DE GROTE PENSIOENENROOF!

Gedicht van een onbekend slachtoffer…

drees

Pensioenen De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen.
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: ‘Hoezee!’

En zo werd er gezorgd voor de Ouden van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen.
En al was dat inkomen niet zo heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood.

De rijken wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen.
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas.

Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man,
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan.
We regelen dat met zijn kleine salaris.
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is.
En zo spaarden de fondsen die centen erbij.
Vooruitzichten mooi en iedereen blij.
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van ’t geld.
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld.

Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen.
En dit alles was helaas het begin.
En de plus in de pot werd een droevige min.

Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht.
Want op ONS geld hield men geen zicht.
De pot raakte leeg, het overschot slinkt.
Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT.

Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf.
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf.
Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar.
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar.

Inleveren Baby-boomers, jullie zijn met te veel.
Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel.
En ook de AOW leeftijd is veel te laag.
Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag.

Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd.
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd.
Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa!
Dus pak je rollator en werken, opa!!

Kom op partijen, heb geen harten van steen.
Kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat.
Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad.

Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben.
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren?
Van de pluche zittende dames en heren?

Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel.
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund.
Maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund!

————***———–

pensioen2

Wanneer mensen banken beroven gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven krijgen ze een bonus.