HOE LANG LATEN WIJ ONS NOG UITBUITEN?

De bezuinigingen rijzen de pan uit! Onderstaand een van de hoofdredenen

De PVV heeft tegen de hoge salarissen van EU-ambtenaren en politici geageerd. Hieronder een overzicht van de Europese ambtenaren en hun salarissen gebaseerd op aangeleverde en publiekstoegankelijke informatie van de Europese instellingen (de Telegraaf).

In totaal werkten er in 2012 circa 55.000 mensen over de hele wereld voor alle Europese instellingen. Intussen is dit aantal al weer enorm gestegen! Van hen werkten er ongeveer 33.000 voor de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, van wie 22.000 in Brussel. Bij het Europees Parlement werkten circa 6160 ambtenaren en tijdelijke werknemers. 714 van alle EU-ambtenaren heeft de Nederlandse nationaliteit.

Het maandsalaris van de EU-president -dat is nu de Portugees José Manuel Barroso- bedraagt 25.351 euro. De EU-buitenlandchef , nu de Britse Catherine Ashton, krijgt 23.882 euro per maand. De vice-presidenten, acht in totaal onder wie Neelie Kroes (Digitale Agenda), krijgen 22.963 euro per maand. Volgens informatie van de Europese Unie zelf “verdienen” alle 37 zogenaamde topambtenaren ca. € 24.000,- per maand. Opm. Brussel verhoogt hun salaris met 5.5 % per jaar!

Het salaris van een Europarlementariër bedraagt 7956,87 euro bruto per maand. Na aftrek van (Europese) belasting komt het nettobedrag uit op 6200,72 euro per maand. Dat salaris wordt aangevuld met tal van vergoedingen.

Zo zijn er vergoedingen voor reiskosten naar vergaderingen, kunnen leden jaarlijks 4343 euro vergoed krijgen voor werkgerelateerde reizen en worden 24 heen- en terugreizen naar hun eigen lidstaat vergoed. Daarnaast is er een dagvergoeding van 304 euro voor elke dag waarvoor de Europarlementariër vergadert en daarvoor een presentielijst ondertekent. Daar komt nog een algemene kostenvergoeding van circa 4300 euro per maand voor de huur van een kantoorruimte, telefoon- en portokosten en computers bij. Bovendien wordt van Europarlementariërs twee derde van hun medische kosten vergoed.

2013:  De in totaal 50.000 EU-ambtenaren betalen momenteel 5,5 procent minder belasting dan in 2012, omdat de solidariteitsheffing is afgeschaft en ,,er nog geen akkoord is bereikt over herziening van het EU-ambtenarenstatuut’

De burgers van Europa moeten dit geld verdienen. En als er niet meer genoeg is voor iedereen, moeten de burgers bezuinigen. Men kan volkomen terecht spreken van een feodaal systeem, dat gebaseerd is op uitbuiting.  (Hoe lang laten we dit nog toe?)

eusalaris

 

Een paar citaten:

– Belasting is een bedrag dat u (at gunpoint) gedwongen wordt af te dragen, waarvan de hoogte eenzijdig wordt bepaald en waarvan tevens eenzijdig wordt bepaald of u daarvan iets terugziet, en zo ja wat. Alsof dat al niet immoreel  genoeg is leven de eenzijdige bepalers ondertussen riant van uw centen en laten zij hun vriendjes meedelen van uw geld.

– Vreemd zouden wij staan te kijken, als de inbreker de ochtend na de inbraak aanbelt om belasting te heffen over het ontvreemde geld.
De staat der Nederlanden doet echter hetzelfde door belasting te heffen over inflatie, want de ten gevolge van inflatie geleden schade is niet aftrekbaar van het inkomen voor dit belast wordt.