GRAAIKABINET PAKT ALWEER DE OUDEREN! PENSIOEN WORDT VERDER VERSOBERD.

De Telegraaf:

Kabinet, vakbonden, werkgevers en oppositiepartijen D66, CU en SGP zijn het in hoofdlijnen eens over een nieuw pensioenstelsel. De pensioensector krijgt er een nieuwe regeling bij: het zogeheten collectief vaste pensioenstelsel waarbij de deelnemers de volledige risico’s dragen.

PENSIOEN5Het kabinet heeft op belangrijke punten een akkoord gesloten met vakbonden en werkgevers. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) heeft deze week ook een laatste overleg gehad met D66, CU en SGP die het kabinet steunen bij het financiële beleid. De laatste details passeren nu de revue. Duidelijk is dat het huidige stelsel waar de meeste pensioenfondsen mee werken (het nominale stelsel) blijft bestaan.

Wel wordt het stelsel fors op de schop genomen. Pensioenfondsen zullen hun buffers verplicht moeten ophogen met 5 procentpunten. Volledige indexatie – het aanpassen aan de inflatie zodat gepensioneerden hun koopkracht behouden – wordt daardoor moeilijker.

Ook komen er nieuwe regels om de dekkingsgraden vast te stellen, waarbij meer wordt gewerkt met langdurige gemiddelden voor de rente.

Het kabinet heeft haast met de nieuwe regels want de wetgeving moet per 1 januari 2015 ingaan en moet nog door beide Kamers worden geloodst. De regels zijn bedoeld om het pensioenstelsel beter bestand te maken tegen toekomstige economische schokken en het feit dat mensen steeds ouder worden

http://www.telegraaf.nl/overgeld/pensioen/22465162/__Pensioen_verder_versoberd__.html

Lees ook dit: http://www.nujij.nl/politiek/1-miljard-bezuinigen-op-de-aow-plusonline.27743071.lynkx