ISLAMOFOBIE IS PROJECTIE!

Onderstaand artikel is overal op internet te lezen! De boodschap: “De drijfveer van de moslims is angst!”

Door: Hans Jansen

hans jansen

Niet wij zijn bang voor de islam, maar de moslims zijn bang voor ons. Omdat de moslims zelf bang zijn, kunnen de beroepsmoslims zich niet voorstellen dat wij op onze beurt niet ook bang zijn. Het valt al buiten het voorstellingsvermogen van de beroepsmoslims dat wij de islam niks vinden. Dat we überhaupt niks van de islam vinden, en dus ook niet bang zijn, is al helemaal onvoorstelbaar. De moslims zijn bang, en wij zullen dat dus ook wel zijn. Denken zij. Maar de islamitische angst heeft een goede grond. Wanneer westerlingen zich in de islamitische wereld zouden gedragen zoals de islamitische migranten in het Westen, dan zou er snel een afdoend einde gemaakt worden aan de aanwezigheid van die westerlingen in de islamitische wereld. Moslims en beroepsmoslims weten dat zonder dat iemand ze dat hoeft te vertellen. Ze verbazen zich dat ze in het Westen wegkomen met gedrag dat in hun landen van oorsprong tot uitzetting en verbanning, maar waarschijnlijker nog, tot moord en doodslag zou leiden. En ze kunnen zich niet voorstellen dat het hier blijven zal zoals het is.

Dus zijn ze bang en projecteren die angst op ons. De reacties van het Westen daarop zijn niet verstandig. De beschuldiging aan islamofobie te lijden is nooit te weerleggen. Ontkennen heeft geen zin, want de beschuldiging heeft niets te maken met wat wij doen. De beschuldiging heeft daarentegen alles te maken met wat de islam pleegt te doen met minderheden en met vreemdelingen. De beroepsmoslims hebben een beperkte horizon, ze hebben voor sharia en koran geleerd en dat is het dan. Zelfstandige waarneming en onderzoek staan in het islamitische onderwijs niet hoog aangeschreven. Een beroepsmoslim heeft vanwege de beperktheid van zijn opleiding naast de sharia en de koran niet veel andere bronnen dan introspectie. Hij denkt (net als u en ik) dat wat hij ziet als hij bij zichzelf naar binnen kijkt, informatie geeft over hoe het ook wel ongeveer zal toegaan in de buitenwereld. Dus herschept hij, met hulp van de koran en de sharia, de buitenwereld naar het beeld van wat hij kent. ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’ vat het verder wel ongeveer samen.

De koran staat vol met beweringen over christenen, joden en heidenen. Moslims beschouwen de koran als het woord van God. God spreekt de waarheid. Wat een individu meent waar te nemen, is van geen belang vergeleken bij wat God in de koran meedeelt. Wat God in de koran meedeelt over christenen, joden en heidenen is niet positief. Dus wantrouwen en vrezen moslims hen. En er is niets dat heidenen, joden of christenen kunnen doen om dat te veranderen.

Er de aandacht op vestigen dat verzen als koran 8:60 de moslims het bevel geven anderen vrees in te boezemen, en dat islamofobie dus niets anders is dan gehoorzaamheid aan een bevel van God, maakt niets uit. Het is ook zinloos om op de beschuldiging van islamofobie te reageren door te stellen dat het gezeik over islamofobie leidt tot criminalisering van elke discussie over de islam, en dus op den duur tot criminalisering van alle discussie over elke godsdienst. Want mag je van de islam  straks dan nog wel zeggen dat het best lukt om zonder godsdienst te leven? Of dat het christendom prima is? Befobeert of beledigt dat de islam? Criminalisering van ‘islamofobie’ leidt daarom regelrecht tot het einde van de godsdienstvrijheid. Beroepsmoslims geven u hoogstens grimmig gelijk als u dat zegt.

De mentaliteit van de bestuurders en ambtenaren van het Nederland van nu kan bange moslims evenmin geruststellen. Ambtenaren en bestuurders doen zo naïef en wereldvreemd dat moslims vaak zullen denken dat ze voor de gek worden gehouden. Plus dat de ambtenaren en partijen als D66 op dit moment wel politiek correct zijn, maar de correcte Nederlandse politie en de onberispelijke ambtenarij werkten desalniettemin destijds heel goed samen met de Duitse bezetter. Moslims zullen niet durven vertrouwen dat wanneer er een radicale omslag komt, de politie en de overheid lijf en have van de moslims zullen willen beschermen. Het is in dat licht dat u rare opmerkingen als ‘de moslims zijn de joden van toen’ moet begrijpen. Zo’n opmerking is echt raar want ‘de joden van toen’ kregen immers geen huursubsidie of zorgtoeslag, om ons tot twee kleinigheden te beperken.

Maar goed, islamofobie is mogelijk niet het enige geval van projectie binnen het islamitische heelal, waar de zon van de verlichting niet wil schijnen. De islamitische opvattingen (zoals die expliciet staan neergeschreven in de islamitische vrome boeken) over de betrouwbaarheid, de moraliteit en de zedelijkheid van christenen, joden en heidenen vormen hopelijk géén weerspiegeling van de binnenkant van de islam. Maar wie weet.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/03/met_inclusief_een_best_wel_originele_godwin.html

Realpredictor: Mijn mening is, dat dit niets te maken heeft met angst, maar met een mentaliteitsprobleem en een barbaars superioriteitsgevoel, dat alleen wordt gevoed door een overdreven tolerantie!