DE BEZUINIGINGSGEKTE TEN TOP! STIJGING ZORGPREMIE VAN 20 PROCENT IN 2015!

In en rond het kabinet zijn grote zorgen gerezen over een dreigende explosie van de kosten van de ziektekostenverzekering in 2015. Uit berekeningen van vakbeweging en werkgevers blijkt dat de premie voor iedereen in 2015 met bijna 20 procent stijgt, zo’n 200 euro per jaar. Tegelijk gaat het eigen risico omhoog naar ruim 400 euro. Werkgevers moeten bovendien 1,6 miljard euro aan extra zorgpremie gaan betalen voor hun werknemers.

Awbz-zorg onderdeel basisverzekering
Het gaat om de hervorming van de langdurige zorg zoals die nu wordt gedekt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). Het kabinet wil het beroep dat Nederlanders doen op de langdurige zorg inperken. De Awbz blijft alleen bestaan voor zorg in instellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. De toegang tot deze instellingen wordt beperkt.

Het kabinet hoopt de komende jaren zeker 5 miljard euro te bezuinigen op de verwachte groei van de zorgkosten. De totale kosten voor de zorgverzekering die iedereen moet afsluiten, stijgen met 4,85 miljard euro!
Dit jaar is het eigen risico per volwassene nog 360 euro. De premie voor de ziektekostenverzekering wisselt per verzekeraar maar het kabinet rekent met een jaarpremie van 1121 euro per volwassene!!

Lees meer:

zorg-2122

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3585722/2014/01/29/Stijging-zorgpremie-van-20-procent-dreigt-in-2015.dhtml