DE CRISIS, HET BEGIN VAN ONZE ONDERGANG!

Burgers zijn belastingbetalers zonder stem!

crisisgeld

Een economische crisis die ingrijpend is of lang aanhoudt kan uiteindelijk tot ernstige sociale gevolgen leiden wanneer het tij niet wordt gekeerd. Omdat veel mensen hun baan kwijtraken of door bezuinigingen niet meer rondkomen vindt een algemene verpaupering plaats. Dit zal op zijn beurt kunnen leiden tot een toename van criminaliteit, zwartwerken, corruptie en belastingontduiking.
Arbeidsconflicten en demonstraties verlopen in een agressievere atmosfeer en leiden sneller tot geweld. Crimineel en gewelddadig gedrag normaliseert: enerzijds omdat het vaker voorkomt, anderzijds omdat men bereid is iedere kans op voordeel aan te grijpen en hier ook begrip voor toont.

Dit gaat samen met een vermindering van respect voor de regering, die in de ogen van de mensen ‘toch niets doet’ of ‘faalt’. Deze regering ziet door de crisis, misdaad en corruptie zijn slagkracht afnemen waardoor hij ook minder mogelijkheden heeft om de crisis te bestrijden. De politiek destabiliseert en leiders lossen elkaar veelvuldig af.

Bij de bevolking neemt de angst toe. De mensen keren zich van de bestaande regering af en extremistisch gedachtegoed komt op. De roep om een sterke man neemt toe. Hierdoor kunnen democratische staten zich ontwikkelen tot dictaturen zoals in de jaren 30 zich in Europa voordeed. Ook staatsgrepen, burgeroorlogen en internationale agressie kunnen uiteindelijk het gevolg van een economische crisis zijn.

De waarschuwing is dat de economische crisis nog lang niet ten einde is en dat de Burger nog meer belast zal worden en in toenemende mate zal worden gecontroleerd, op Internet en op straat. Banken en Overheden zullen koste wat kost overeind gehouden worden ter meerdere glorie van de Euro, de Dollar, Wall Street, AEX en het absurde geloof in economische groei welke nodig is om de rente op Staatsschuld te voeden.

Het Systeem is terminaal ziek. Bankiers verrijken zich in extreme mate en misbruiken elke maas in de wet. Gestraft worden ze niet. De EU en de nationale Overheden zijn stuurloos en hun antwoord op de economische crisis is steeds meer belasting, accijnzen en BTW. De werkende bevolking bezwijkt onder deze lastenverzwaring en de werkelozen en gepensioneerden zien hun inkomsten verdampen.

De EU en de Overheid hebben nauwelijks maatregelen genomen om de exorbitante verdiensten van enkelen (bankiers, multinationals) eerlijker te verdelen. Miljarden verdwijnen naar belastingparadijzen. Zelfs -of ook- het Nederlandse Koningshuis maakt zich er schuldig aan.

Lees hier hoe we ons kunnen redden: “Zorg dat er leven is na de dood van het systeem”:

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/02/zorg-dat-er-leven-is-na-de-dood-van-het-systeem/#.UwEFFGJ5P_E