WANNEER IS NEDERLAND VAN EEN SOCIALISTISCHE STAAT VERANDERD IN EEN NATIONAALSOCIALISTISCHE STAAT?

Een korte omschrijving van deze 2 betekenissen:

Socialisme is een politieke maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, of de verzamelnaam voor een verscheidenheid aan politieke en ideologische stromingen die naar een dergelijke maatschappij streven. Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief, al dan niet belichaamd door de overheid/staat, de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen. Arbeiderszelfbestuur staat centraal bij verscheidene socialistische theorieën.
Traditioneel wordt hiermee bedoeld dat de staat het verschil in economische macht, dat samenvalt met het verschil tussen arm en rijk, nivelleert en zo een einde maakt aan de klassenmaatschappij.

Het nationaalsocialisme, ook wel ingekort tot nazisme, is een aan het fascisme verwante ideologie die na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland ontstond. Nationaalsocialisme oftewel Totalitarisme is een politiek systeem waarbij alles ondergeschikt is aan de staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt. Dit gebeurt meestal in staten die als dictatuur zijn ingericht.

nation.socialWanneer heeft deze transformatie plaatsgevonden en waarom heeft het Nederlandse volk hier niets van gemerkt? Welke dictatoriale grootmacht zit hier achter en waarom heeft het volk niet de kans gekregen om hier TEGEN te stemmen? Heeft dit sluipenderwijs plaatsgevonden of heeft het volk met oogkleppen op gelopen? Is dit een “staatsgreep” geweest van fascistische landen in de wereld, een (ongekozen) Europese dictatoriale kolos (EU) of de uiteindelijke realisatie van de elite bovenlaag?

Bottom line is dat Nederland slachtoffer is geworden van één van bovenstaande overheersingen en het Nederlandse volk terecht is gekomen in een vernietigende tsunami van de effectuering van hun doel! Het onderdrukken, uitbuiten en kaalplukken van dit volk leidt langzaam maar zeker tot genocide van het Nederlandse volk!

Waarom hebben wij dit zover laten komen?

door Realpredictor.