EU GAAT FACEBOOK EN TWITTER BESPIONEREN!

door EJ Bron:

EU financiert “leugendetector” voor sociale media
Steeds sterker oriënteren de eurocraten in Brussel zich aan de totale controlestaat uit George Orwell´s roman “1984”. Nu dient er van EU-geld d.m.v. enorme subsidies een “leugendetector” voor sociale media te worden ontwikkeld. Via een door de universiteit van Sheffield zelf ontwikkelde software dienen door de EU als “online-geruchten” gekwalificeerde meldingen te worden opgespoord. De software zou vooral ingezet kunnen worden voor de analyse van informatie op Facebook en Twitter. De basis daarvoor vormt een zelf ontwikkeld algoritme.

Online-info live op “geruchten” controleren
Officieel moet het systeem ertoe dienen om via sociale media verspreide valse informatie vroegtijdig op te sporen. In werkelijk zou het nieuwe “informatiemanagment systeem” echter ook gebruikt kunnen worden om de Europese Unie en de regeringen in de verschillende lidstaten klaar te maken voor protestbehandeling en antipropaganda tijdens een communicatief begeleide crisis.

Kortom: het systeem kan ertoe dienen mogelijke kritiek van de burgers al van tevoren te herkennen en deze zo snel mogelijk monddood te maken, voordat er verzet tegen impopulaire toestanden ontstaan en georganiseerd kan worden.

spionage

Onder het voorwendsel valse informatie te onderdrukken, kan in de toekomst allerlei mogelijke informatie “uitgesorteerd” worden. Zulke informatie zou dan vallen onder de categorieën “speculatie”, “controverse”, “foutieve informatie” of “desinformatie”. Wie bepaalt echter wat foutieve informatie is wanneer hierover niet meer gediscussieerd kan worden? Alleen de politieke elite? Nog gevaarlijker: Tegelijkertijd dient ook de herkomst en de verbreding van informatie, die onaangenaam is voor de machtigen, volledig gecontroleerd en achterhaald te worden.

eunazihttp://ejbron.wordpress.com/2014/02/25/eu-financiert-leugendetector-voor-sociale-media/