MENSENSOORTEN EN PRIMATEN: VERMENGING IS DODELIJK!!

Bevolkingsgroepen die stil zijn blijven staan in de evolutie en dus in feite nog steeds barbaarse primaten zijn, met miljarden in onze geciviliseerde maatschappij binnenlaten, is vragen om uitgeroeid te worden!

PRIMATS3Lees dit:
Pater Frans en de 5 hoofden

Mensensoorten
In Europa, het continent dat ons huis is, woonde tot voor kort een mensensoort dat via ontwikkeling geworden was tot mensen die andere mensen niet zo maar vermoorden. In het Midden-Oosten, in andere delen van Azië en in Afrika, woont een mensensoort die de Europese ontwikkeling (nog) niet ondergaan hebben, die met het grootste gemak en in opdracht van een fossiel, genaamd Mohammed, en met wellust andere mensen vermoorden. Het verschil tussen deze mensensoorten zit er in dat vrijwel de gehele Europese gemeenschap niet de islam aanhangt en de mensen uit het Midden-Oosten, Azië en Afrika vrijwel kritiekloos de moordzuchtige ideologie van de islam aanhangt.

Vermengen is dodelijk
Iedereen begrijpt dat het vermengen van deze twee mensensoorten tot dodelijke gevolgen voor de oorspronkelijke Europese, vredelievende mensensoort zal leiden. Binnen de Europese mensensoort treffen we – helaas – ook de zogenaamde linksche goedmenschen aan. Deze lieden zijn blind, doof en ongevoelig voor de gevaren van het vermengen van deze mensensoorten. Zij verhinderen tot nu toe het weer uit elkaar halen van deze mensensoorten en het terugsturen van de gewelddadige, moordzuchtige soort naar zijn landen van herkomst.

Bron:
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/08/pater-frans-en-de-5-hoofden/#comment-172044

Lees ook dit:
https://ejbron.wordpress.com/2013/06/30/video-onthoofding-van-christenen-door-syrische-rebellen-pas-op-gruwelijke-beelden/