BIJSTAND-TABEL: 49% Somaliërs vangt bijstand !

Morgen wordt het rapport (pdf) van het Sociaal Cultureel Planbureau gepresenteerd.  Ik denk dat iedereen met een gezonde perceptie en analyserend vermogen onderhand wel weet hoe de uitslag zal zijn!

somalierEr kwamen vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië naar ons land. In totaal kwamen er in 2013 2,7 duizend asielverzoeken binnen van Syriërs, zes keer meer dan in 2012.

Onderstaand een specificatie uit 2011 van het percentage en de nationaliteiten die in de bijstand zitten. Het SCP noemt dat: ’positie van migrantengroepen op sociaaleconomische indicatoren’.  Check die vijfde kolom. Van de autochtonen zit slechts 2% in de bijstand. Van de Somaliërs 49%.

TABELBIJSTAND

Gezien de door de EU voorgeschreven versoepeling van het immigratiebeleid, zal duidelijk worden wat grotendeels de oorzaak is van de werkeloosheid en de armoede in Nederland!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/03/49-somali-rs-vangt-bijstand