HOE LINKS DE BAL KRIJGT TERUGGESPEELD!

Toen Wilders in besloten kring riep dat hij MINDER Marokkanen wilde, zag links de bal in open doel liggen! De hele media werd overspoeld met hun verontwaardiging over zoveel discriminatie. Burgemeesters en politici liepen voorop in de rij met groepen die massaal een aanklacht tegen Wilders wilden indienen. Groepen Marokkanen sprongen als een bok op de haverkist om massaal “Schande en Discriminatie” te roepen en de Nederlandse moraalridders die zich met hen solidair wilden tonen, liepen demonstratief in t-shirts met de opdruk “ik ben een marokkaan“!

Want zoiets kun je toch niet roepen over een groep medelanders die zich zó heeft aangepast en zelfs hun cultuur en geloof daarvoor heeft opgegeven! Bewonderenswaardige allochtonen die iedere Nederlander die zij tegenkomen omhelzen en op de schouders kloppen? Die alle vrouwen met zoveel respect behandelen en die keihard werken om te voorkomen dat de Nederlanders niet alles voor hen moeten bekostigen? Die met vlag en wimpel hun diploma’s halen, zonder dat zij examens hoeven te stelen? Die nooit hele wijken terroriseren en hun scooters en auto’s eerlijk hebben gekocht in plaats van te stelen? Die altijd de ouderen respecteren en er niet aan denken om hen te bestelen en te molesteren! Die nooit van hun leven overvallen plegen of mensen thuis beroven! Die nooit vrouwen verkrachten en en nooit iemand doodschoppen of doodschieten?
Politici en zelfs de Minister President uiten breeduit hun ongenoegen over zo veel ‘misplaatstheid’ en kronkelen zich in alle bochten om te laten merken dat zij zich van Wilders’ uitspraak distantiëren! En alle multiculti knuffelaars staan samen met de groep “zielige Slachtoffers” op de barricades om Wilders vanwege zijn wrede uitspraak af te straffen door een aanklacht tegen hem in te dienen!

Maar wat gebeurt er ineens? Twee (lieve) Marokkanen plegen een gewapende overval op een juwelier en worden daarbij doodgeschoten! Dat is wel even schrikken! Marokkanen proberen met alle macht om deze daad te rechtvaardigen, door deze overvallers als zielige, aardige jongens te beschrijven die door geldgebrek en onbegrip op het verkeerde pad zijn geraakt en eisen dat de vrouw van de juwelier, die heeft geschoten, wordt veroordeeld. (http://mwnw.nl/blog/2014/03/31/doodgeschoten-marokkaan-abel-h-een-slachtoffer-41132)

Politie en het OM vinden dat dit om zelfverdediging gaat, maar de druk van hun gepamperde groepen, die nu denken dat zij onschendbaar zijn en met alles kunnen wegkomen, weegt zwaar! De groep Marokkanen demonstreert met spandoeken om hun eisen aan te scherpen en ook de linkse knuffelaars en de media gaan hierin mee door vraagtekens te zetten bij de uitspraak van “gerechtvaardigde zelfverdediging”. En Ja hoor! Het Openbaar Ministerie zwicht voor de kritiek en de commotie en komt terug op zijn verklaring: het juwelierspaar wordt wellicht toch vervolgd. (http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/03/juwelier_deurne_misschien_toch.html)

balMaar wakker Nederland trapt hier niet in! Een beduidend groot deel van het Nederlandse volk, dat al veel te lang onder het juk van de steeds groeiende criminele Marokkanen gebukt gaat en het constant justificeren /goedpraten van deze criminele groepen door de linkse politici, justitie en moraalridders meer dan zat is, staat niet alleen achter de (gerechtigde) uitspraken van Wilders, maar zij zullen zeker met alle macht proberen om rechtvaardigheid te krijgen!
Als justitie zal zwichten voor de “dwang” van pro-criminelen, dan zal dit niet alleen resulteren in een aanzienlijke toename van PVV kiezers, maar dan zal zelfs een volksopstand zeker niet ondenkbaar zijn!

Tja en nu staan onze linkse bestuurders voor een dilemma: Wilders én de juweliersvrouw aanklagen en hiermee aantonen dat zij een groep allochtonen, die oververtegenwoordigd is in de criminaliteit, bevoorrechten boven het Nederlandse volk, zodat heel Nederland hun doelstelling zal doorkrijgen en bevestigd zien dat Wilders met zijn uitspraak 100% gelijk heeft, of… eieren kiezen voor hun geld en op tijd bakzeil halen....

Door: Realpredictor

Lees ook: http://ejbron.wordpress.com/2014/04/01/de-nederlandse-opstand-tegen-marokkanen/