van de staat kunt krijgen om je kinderen te voeden, je huis en auto te betalen en de opleiding van je kinderen.
Is er nu iemand hier die die immigrant verwijt dat hij niet weigert wat hem wordt aangeboden? Nee? Oké, dan gaan we verder.

Zoals we allemaal weten, kan een staat niets gratis weggeven omdat een staat niets heeft. Dus moet de staat belasting heffen op het inkomen van werkende mensen om geld uit te kunnen geven. Je kunt je voorstellen wat er zal gaan gebeuren met de werkende klasse wanneer tienduizenden immigranten jaarlijks in een socialistisch land komen wonen. Inderdaad, ze worden kaalgeplukt tot ze geen cent meer over hebben om al die sociale zekerheid te financieren.

Stel je voor dat je een hardwerkende Nederlandse man bent (ze bestaan nog steeds). Je werkt 40 uur per week, betaalt 50% belasting en dus werk je 20 uur per week om iemand anders te voeden. Je leest ’s ochtends in de krant over mislukte integratie, over het feit dat een groot deel van de immigranten werkloos thuis zit maar wel bijna hetzelfde inkomen heeft als jij, op jouw kosten welteverstaan.
Is er nu iemand hier die die werkende klasse verwijt dat zij ontevreden zijn over de immigranten in hun land? Nee? Oké, dan gaan we verder.

Zoals je je kunt voorstellen resulteert dit in spanningen tussen de werkende klasse en de immigranten. Die spanningen resulteren op hun beurt weer in politici die die spanningen misbruiken om stemmen te krijgen. Aan de ene kant krijg je daardoor een partij die de ‘boze witte man’ vertegenwoordigt die zich richt tegen de immigranten. Aan de andere kant krijg je een partij die probeert stemmen te krijgen van de immigranten door ze wijs te maken dat ze op van alles en nog wat recht hebben.

Dat betekent dat je twee keuzes overhoudt: stemmen tegen de werkende klasse of stemmen tegen immigranten. Een stem op een partij is een stem tegen een grote groep mensen. Zoals je je kunt voorstellen, versterkt dit de al bestaande spanningen enorm.
Wie ga je daarvoor als schuldige aanwijzen? De immigranten of de werkende klasse?

Mijns inziens is de staat de schuldige. Ik verwijt de staat haar generositeit jegens immigranten op kosten van de werkende klasse. Zij produceert daarmee een dodelijke combinatie die uiteindelijk zou kunnen resulteren in een burgeroorlog tussen immigranten en de werkende klasse.

Zoals je je kunt voorstellen betekent dat dat er slechts een enkele oplossing overblijft: zet het mes in het vlees der sociale zekerheid en trek dat mes door tot op het bot. Immigranten zullen moeten werken om hun levensbehoeften te bekostigen, immigranten die niet willen werken zullen niet eens meer de moeite nemen hierheen te komen omdat ze geen toegang meer hebben tot uitkeringen. Dat zal leiden tot maximalisering van de welvaart en het als sneeuw voor de zon verdwijnen van het onderscheid tussen immigranten en de werkende klasse: immigranten worden namelijk onderdeel van de werkende klasse. Ze zullen moeten samenwerken met autochtone werknemers, hetgeen hen perfecte integratie biedt. Daardoor zullen de voormalige spanningen sterk verminderen en zal dit leiden tot een welvarende en harmonieuze samenleving.

Duitsland geeft immigranten zelfs recht op een biertje en sigaretten op kosten van werkenden.

http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/09/socialisme-de-oorzaak-van-het-falen-van-europese-massa-immigratie/

http://ejbron.wordpress.com/2012/10/10/massa-immigratie-is-genocide-video/

Klik hier voor Deel 2.