DE FOPSPEEN VAN DE EUROPESE DEMOCRATIE!

In Nederland demonstreren we wat af. We houden stille marsen, of occupyen het Damrak tegen het kapitalisme.

Maar als de Nederlandse democratie wordt ontmanteld, blijft het stil. geen clowneske bezettingen, geen fluitconcerten op het Malieveld – de Hollander staat immers in de file richting de zon in de hoop dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen.
In slaap gesust door onze minister van Financiën die bezweert dat de Nederlandse schatkist al het geld zal terugkrijgen van Griekenland, Italië en Spanje (‘met rente!’). En door politieke leiders die ons verzekeren dat ze de Nederlandse soevereiniteit niet aan Brussel zullen ‘verkwanselen’. Maar achter de schermen liggen de plannen voor de vergaande fiscale en politieke unie al lang klaar. En dat betekent voor Nederland maar één ding: we verliezen snel veel zeggenschap over hoe wij ons land willen inrichten en besturen; wat we willen doen en willen bereiken. in plaats daarvan wordt ons de fopspeen van de ‘Europese democratie’ aangeboden.

Maar de Europese unie en democratie zijn als water en vuur!
– het gaat niet samen. Het Europees Parement is een bureaucratisch gedorcht waar wij eens in de 5 jaar voor mogen stemmen! De Europese com issarissen worden benoemd middels ondoorzichtige procedures.
Om de ‘Eu-democratie’ wat op te leuken, bestaat er sinds kort de mogelijkheid om via één miljoen handtekeningen een petitie in te dienen – geheel vrijblijvend, natuurlijk!
Dit alles moet verhullen dat er van werkelijke democratie in de Eu geen sprake is.
Het zijn onze eigen politieke leiders die ons de euro hebben aangesmeerd – waar ook Griekenland, Spanje en italië aan mochten deelhebben.

Ondertussen krijgen de Brusselse technocraten en natrionale ambtenaren de ruimte om zonder noemenswaardige democratische controle hun plannen ten uitvoer te brengen!

Voorbeeld:
De EU onderhandelt met de VS over een vrijhandelsverdrag dat die ingrijpt in onze manier van leven. Vrijwel niemand weet er van en de onderhandelingen zijn geheim. Zo wordt de democratie langzaam afgeschaft, aldus Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema.
Want geen enkele bevolking die haar democratische rechten serieus neemt zou de implicaties van een vrijhandelsverdrag zomaar accepteren. Daarom zou geen enkele bevolking de huidige geheimhouding moeten tolereren. Het veelomvattende vrijhandelsverdrag dat nu wordt opgetuigd behoort onderwerp te zijn van een voortdurend publiek debat.
De brutaliteit om dit te beslissen ontleent men aan het, na het ‘nee’ van de Nederlandse bevolking alsnog doorgezette, Europese grondwettelijk verdrag.

beatrix-niet-democratisch

De democratische politiek wordt langzaam afgeschaft ten gunste van technocratisch-utilitair beleid. Burgers die inspraak willen zijn maar lastig. Het onderhandelingsproces van het vrijhandelsverdrag maakt duidelijk hoe diep de minachting van onze politici voor democratie en soevereiniteit daadwerkelijk is. Ze zouden de bevolkingen van de nationale staten moeten vertegenwoordigen – maar ze zetten die juist steeds verder buiten spel!

Bron:
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20120800_rijk_ham_eu_democratie.pdf

Lees ook:
https://eunmask.wordpress.com/2014/02/11/is-nederland-nooit-een-democratisch-land-geweest/