AUTOMOBILISTEN BETALEN 1 MILJARD EXTRA BELASTING IN 2014!

Berekeningen op basis plannen kabinet in 2014

De ANWB stelt vast dat automobilisten volgend jaar fors meer belasting gaan betalen. Dat berekent de bond op basis van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het gaat om zeven maatregelen, die bij elkaar zo’n 1 miljard euro extra inkomsten uit autobelastingen opleveren. De ANWB is verrast door de omvang van deze extra lastenverzwaring voor de automobilist.

Lastenverzwaring autobelasting in 2014

door Rijk en provincie

autobelasting

Eens te meer blijkt dat de automobilist een makkelijke prooi is voor een kabinet dat op zoek is naar extra inkomsten. Terwijl Nederland al de hoogste belastingdruk op de auto van de ons omringende landen heeft.

http://www.anwb.nl/auto/nieuws/2013/september/automobilisten-betalen-1-miljard-extra-belasting