HETZE TEGEN PVV OM KIEZERS AF TE LEIDEN VAN FAILLIETE DEMOCRATIE

Nederland in de greep van de dictatuur van het politiek correcte eenheidsdenken

Wilders.PimZal de gevestigde orde er deze keer wel in slagen om Wilders en de PVV, net als destijds Pim Fortuyn en de LPF, te laten verdwijnen?

Politici en media vallen over elkaar heen van verontwaardiging over Geert Wilders’ gewraakte ‘minder Marokkanen’ uitspraak, en grijpen de gelegenheid aan voor een ware hetze tegen de PVV. Brave burgers –die helft van de kiezers die nog op één van de ‘grote vier’ durfde te stemmen- lijken nog altijd te geloven dat we in een democratie leven – een illusie waar de media, die vrijwel uitsluitend nog als spreekbuis van de gevestigde orde fungeren, maar al te graag aan meewerken. Een korte, ontnuchterend blik op enkele feiten.

Afgelopen woensdag en donderdag reageerden de media euforisch vanwege de veronderstelde ‘enorme overwinning’ van D66. Feit: de ‘democraten’ van Pechtold kregen slechts 10% van de stemmen. De al even pro-Europese collega’s van PvdA werden weggevaagd en moesten het met 9% doen, de VVD verloor eveneens fors en belandde op 13%. Samen met het CDA, dat 18% scoorde, kregen de ‘grote vier’ slechts 50% van de stemmen – ongekend weinig. Met 33% werden de lokale partijen met afstand het grootst.

Motie van wantrouwen

De Nederlandse kiezer heeft overduidelijk door,dat de partijen die de democratie verder willen afbreken met hun voor ons land extreem kostbare streven naar een Verenigde Staten van Europa –wat overigens alleen door D66 volmondig wordt toegegeven- een motie van wantrouwen gegeven. De PvdA verloor zelfs bijna 1/3 van al zijn kiezers.

Maar hoe reageren de weggestemde politici op deze afstraffing? Vragen ze zich hardop af wat ze verkeerd hebben gedaan? Nee, ze vergelijken Geert Wilders met Hitler en ontketenen een politieke pogrom tegen de PVV, enkel omdat Wilders als enige de door het CBS bevestigde statistieken, waaruit onomstotelijk blijkt dat ons land wel degelijk een groot probleem met criminele Marokkanen heeft, durft te benoemen.

PVV moet net als Pim Fortuyn en LPF kapot

De storm die tegen Wilders opstak heeft zijn uitwerking niet gemist. Enkele geïntimideerde Friese statenleden besloten de PVV te verlaten, iets wat vanzelfsprekend breed werd uitgemeten in de media. De kruistocht tegen Wilders doet sterk denken aan de opkomst van Pim Fortuyn en de LPF begin deze eeuw, die dezelfde zaken aan de orde stelde als Wilders nu. Ook toen voerden media en politiek hand in hand een obsessieve hetze tegen Fortuyn en zijn partij, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij werd vermoord door een man die voor de rechtbank zei dat hij daarmee de moslims in Nederland wilde beschermen.

Net als destijds Fortuyn wordt Wilders nu al zes jaar lang gedemoniseerd, worden zijn uitspraken uit hun verband gerukt of verdraaid –zo had hij het enkel over minder criminele Marokkanen-, en worden de standpunten van zijn partij doelbewust verkeerd weergeven. Het doel is duidelijk: de PVV, de enige partij die het zelfbeschikkingsrecht van het Nederlandse volk overeind wil houden en weigert ons land over te geven aan Brussel, moet verdwijnen. En daar mogen alle mogelijke middelen voor worden gebruikt.

Pro-islam PvdA neemt Wilders de maat

Auteur en journalist Joost Niemöller, oud politiek redacteur bij HP/De Tijd, wijst bijvoorbeeld op de schrijnende hypocrisie van de PvdA, die nu aankondigt voortaan automatisch tegen ieder voorstel van Wilders te stemmen, maar het zelf wel had over ‘1 Oost Europeaan per vierkante meter’. Niemöller:

‘Hoeveel boter heb je dan op je hoofd? Is ‘minder’ Polen, ‘minder’ Bulgaren, ‘minder’ Roemenen, ‘minder’ ‘racistisch’ dan ‘minder’ Marokkanen? Een PvdA, die verkiezingspamfletten in het Turks en Marokkaans laat maken, door u en mij betaald; die stemmen ronselt in Moskeeën, die ‘internaten’ gebruikt als broedplaatsen van islamitische indoctrinatie. Uitgerekend die partij moet Wilders de maat nemen?’

Nieuwe verkiezingen? En dan… gebeurt er weer niets

De journalist, schrijver van ‘Het Immigratietaboe’ (2012), vreest dat de coalitiepartijen de PVV-crisis zullen aangrijpen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, en tijdens de campagne zullen proberen PVV-stemmers terug te winnen met beloften om meer aandacht te geven aan de problemen rond de massa-immigratie en de grotendeels mislukte integratie, zoals de overlast van Marokkaanse jongeren. Wat er na de verkiezingen met deze beloften gebeurt? ‘Ach, het antwoord daarop is bekend. We zien al veertig jaar wat er gebeurt. Niets.’

Het gevolg is dat ‘de andere partijen als gevolg hiervan nog meer naar elkaar zullen toegroeien dan ze nu al doen. De problemen met niet westerse allochtonen zullen nog minder besproken worden, laat staan aangepakt. De EU zal nog meer te zeggen krijgen. Nederland zal nog meer verdwijnen’.

Van Wilders komt u af, van de problemen niet

Niemöllers waarschuwing aan het adres van Den Haag: ‘Zeker, u kunt vast wel van Wilders afkomen. Maar u komt niet van de problemen af…. De ongerichte woede en de frustratie zal nog meer toenemen. Geweld in de straat. Gegil. Geschreeuw. Verontwaardiging. Chaos… Dames en heren politici, u kunt het krijgen zoals u het hebben wilt. U kunt ook eindelijk eens realistisch worden, grenscontroles gaan herinvoeren, democratie in werking laten treden, jawel, ook met referenda, de multiculturaliteit geen kans geven…’

Westerse democratie verandert in dictatuur

De Duitse auteur Udo Ulfkotte betrekt de verkettering van Wilders in ook de Duitse media bij de bredere maatschappelijke ontwikkelingen in Europa. ‘De snel minder aanloop krijgende eenheidsmedia onthouden u bepaalde informatie… ze kijken allemaal de andere kant op.’ Als voorbeeld noemt hij het krampachtige politiek correcte streven naar de socialistische gelijkstelling van alles en iedereen, wat er in Duitsland zelfs al toe leidt dat scholieren op sommige scholen zoveel mogelijk dezelfde cijfers krijgen.

Ulfkotte noemt het een ‘typisch voorbeeld van de verwatering van het waardensysteem van onze maatschappij.’ Dat deze gelijkstelling door de hoogste politieke regionen wordt bevorderd, is in zijn ogen ‘de hoofdoorzaak dat onze democratie in een democratuur (democratische dictatuur) verandert.’

Zo eist bijvoorbeeld de Duitse president Gauck dat de bevolking nog meer immigratie accepteert. ‘Waar dat heen leidt, is na de verkiezingsuitslag in Nederland duidelijk, maar wij willen het niet weten…. En als het dan uit elkaar spat, weet geen politicus waarom dat zo is. De illusie van de democratie was nu eenmaal te perfect.’

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/03/Hetze-tegen-PVV-om-kiezers-af-te-leiden-van-failliete-democratie

Hieronder het bewijs dat de Nederlandse kiezer compleet wordt bedonderd! http://m.volkskrant.nl/vk/m/nl/30460/Gemeenteraadsverkiezingen/article/detail/3622664/2014/03/26/Veel-spookstemmen-tijdens-gemeenteraadsverkiezingen.dhtml?originatingNavigationItemId=2824