NEDERLAND IS ZIEK, ALLEEN EEN FIKSE OPERATIE KAN NEDERLAND NOG REDDEN !

Ik heb hierover al eerder geschreven: De Staat heeft 30 miljard aan pensioenen gestolen! En ze blijven gewoon doorgaan met stelen en uithollen van onze pensioenen!

In de tachtiger jaren is door het kabinet Lubbers maar liefst 30 miljard geroofd uit de pensioenpot. Ad Broere, econoom en voormalig bankier legt uit hoe dat werkte en heeft een vermoeden dat dit binnenkort weer eens zou kunnen plaatsvinden. Een belangrijke aanvulling op het andere verhaal van Ad Broere over hoe de geldschepping werkt en waarom dat de grondslag is voor alle economische malaise is.

Het pensioenstelsel is in de huidige vorm niet houdbaar en moet drastisch op de schop. ‘Het is onontkoombaar dat we naar een stelsel gaan waarin minder zekerheid zal bestaan over de hoogte van de pensioenuitkering.’

Daarvoor waarschuwt president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot vrijdag in De Telegraaf. ‘Het huidige stelsel met een hoge uitkering en een hoge mate van zekerheid is niet houdbaar in het licht van de komende vergrijzing.’
‘Zonder herziening van het pensioenstelsel zal het draagvlak onder jongeren voor dit systeem afnemen en dat holt het stelsel sluipenderwijs uit.’

Pensioen_reken-er-opMeer Bronnen:
http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-staat-heeft-30-miljard-aan-pensioenen-gestolen

http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/waarom-u-meer-moet-weten-over-pensioenen.php

http://www.pensioengroepzuid.nl/nl/nieuws/veel+pensioenregelingen+op+de+schop

http://daskapital.nl/2013/12/verlaging_pensioenpremies_onze.html