VERBORGEN ARMOEDE IN NEDERLAND, DE MEDIA ZWIJGT!

Door Martin Vrijland

Als we de Main Stream Media lezen, dan zien we vooral berichten over celebrities, politiek en propagandaretoriek. Nergens wordt met een woord gerept over het verborgen armoedeleed in ons land. Niet alleen word ik dagelijks overspoeld met schrijnende jeugdzorg verhalen, maar ook met verhalen over uithuiszetting, zelfmoorden en allerlei andere gevolgen van de om zich heen slaande armoede. En nergens, maar dan ook nergens vind je de exacte cijfers. Ook niet bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor zover je een overheidsinstantie als die überhaupt serieus moet nemen. In hun rapport over armoede in 2013 spreken ze al niet eens meer over de ‘armoedegrens’, nee ze hebben George Orwell nieuwspraak doorgevoerd en noemen het ‘lage inkomensgrens’. En als ze iets publiceren dan vallen de cijfers natuurlijk reuze mee. Natuurlijk mogen wij niet denken dat er in dat soort instanties gerommeld wordt met cijfers. Politici liegen niet en hun klerken al helemaal niet. Haal het niet in uw hoofd om aan hun betrouwbaarheid te twijfelen! “Het zal dan allemaal ook wel wat meevallen.

armoepaspoortWaarom zijn er nergens cijfers te vinden over de uithuiszettingen in Nederland? Het aantal zelfdodingen in Nederland is al flink gestegen, maar of die cijfers wel kloppen en niet stiekem een beetje afgezwakt zijn, blijft ook maar de vraag. Wie controleert dat? Waarom krijg ik zoveel ellende te horen? Ik vertrouw niets meer wat uit de koker van deze overheid komt. Als de regenten in Den Haag gevraagd wordt naar de werkverdringingsproblematiek draaien ze hun hoofd weg en doen ze alsof ze van niets weten.

Armoederutte

Het spel wat er door Brussel en Den Haag en alle andere landsoverheden in samenwerking met Brussel gespeeld wordt, is heel glashelder als u er goed over na denkt. Dit gebeurt echter letterlijk over lijken. Mensen kunnen hun gezin niet meer onderhouden. Gezinnen komen onder de psychologisch druk te staan van het kwijtraken van hun huis. Bijkomend interessant side-effect ten gunste van de superstaat, is dat kinderen zo onder toezicht van jeugdzorg kunnen worden gesteld. Ouders die hun kinderen immers niet eens fatsoenlijk financieel kunnen verzorgen, zijn “onverantwoordelijk” en dus moet de staat het overnemen. De totale ontwrichting van de maatschappij is een bewust gecreëerd proces. Alles draait om ‘meer macht naar de staat’ en een arme kneedbare bevolking die compleet uitgeput raakt en schreeuwt om de verlossing.

Lees hier verder