VOLKSMISLEIDING: GEMANIPULEERDE CIJFERS EN LEUGENS!

Overheden zijn meesters in het omgaan met cijfers, het interpreteren van statistieken – cijfers en statistieken die ze nota bene zelf produceren, of moeten we zeggen manipuleren? Ze doen dit om de cijfers – in dit geval de economische – rooskleuriger voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. De nieuwe aldus verkregen resultaten komen veel beter over en wat je dus niet in ‘t echt kunt realiseren, verkrijg je dan toch tenminste nog op papier. En papier is geduldig.

manipul.stats

Een aantal voorbeelden:

Nederlandse economie groeit door nieuwe berekening
Het statistische orgaan van de EU zal de definitie van het Bruto Binnenlands Product – ofwel wat een land in zijn geheel produceert aan goederen en diensten in een jaar – voor de 28 lidstaten vanaf september 2014 anders gaan berekenen. Het kopen van wagens zal worden aangezien als een “investering”, net als de uitgaven voor R&D, onderzoek en ontwikkeling. Dit zal tezamen met andere zienswijzen en opvattingen zal deze nieuwe berekening groei creëren. Zelf 3 tot 4%! Out of the blue: wat eerst niet bestond in de realiteit zal opeens bestaan, op papier, in de cijfers en statistieken. Wel handig zo.

Ook in de VS worden sinds augustus 2013 de economische cijfers opnieuw “geïnterpreteerd”. Dat is al meer dan 20 jaar aan de gang, zoals Shadowstats.com al langer aantoont. Zij berekenen elke statistiek, elk Amerikaans overheidscijfer nog op de “oude” manier. Voor de manipulaties begonnen dus. Dat brengt bijvoorbeeld de Amerikaanse werkloosheid niet op 6,7%, maar op 23%… In genoemde maand vorig jaar ging de Amerikaanse overheid nog een stap verder. De kosten voor R&D worden sindsdien niet langer gezien als bedrijfsuitgaven maar als investeringen.

Wij zullen tegenover dit alles ook een paar cijfers en feiten plaatsen, deze zijn echter niét verzonnen:

85 % van de rijken van deze wereld bezitten tezamen meer dan wat de halve wereldbevolking bezit. Waarheid en vertrouwen zijn de pijlers van onze samenleving, verbazingwekkend is dat dit niet wordt gerespecteerd door autoriteiten belast met de leiding. Burgers worden door de overheid overspoeld met leugens. Dag in dag uit, om de werkelijkheid te verdoezelen via de media gepubliceerd voor maximale desinformatie in de verwachting daardoor opstand van het volk te voorkomen.
Armoede in Duitsland

In Duitsland wordt 18,9% van de kinderen met armoede bedreigd. De armoede onder kinderen en jongeren ligt in het oosten van Duitsland (26,3 procent) duidelijk hoger dan in het westen, waar 17,4 procent van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hans-Böckler-Stiftung (van het instituut voor economische en sociale wetenschappen van de stichting), dat in Düsseldorf bekendgemaakt is.
http://daskapital.nl/2013/11/nederlanders_financieel_gezond.html

Veel machthebbers, politici en economen blijven hardnekkig aan de beschikbare cijfers, maar zijn ze wel correct? Het alom bekende spreekwoord blijft: er zijn leugens, grove leugens, en dan zijn er statistieken…

Het is ongelofelijk hoeveel trucs bedrijven, wetenschappers en overheden tot hun beschikking hebben om statistieken te manipuleren. Scientias.nl komt met tien tips om mensen te bedonderen. Gebruik ze om zelf data te manipuleren, persberichten te vervalsen en de wereld op te lichten.

Manipulatie

http://weeswaakzaam.com/manipuleren-met-statistieken/

Europese Denktank: Valse statistieken over nepherstel kunnen instorting niet voorkomen. ‘Overheden proberen werkelijke situatie economie zo lang mogelijk verborgen te houden’
http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/09/europese-denktank-valse-statistieken-over-nepherstel-kunnen-instorting-niet-voorkomen