DENKTANK VS: CENTRUMLINKS IN EU WORDT WEGGEVAAGD!

door Joost Niemöller

De Amerikaanse denktank Stratfor die zich vaak baseert op informele bronnen van Amerikaanse inlichtingendiensten, bracht vandaag een uitvoerige analyse naar buiten over de komende ontwikkelingen in het Europese politieke landschap. Aan de hand van deze analyse wordt overtuigend aangetoond dat het sociaaldemocratische Centrumlinks zal worden weggevaagd.

centrumL

Stratfor komt in zijn analyse tot de conclusie dat de crisis en het pro-EU beleid van de sociaal-democraten de aanjaagmotor is van deze neergang. De sociaal democraten zijn het gezicht geworden van de huidige problemen. En dit zit diep in de geschiedenis van die partijen, die altijd voorstander zijn geweest van meer Europese integratie en afbraak van de natiestaat, die voorgesteld werd als de oorzaak van WOII

In de zuidelijke EU landen was de terugval van de sociaal democraten bij het begin van de crisis al zichtbaar, omdat zij niet konden leveren: Geen goedkope gezondheidszorg en onderwijs meer door de bezuinigingsdruk van de EU. Dat was snel merkbaar in Griekenland, Spanje en Portugal. Hollande scoorde met de suggestie dat hij de EU bezuinigingen kon stoppen, maar nu is duidelijk dat hij zijn beloften niet kan waarmaken, wat zijn vrije val verklaart.

Door de invoering van de euro en de opgelegde bezuinigingen van de EU, is het verhogen van belastingen de enige optie voor de pro-EU partijen. Daarmee wordt de verzorgingsstaat, de trots van de sociaal democraten steeds verder afgebroken.

De sociaal democraten hebben nu twee opties: Of ze doen wat ze altijd al deden: benadrukken dat de EU van binnenuit hervormd moet worden, maar dat zal een langdurend, stroperig, en geheimzinnig proces worden. Of ze maken een abrupte koerswijziging en stellen voor uit de euro te stappen, en bepleiten daarbij meer nationale soevereiniteit.

De eerste keus ligt voor de hand en zal centrumlinks verder marginaliseren. De tweede keus zal zeer ongeloofwaardig overkomen.

De meer extreemlinkse partijen verzetten zich heftig tegen de opgelegde bezuinigingen, stelt Strafor, maar leggen niet de link met de EU en de euro, en zeker niet met de immigratie. Hun groei zal dan ook beperkt zijn. De groei daarentegen van de nationalistische bewegingen zal groot zijn. Ook omdat het taboe eraf is.

Wanneer partijen als de PVV en het Front National in zullen blijven zetten op hun anti euro en anti EU beleid, zal hun groei niet meer gestuit kunnen worden.

Bron:
http://joostniemoller.nl/2014/02/denktank-vs-centrumlinks-in-eu-wordt-weggevaagd/#comment-2018

Gezien de huidige anti-EU trend (Na Zwitserland nu ook Oostenrijk anti-EU) zou dat best sneller kunnen plaatsvinden dan wij verwachten”!

Zonder de Centrum linkse partijen, zijn ook WIJ bevrijd van de EU onderwerping!

‘Anti-EU-partijen smeden alliantie in Wenen’
https://www.google.nl/#q=oostenrijk+anti+eu

The rise of anti-EU parties and the crisis of confidence
http://euobserver.com/political/122156