IS NEDERLAND NOOIT EEN DEMOCRATISCH LAND GEWEEST?

HEBBEN WIJ MET HET VERKWANSELEN VAN ONZE SOEVEREINITEIT AAN DE EU OOK ONZE DEMOCRATIE VERLOREN OF HEBBEN WIJ DIE NOOIT GEHAD?

Een bekend gegeven is dat Nederland in een referendum tegen de EU grondwet heeft gestemd. De minister president van Nederland, destijds Balkenende, heeft echter toch zijn handtekening gezet onder het verdrag van Lissabon, waardoor via een omweg hij namens Nederland toch goedkeuring gaf aan de invoering van de EU grondwet, ondanks de tegenstem van het Nederlandse volk.
Hebben wij wel ooit een democratie gekend?

Nederland heeft als staatsvorm “koninkrijk“, niet “democratie“. Dit staat vastgelegd in de grondwet. De volledige titel van de Nederlandse grondwet is dan ook “Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden”. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Grondwet)

democratie-is-alleen-een-woord

Dit zou dus betekenen dat wij met de ‘ondemocratische’ ondertekening van het EU verdrag niet alleen onze soevereiniteit hebben overgedragen maar ook onze ‘vermeende’ democratie…

Nederlandse wetten zijn nu ondergeschikt aan de EU wetten. De EU is echter geen democratisch orgaan. De EU heeft weliswaar een gekozen parlement, maar deze heeft slechts een adviesfunctie. De werkelijke macht ligt bij de EU council. Deze raad is echter niet gekozen door het volk en heeft uiteindelijke zeggingschap over EU wetvorming.
De Nederlandse wet wordt dus overruled door wetten welke tot stand zijn gekomen binnen een niet-democratisch overkoepelend orgaan!

Referenda in Nederland (kunnen) worden overruled door de volksvertegenwoordiging.
Of je het nou eens bent met die grondwet of niet doet niet af aan de wijze waarop men hier ondemocratisch gehandeld heeft. De wil van het volk, die tegen de EU was, werd tegengewerkt door haar eigen volksvertegenwoordiging!

Als wij geen democratisch land zijn dan betekent dit dat wij een DICTATORIAAL regiem hebben!

Wie kan hier een duidelijk antwoord op geven?

Lees ook: http://ejbron.wordpress.com/2014/02/10/is-nederland-een-democratisch-land/