DE BEDREIGENDE STOK IN HET NEDERLANDSE HOENDERHOK!

Oftewel “DE OBSESSIE VAN DE MEDIA EN DE STRATEGIE VAN EEN SLIMME POLITICUS  “

De bekende overdreven paniekreacties in het kippenhok van de Nederlandse politici en burgers vanwege slechts 1 woord is gewoon tenenkrommend! Onderstaand een inventarisatie van de reacties van dit clubje achter de heg! De moralistische paranoia, mede aangewakkerd door de geschrokken partijen, die hun electorale verliezen probeerden weg te moffelen, is niet alleen meelijwekkend, maar overduidelijk: Zij hebben een stok gevonden om terug te slaan!

pimF1. De hele linkse media springen als een bok op de haverkist om de, volgens hen discriminerende uitspraak van Wilders: ‘Minder Marokkanen’ te publiceren!
Wat is in feite discriminatie? “personen wegens hun geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging verschillend behandelen; ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen, achterstelling of uitsluiting van mensenNergens staat hier: “op basis van oververtegenwoordiging in criminaliteit”! En iedereen met een beetje verstand weet dat Wilders deze groep op basis hiervan heeft benoemd. Maar ach, wie let op zulke bijzaken als je als nep-moraalridders het vaste voornemen hebt om iemand te demoniseren toch?
2. En kijk wat er gebeurt, de gekozen PVV-leden distantiëren zich van Wilders’ uitspraak en stappen op! DIT moet toch een overtuigend bewijs zijn van wantrouwen en minachting voor hun eigen leider? (Dat zij inmiddels op hun besluit zijn teruggekomen, wordt gemakshalve genegeerd!)
3. Er wordt terstond een anti-discriminatie demonstratie georganiseerd, waar woedende allochtonen en multiculti moralisten tegen de “schandalige” uitspraak van Wilders betogen! Op de spandoeken staat o.a. “WILDERS HOND VAN ISRAËL” . Bij deze betoging zie je ook linkse politici, die hun verontwaardiging niet onder stoelen of banken schuiven! En WEER ziet niemand dat hier de grootste discriminatie ter wereld plaatsvindt, namelijk antisemitisme!
4. De nationale demonisering van Wilders heeft geresulteerd in de verschrikkelijkste doodsbedreigingen van de multiculti en hun knuffelaars aan Wilders, waardoor het hoogste beveiligingsniveau voor politici ooit, voor Wilders ingevoerd moest worden! Over haatzaaien gesproken…
5. De grootste linkse haatzaaiers P&W hebben gelijk hun stokpaardje gebruikt om hier een hele show aan te wijden! Maar ze vergeten dat zij de kampioenen zijn op het gebied van discriminatie en haatzaaien (zoals het triomfantelijk presenteren van hun programma met daarin oud-hoofdcommissaris van Politie Amsterdam, Joop van Riessen, over het mollen van Geert Wilders en het deporteren van zijn aanhang, toen 540.000 mensen).
6. De uitzending “Opsporing verzocht” heeft geweigerd om foto’s van Marokkaanse criminelen te plaatsen, uit protest tegen Wilders’ uitspraak (dus weer een smoesje om de feiten te verdoezelen!)
7. Voormalig GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi schrijft: “Hitler is onder ons. In de gedaante van Geert Wilders” En iedere ‘discriminatie-schreeuwer’ beaamt dit volmondig!

De linkse gecreëerde Mediahype heeft perfect gewerkt! Het gooien van de stok in het hoenderhoek heeft exact het effect gehad dat zij verwachten! Het verontwaardigde gekakel van het kippenvolk heeft zelfs de Internationale pers gehaald! HOLLANDISTAN staat weer op de kaart!

Echter….het leedvermaak van al die PVV-bashers blijkt uiteindelijk gebaseerd te zijn op een verkeerde inschatting, want de PVV heeft de gelederen inmiddels weer gesloten! http://frontpage.fok.nl/nieuws/644755/1/1/100/fractie-pvv-almere-blijft-bijeen.html

De PVV-kiezers zijn, juist door deze  linkse wanhoopspogingen, als een cordon achter Wilders blijven staan! En, zoals verwacht, is de PVV sterker dan ooit teruggekomen! “Opiniepeiler Gijs Rademaker denkt dat Wilders zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken. (Dit is het beeld dat we al jaren peilen. De harde kern van PVV-kiezers staat altijd achter Wilders, ook als er gedoe is binnen de partij of er ophef is over zijn uitlatingen.)”

Het meest treffende commentaar komt van columnist Geelen in zijn column in de Volkskrant. “Geert Wilders speelde amper een rol bij de verkiezingen, maar trok wel alle aandacht naar zich toe. Media weten nog steeds niet goed hoe ze met Wilders om moeten gaan en daar maakt de PVV-leider dankbaar gebruik van.” Geelen: “Het is hem weer gelukt, dankzij een strategisch communicatiebeleid met een minimum aan middelen. Surfend op de golven van een obsessie die veel media al jaren in de greep houdt.”

metafoor http://www.ministrando.org/gedrags-_en_opvoedingsprobl/jeugdcriminaliteit/criminaliteit_en_etnische_a.html