DE MINACHTING VAN DE EU VOOR DE EUROPESE BURGER!

EUNONederland heeft binnen de Europese Unie lange tijd bekend gestaan als een van de grootste voorstanders van Europese samenwerking. In 2005 leek dat sterk veranderd te zijn toen Nederland in een referendum met een meerderheid van 62% tegen de invoering van de Europese Grondwet stemde!

http://www.parlement.com/id/vh8lnhrsk1yy/het_referendum_in_nederland

Leugen no. 1
Maar uit de Eurobarometer van de Europese Commissie blijkt dat het gedeelte van de Nederlanders dat het EU-lidmaatschap een goede zaak vindt nooit kleiner is geweest dan 60

In aanloop naar de Europese verkiezingen in 2014 onderzocht onderzoeksbureau Ipsos de mening over Europa in negen lidstaten. Uit het onderzoek, waarvan de resultaten op 31 maart 2014 gepubliceerd werden, bleek dat bijna zeven op de tien Nederlanders voor het terugdringen van de macht van Europa was, of er zelfs helemaal wilde uitstappen. Twee op de drie Nederlanders was tevens van mening dat zij niet geprofiteerd hebben van de aansluiting van Nederland bij de Europese Unie.

Leugen no. 2:
Uit de Eurobarometer van het najaar van 2013 bleek dat een kleine meerderheid van de burgers van de EU-lidstaten zich burger van de Europese Unie voelt. Op de vraag ‘Voelt u zich burger van de EU?’ antwoordde gemiddeld 59 procent met ‘ja’

Bepaalde intellectuelen hebben een minachting voor de burgers en ze vinden het eigenlijk maar vervelend dat deze ook nog af en toe mogen stemmen. Want daar zijn ze eigenlijk te dom voor. Levensgevaarlijk, want stel je voor dat die domme burgers dan gaan stemmen tegen het establishment. Tegen jou. Och hemeltjelief! Ze weten niet wat ze zouden kunnen aanrichten, zo goed als je het met ze voor hebt. Kortom: boodschappen moeten er maar gewoon ‘ingehamerd’ worden.
Wat er eigenlijk ingehamerd moet worden, is dat burgers het een beetje zat zijn om als kinderen te worden behandeld. Om tenenkrommende ‘we hebben het niet goed uitgelegd, koetjiekoetjie’-commentaren toegeworpen te krijgen terwijl zij de lasten zien stijgen, en de inspraak over deze lasten(verdeling) zien dalen. Terwijl zij geen idee hebben wie die lui zijn, die via een technocratische spaghetti aan subcommissies en Mickey Mouse-parlementen een beetje fopdemocratietje zitten te spelen.

De mensen die elke kritiek wegschrijven als onderbuik hebben zelf óók negen van de tien keer geen idee wat het verschil is tussen de Raad van Europa, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. Terwijl burgers zien dat alle producten en diensten in protectionistisch Fort Europa velen malen duurder zijn, maar productie-overschotten worden gedumpt op de Afrikaanse markt. Terwijl burgers zien dat er megalomane gebouwen worden opgetuigd, waarin mensen die je nooit hebt gekozen wetsvoorstellen bedenken (dat gebeurt namelijk niet in het parlement, maar in de ongekozen Europese Commissie) over hoe jij je peuk opsteekt, je biertje drinkt, hoe krom je banaan is, hoe je fietspad eruit moet zien.

Ze vergeten echter 1 ding: Alle Europarlementariërs/eurocommissarissen, etc. zijn in dienst van de burgers. Wij burgers betalen hun (exorbitante) salarissen! Het wordt nu hoog tijd dat wij bij deze ‘verliesgevende instantie‘ een grondige reorganisatie uitvoeren!

http://politiek.thepostonline.nl/column/het-stuitend-dedain-voor-de-eu-kritische-kiezer/