DE BEZUINIGINGSOPLICHTING VAN 2014

Leugen

Minister Dijsselbloem (Financiën) 2013; “Ook al valt het begrotingstekort volgend jaar uit boven de Europese norm van 3 procent, het kabinet zal volgend jaar zeker niet extra bezuinigen. Dat zei minister Dijsselbloem (Financiën) dinsdag bij RTL Z. Ook zei hij dat de vandaag gepubliceerde economische voorspellingen van de Europese Commissie ‘iets te somber’ zijn.”

Dit soort fake-beloftes worden elk jaar door ons kabinet geuit! Laten we kijken hoeveel hiervan waar is!
Hieronder volgt een aantal van deze “beloftes” (u moet er wel even de tijd voor vrijmaken):

Uw pensioen wordt verlaagd per 1 april 2014
-Stichting Pensioenfonds Campagne gaat de pensioenen per 1 april met 10,8% verlagen. Het gaat om de pensioenen van:
• oud deelnemers die op 1 januari 2014 nog een pensioenaanspraak hebben bij Campagne
• gepensioneerden die al pensioen ontvangen. Hun uitkering gaat omlaag.

Pensioenfonds Campagne heeft op 1 april 2013 ook de pensioenen moeten verlagen, met 7%. Vanwege de ontwikkelingen in 2013 is de financiële situatie van het pensioenfonds in de loop van vorig jaar helaas niet verbeterd.

-Pensioenen PME opnieuw omlaag.
Den Haag – Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) gaat de pensioenen in april met 0,5 procent verlagen. De verlaging is nodig omdat de financiële positie van het fonds onvoldoende is hersteld, meldt PME. Vorig jaar werden de pensioenuitkeringen al met 5,1 procent verlaagd. Dat kostte deelnemers gemiddeld 20 euro netto per maand.

-Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) voldeed eind vorig jaar ook niet aan de minimale dekkingsgraad. PMT verlaagde de pensioenen vorig jaar met 6,3 procent en verwacht daardoor niet verder te hoeven korten.

Zorgkosten
Eigen risico omhoog
Het verplichte eigen risico voor ziektekosten gaat in 2014 van €350 naar €360 per jaar per persoon. Daar staat tegenover dat de ¬premie van de basisverzekering bij de meeste verzekeraars omlaag gaat ten opzichte van vorig jaar.

Onzekerheid voor zieken
Vanaf 2014 worden verschillende maatregelen geschrapt voor ¬chronisch zieken en gehandicapten. Zo verdwijnt de aftrekpost voor ¬specifieke zorgkosten, de compensatie voor het eigen risico en de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Wat ervoor in de plaats komt, is nog steeds onduidelijk. De gemeenten hebben honderden miljoenen euro’s toegezegd gekregen voor nieuwe maatregelen, maar hoe die eruit ¬komen te zien is nog niet bekend.

Alleen pgb bij meer dan tien uur hulp
Vanaf 2014 hebben mensen die voor het eerst een ¬Persoons¬gebonden Budget (pgb) aanvragen, daar alleen recht op als het om meer dan tien uur begeleiding per week gaat. Bij minder uren bestaat voor ‘nieuwe gevallen’ geen recht op een pgb. Mensen die op 31 december 2013 al een pgb hebben voor minder dan tien uur begeleiding per week, ¬behouden dit recht.

AOW
Pensioenleeftijd gaat nu versneld omhoog

Wonen

Nieuw puntenstelsel huurwoningen
Minister Stef Blok ¬(Wonen) wil op 1 juli 2014 een nieuw puntenstelsel ¬invoeren voor het waarderen van huurwoningen. De overheid wil het huidige stelsel versimpelen en vindt dat de locatie van de woning moet gaan meetellen voor de hoogte van de huur, met de WOZ-waarde als basis. De Woonbond juicht een vereenvoudiging toe, maar vreest dat de huidige plannen leiden tot een forse stijging van de huurprijzen voor nieuwe huurders.

Nieuwe voorwaarden huurtoeslag
Vanaf 2014 gelden er andere voorwaarden voor de huurtoeslag. Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van uw inkomen, u woonsituatie en uw leeftijd.

Energierekening omhoog
Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2014 ongeveer € 10 euro meer per jaar. De reden hiervoor is dat vanaf 2013 de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) betaald wordt door een verhoging van de energierekening van burgers en bedrijven. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte).

Verdubbeling belasting op leidingwater
Vanaf 1 januari verdubbelt de belasting op leidingwater. De kostenstijging is zo’n 16 cent per duizend liter water (ofwel 1 m³). Gemiddeld gebruiken we 45 m³ water per persoon per jaar.

Aftrek hypotheekrente omlaag
De hypotheekrenteaftrek gaat in stappen omlaag naar maximaal 38 procent in 2041. De eerste stap wordt in 2014 gezet: woningbezitters mogen dan maximaal 51,5 procent aftrekken.

Auto
Brandstof zwaarder belast. Accijns op diesel en LPG omhoog.
De accijns op lpg gaat op 1 januari 2014 met 7 cent per liter omhoog. Diesel wordt met 3 cent extra belast.

Motorrijtuigenbelasting oude auto’s

Er komt een overgangs¬regeling voor personenauto’s die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn (maar nog geen 40 jaar zijn) en op benzine rijden. Deze overgangs¬regeling geldt ook voor ¬bestelauto’s, motor-fietsen, bussen en vrachtauto’s die aan deze voorwaarden ¬voldoen. De regeling treedt op 1 januari 2014 in werking.

‘Klassieke rijders’ krijgen begin 2014 een brief waarin staat dat ze tot 1 maart de tijd hebben om een keuze te maken. Die keuze komt er kort gezegd op neer dat u óf het hele jaar wegen¬belasting betaalt, óf de auto in de maanden december, januari en februari stalt en dan maximaal €120 wegenbelasting betaalt. In januari en februari 2014 kunnen deze klassieke rijders dus voor het laatst nog ‘gratis’ de weg op.

Verkeersboetes.

Vanaf 1 januari 2014:gaan de maximale bedragen van verkeersboetes omhoog.

De enorme lijst en de exorbitante bedragen kunt u hier bekijken: http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/123823-verkeersboetes-2014-overzicht-hoogte-bekeuringen.html

en lees ook dit: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22176080/__Boetes_nog_verder_omhoog__.html

Accijns op alcohol en tabak omhoog
Vanaf 1 januari 2014 gaan de accijnstarieven op bier, wijn, sherry, port en gedistilleerd met 5,75% omhoog. Vanaf januari 2015 gaan de accijnstarieven op een pakje sigaretten (19 stuks) en op een pakje shag (40 gr.) met ongeveer 9 cent omhoog.

Einde stamrecht-bv
Er komt een eind aan de zogeheten stamrecht-bv’s. Deze bv’s werden vooral gebruikt om geld uit een ontslagvergoeding fiscaal voordelig te laten uitkeren. Vanaf 1 januari 2014 mogen in principe geen nieuw stamrecht-bv’s of stamrecht-bankspaarrekeningen worden geopend. Er komt een overgangsregeling voor personen aan wie het ontslag al vóór 31 ¬december 2013 is aangezegd en bij wie het ontslag vóór 30 juni 2014 wordt geëffectueerd.

Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet
Werkgevers worden financieel meer verantwoordelijk voor de re-integratie van tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan. Zij gaan een hogere premie betalen als er meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (ZW) of WIA zitten. Nu betalen werkgevers alleen nog een gedifferentieerde premie wga voor werknemers met een vast dienstverband.

Premie WW omhoog
Werkgevers gaan meer premie betalen voor de Werkloosheidswet (WW). Op 1 januari 2014 stijgt de premie van 1,7 naar 2,3 procent. De premie komt volledig voor rekening van de werkgever en wordt gebruikt voor WW-uitkeringen van langer dan zes maanden.

Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet

Werkgevers worden financieel meer verantwoordelijk voor de re-integratie van tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan. Zij gaan een hogere premie betalen als er meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (ZW) of WIA zitten. Nu betalen werkgevers alleen nog een gedifferentieerde premie wga voor werknemers met een vast dienstverband.

Vrij verkeer in de Europese Unie
Per 1 januari 2014 is de tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren niet meer nodig.

Mestproductie veehouderij wordt beperkt
Veehouderijen mogen vanaf 2014 niet meer mest produceren dan zij op de eigen grond en via vaste contracten kwijt kunnen. Dit staat in de Meststoffenwet.
Meer informatie op Antwoord voor Bedrijven. enz. enz.

HOEZO GEEN BEZUINIGINGEN IN 2014, HOEZO HERSTEL???