DE OVERHEID CREËERT TOPBANEN VOOR DE ELITE!

De elite (dus ook ex-Kamerleden), heeft absoluut geen last van de werkeloosheid!
Een ontslag betekent voor hen vaak niet alleen een ontslagvergoeding in de vorm van een “gouden handdruk” maar ook een flinke som Wachtgeld, met behoud van inkomen en volledige herbezetting door nieuw gecreëerde banen…

Ruwweg bestaat het economische landschap uit werkenden die produceren en een elite, die een groot deel van het surplus dat de werkenden produceren, afroomt. De economische problemen in Nederland zijn voor een groot deel te verklaren, omdat de elite teveel geld van de werkenden afroomt en dit oppot of naar het buitenland doorsluist

http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/hoe-verrijkt-de-elite-zich/#.UpChSVtn1Kk.nujij

Er is echter één probleem met deze door de overheid gecreëerde banen en wel het volgende : ten eerste zijn deze banen niet van nut voor het zogenaamde economische proces. Anders gezegd, deze banen leveren de economie geen geld op. Er wordt geen winst gecreëerd met deze banen. Er is nog een probleem. Voor het creëren van deze banen is geld nodig, want een overheid VERDIENT geen geld en maakt niet zoals een bedrijf winst. Dus voor het uitgeven van geld moet ze dit geld van anderen krijgen.
Dit kan op drie manieren. 1) door belastingheffing 2) door geld te lenen en 3) door de centrale bank te vragen het voor haar te drukken.

De eerste manier belastingheffing is het overhevelen van middelen van de private sector naar de publieke sector. Dit heeft tot gevolg dat de koopkracht van mensen achteruit gaat, ze kopen minder auto’s minder kleding, minder computers noem maar op. Voor de private sector betekent dat ze minder verkopen, minder winst maken en mensen moeten ontslaan.

Dus één van de gevolgen van het creëeren van banen door de overheid kan zijn dat er banen in de private sector verdwijnen. Deze verdwenen banen in de private sector waren WEL VAN NUT voor de economie (de opbrengst was hoger dan de kosten).

http://www.geennieuws.com/2013/09/de-overheid-als-banenmotor/

Voorbeeld: Oppositie beticht Merkel van machtsmisbruik
Die Linke, de grootste oppositiepartij in de Duitse Bondsdag, heeft bondskanselier Angela Merkel donderdag beticht van machtsmisbruik.
Aanleiding is de voorgenomen benoeming van haar rechterhand Ronald Pofalla (54) tot bestuurslid van de Duitse Spoorwegen.
Voor hem wordt een nieuwe functie gecreëerd bij het staatsbedrijf met een ”miljoenensalaris”, aldus Die Linke.
Volgens critici wordt de nieuwe afdeling in het leven geroepen om hem tot aan zijn pensioen een baantje te bezorgen.

DE GROOTSTE GELDVERSPILLERS EN NIETSNUTTEN ZIJN DE EU PARLEMENTARIËRS!

Eén van de redenen waarom bijna al ‘onze’ politici blijven vasthouden aan de euro en krampachtig het EU-lidmaatschap blijven verdedigen, is dat hen dat de mogelijkheid geeft om straks een nieuwe, zeer lucratieve carrière in Brussel op te bouwen. Iedereen die het tot Brussel haalt is meteen financieel ‘binnen’, want de Europese belastingbetalers financieren een leven vol onvoorstelbare privileges, voordelen en luxe voor alle EU-politici en parlementariërs, en dat zonder dat hier ook maar een spatje democratische controle op is.
Vrijwel geen enkele Europeaan weet wat het parlement eigenlijk uitvoert.

euromiljoenen

De onafhankelijke Oostenrijker Hans-Peter Martin was één van de zeer weinigen die openlijk wees op het enorme bedrog door parlementariërs met de aanwezigheidspremies. Zoals bekend werd deze fraude met zijn hulp door Nederlandse journalisten en TV-camera’s vastgelegd. Veel parlementariërs incasseerden de dagelijkse vergoeding van € 304,-, zonder ook maar een seconde in het parlement aanwezig te zijn. De meesten gingen direct per limousine naar het vliegveld, om van het weekend te genieten.

15.000 lobbyisten in Brussel

Het behoeft geen uitleg dat deze gevallen bepaald geen uitzondering zijn. Dat bewijst het enorme aantal van circa 15.000 lobbyisten die in Brussel rondlopen (bron: Lobby Control). 70% van hen werkt voor ondernemingen en hun organisaties. Zij hebben zoveel invloed, dat vier van de vijf wetten die in Brussel worden besloten, direct uit hun kokers afkomstig zijn. Lobby Control waarschuwt dan ook voor de ‘uitholling van de democratie’ in Europa, ten gunste van de grote banken en multinationals.

Maandsalaris EU-afgevaardigden: € 12.255,87,- exclusief dagvergoeding à € 304,-, exclusief residentietoelage van 15% basissalaris, exclusief kinderbijslag à € 300,- per kind, exclusief secretariaatsvergoeding van € 21.209,-per maand, inclusief ruim 10 weken vakantie!

Nadat de EU in 2009 besloot om de salarissen van EU-afgevaardigden los te koppelen van hun thuislanden, schoten de salarissen voor parlementariërs uit Oost Europa met meer dan € 75.000,- omhoog. Het is dus niet verwonderlijk dat de meesten van hen zelden of nooit bij de zittingen komen opdagen.

Resumé

Naast een maandelijks basissalaris van € 7956,87 krijgen de afgevaardigden een maandelijkse -belastingvrije!- ‘onkostenvergoeding’ van € 4299,-, totaal dus € 12.255,87. Iedere afgevaardigde kan tevens elke maand over € 21.209,- beschikken om zijn medewerkers in Brussel, Straatsburg of zijn thuisland te betalen. De eerder genoemde dagvergoeding van € 304,- komt daar nog eens bovenop. Maar dan nog is de koek niet op, want zo ontvangen ze ook nog eens een ‘residentie-toelage’ van 15% van het basissalaris, een maandelijkse onkostenvergoeding van € 607,- (vicepresident: € 911,-; president: € 1418,-) en kinderbijslag ter hoogte van € 300,- per kind. En dan natuurlijk nog eens ruim 10 weken vakantie per jaar. Een voorstel in juni 2013 om dit te verkorten, werd met 508 stemmen verworpen.

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/eu-politici

ELKAAR DE BAL TOESPELEN IS BIJ DE KAPITALISTEN EEN ONGESCHREVEN REGEL!