VOLKOMEN VOORSPELBAAR! BURGERFORUM VANGT BOT IN DE KAMER

burgerforum EU

Ik heb met stijgende ergernis al de berichten in de media hierover gelezen!

Elsevier: “Burgerinitiatieven halen hun doel, om gehoord worden in het nationale parlement, bijna nooit!

Het EU-kritische burgerinitiatief Burgerforum-EU kon dinsdagavond tijdens het afgedwongen debat in de Tweede Kamer op veel sympathie van Kamerleden rekenen. Maar een meerderheid voor de plannen van het initiatief werd niet gevonden.”

Burgerforum-EU vindt dat de ,,sluipende overdracht” van macht naar Brussel moet worden gestopt en als er dan toch bevoegdheden worden overgedragen moet er altijd een referendum plaatsvinden. Alleen de PVV, SP en Partij voor de Dieren staan er ronduit achter.

Allereerst wordt hier gesuggereerd dat, ondanks dat het voorstel niet is aangenomen, wij o zo dankbaar mogen zijn dat we mochten worden gehoord!!!
En dan mogen wij ook nog weten hoe de diverse partijen hierover dachten. Alsof wij dat nog niet (al lang) wisten!!!
“Wel deelden verscheidene andere partijen de zorgen van het Burgerforum-EU. De ChristenUnie, SGP en CDA zien dat bevoegdheden sluipend worden overgedragen.
Maar elke partij komt weer met z’n eigen oplossing. Zo wil de ChristenUnie een raadgevend referendum als er soevereiniteit wordt overgedragen, terwijl de SGP helemaal niets in een referendum ziet.
In de toekomst moeten referenda mogelijk worden. Hiervoor liggen twee initiatiefwetten bij de Eerste Kamer die in maart behandeld worden. PvdA-leider Diederik Samsom heeft eerder gezegd een raadgevend referendum te willen bij toekomstige verdragswijzigingen.”

Een raadgevend referendum? Kom nou! Wij hebben duidelijk gezien wat er gebeurt met zo’n referendum!
Op 1 juni 2005 vond in Nederland een landelijk raadgevend referendum plaats over het voorstel voor het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Een ruime meerderheid stemde tegen!

En waar zitten we nu? JUIST! Midden in de EU-ellende! Een raadgevend referendum is dus GEEN MALLE MOER waard! Wij hebben een BINDEND Referendum nodig!

En dan zegt Frans Timmermans, Buitenlandse Zaken dit: “Er wordt niet stiekem macht overgedragen”. Wel gaf hij toe dat vroeger alles wat uit Brussel kwam bijna zonder discussie werd overgenomen. Die tijd is volgens hem allang voorbij. (???)

Hoe achterlijk denkt hij dat dit volk eigenlijk is?

Met alle respect voor het Burgerforum, het blijf toch weer water naar de zee dragen!

ONZE REGERING GAAT GEWOON VERDER MET WAT ZE ALTIJD DOET: HET VOLK BEDUVELEN!

http://nos.nl/artikel/600493-burgerforumeu-vangt-bot-in-kamer.html

https://www.burgerforum-eu.nl/