NEDERLAND CAPITULEERT VOOR DE ISLAM: DEEL II

islamvlag2

door Fubar

Het vervolg van deel 1 “De wereld capituleert voor de islam”, te lezen op: https://eunmask.wordpress.com/2012/10/26/de-wereld-capituleert-voor-de-islam/ is nu geschreven door FUBAR, die hun gegevens getoetst hebben aan andere bloggers. Bottom line is dat iedereen op één en dezelfde lijn zit voor wat betreft de constatering: Islamisering van Nederland/Europa en in feite van de hele wereld!

Onderstaand een samenvatting van de artikelen!

Het is al lang geen sluipend proces meer. Vanaf de eerste toegeeflijkheden onzerzijds, door de moslims gezien als teken van zwakte, wordt het in steeds snellere vaart over ons land uitgerold, als de tanks van de nazi’s over de autobahn. Je moet wel zeer bedreven zijn in het wegkijken om het niet waar te nemen. Je moet wel een metersdikke betonplaat voor je harses hebben of je kop kilometersdiep in het zand hebben gestoken als je durft te beweren dat er niks aan de hand is, het allemaal wel meevalt of zo’n vaart niet loopt.
Onderstaande voorbeelden, die aantonen dat de islamisering al veel te ver is doorgeschoten tonen bovendien het discriminerende karakter ervan aan. En de apartheid die het gevolg is van het toekennen van speciale privileges aan de moslimbevolking daar waar de rest van de bevolking daar geen aanspraak op kan maken.
– Ruim 500, vaak zeer zichtbare, moskeeën in Nederland, regelmatig door de overheid betaald en gefaciliteerd, is islamisering.
– Terwijl er voor onderhoud van kerken die hier al eeuwen staan vaak geen geld beschikbaar is, is islamisering. En apartheid.
– Het toestaan van wahabistische en salafistische sponsoring, waardoor er vervolgens op toegezien wordt dat er de juiste leer onderwezen wordt is islamisering.
– Het in deze indoctrinatiekazernes binnenhalen van internationaal gekende haatpredikers is islamisering.
– De overdaad aan schotelantennes in sommige wijken waarop precies hetzelfde wordt verkondigd is islamisering.
– Het ramadanjournaal op de staatsteevee en het ophemelen van het suikerfeest in het jeugdjournaal is islamitische propaganda en islamisering.
– Het willen introduceren van speciale islamitische feest- en vrije dagen zoals het suikerfeest is islamisering. Jehova’s, Boedhisten en Hindoes krijgen dit toch ook niet toebedeeld, maar ja die rellen en mekkeren dan ook niet.
– Meer vrije dagen voor moslims en werktijdkorting met loondoorbetaling vanwege ramadan, waar niet islamieten eigen vrije dagen moeten opnemen is islamisering. En apartheid.
– Iftars organiseren door de overheid en op overheidskosten is islamisering.
– Het indoctrineren van jonge kinderen op nota bene door onze eigen overheid gesponsorde islamitische scholen is islamisering.
– Schoolverzuim toestaan tijdens en na de ramadan is islamisering.
– Het aanpassen van het complete menu, ook als er slechts een klein percentage moslim is op de betreffende school is islamisering. En apartheid.
– Datzelfde doen voor gevangenissen maar ook politiekorpsen is islamisering.
– Geen kerstboom plaatsen in je schoolhal , of waar dan ook, uit angst dat iemand misschien een dennennaald in zijn gevoelige religieuze delen krijgt is islamisering.
– Dat op diezelfde scholen de Holocaust niet meer onderwezen kan worden(op één op de vijf scholen in Amsterdam) anders worden de leerlingen nogal agressief is islamisering.
– Dat Sinterklaas zich in Amsterdam niet meer kan vertonen met een kruis op zijn Mijter is islamisering.
– Het alleen voor moslims aanleggen van speciale gebeds- en wasruimtes op scholen en universiteiten is islamisering. En apartheid.
– Vrij parkeren toestaan tijdens ramadan en voor de rest van het jaar niet is islamisering. En apartheid.
– Gratis parkeren voor moslims tijdens moskeebezoek is islamisering. En apartheid.
– Rechters die bij het verdelen van een nalatenschap de regels van de koran volgen en vrouwen minder geven dan mannen is islamisering. En apartheid.
– Gescheiden loketten voor mannen en vrouwen bij de gemeente Utrecht, nota bene in een overheidsgebouw is islamisering. En apartheid.
– Gescheiden zwemuren voor moslima’s in gemeentezwembaden is islamisering. En apartheid.
– Bijeenkomsten waar mannen en vrouwen gescheiden worden, bijvoorbeeld 7 mei dit jaar op de Dam is islamisering. En apartheid.
– Dat moslimorganisaties die in de rest van Europa als terroristisch behandeld worden in Nederland gewoon bijeenkomsten organiseren en mensen rekruteren is islamisering.
– Grote groepen die onze rechtstaat en het gezag van de politie niet erkennen en no-go areas voor de politie creëren is islamisering.
– Groepen die ongestoord joden en homo’s kunnen verjagen zonder dat de politie ingrijpt is islamisering. En apartheid.
– Met een hoofddoek op een pasfoto mogen, terwijl anderen iets dergelijks niet is toegestaan is islamisering. En apartheid.
– Hoofddoeken in allerlei niet-islamitische instellingen, maar wel een verbod op kruizen en keppels is islamisering. En apartheid.
– Je afvragen bij supermarkten of het vlees van verdoofde dieren afkomstig is omdat de moslims halal vlees opeisen is islamisering.
– Tentoonstellingen met kunstvoorwerpen die mogelijk offensief opgevat kunnen worden door moslims censureren of annuleren is islamisering.
– Toneelstukken verbieden vanwege kritiek op islam is islamisering.
– Kunst verbieden vanwege kritiek op islam is islamisering.
– Journalisten die zelfcensuur moeten plegen of anoniem moeten blijven omdat ze anders bedreigd worden vanwege islamkritische geluiden is islamisering.
– Politici die bedreigd worden omdat ze commentaar hebben op de islam is islamisering.
-Marcouch die trachtte een moslimstadsdeel te bewerkstelligen is islamisering.
-Diezelfde taqyia-jihadist die koranlessen op openbare scholen invoert is islamisering.
-Een islamitische burgemeester in Rotterdam is islamisering.

Het belangrijkste voorbeeld van islamisering, voor wat mij betreft: de poging tot het inperken van kritiek op moslims en de islam.

Dutch MEP Geert Wilders holds press conference in London

Het is een hele lijst, maar u heeft even adem kunnen halen dus we gaan door met deel 2. Ik heb het in zijn geheel overgenomen van:
http://politiekincorrectblog.blogspot.com/2011/08/bassie-faal-islamisering-bestaat-niet.html

Islamisering, dat is Wouter Bos die zegt: de islam hoort blijvend bij Nederland.
Islamisering, dat is Balkenende die zegt: de ramadan draait om solidariteit en respect.
Islamisering, dat is Maxime Verhagen die de ambassade in London de islam laat verspreiden in Brittannië.
Islamisering, dat is Cohen die stiekem een miljoen euro weggeeft voor de bouw van een moskee.
Islamisering, dat is stadsdeel De Baarsjes waar de politie een convenant met de moskee gesloten heeft en waar het Meldpunt Moslimdiscriminatie is opgericht.
Islamisering, dat zijn blokken huizen waar een Hollander ’s avonds niet veilig langs kan lopen.
Islamisering, dat zijn tienduizenden Hollandse gezinnen die zijn weggepest door hun moslimburen.
Islamisering, dat is die in elkaar geslagen homo door vijf Marokkanen in de Roetersstraat.
Islamisering, dat zijn de honderden in brand gestoken auto’s van NL’ers in 020-west waar de politie geen aandacht aan schonk.
Islamisering, dat is de politiewoordvoerder in Gouda die weigerde de afkomst van straattuig te vertellen want dat was verboden in de grondwet volgens hem.
Islamisering, dat is Jongerius die beweert dat de achterliggende waarden van FNV en islam identiek zijn.
Islamisering, dat is het weggeven van paspoorten aan buitenlanders.
Islamisering, dat is de voortdurende instroom van immigranten uit moslimlanden. Islamisering, dat is de politie die personeel werft in de moskee.
Islamisering, dat is de politie die op bepaalde uren wegblijft uit bepaalde stadswijken.
Islamisering, dat is het MDI die selectief aanklaagt.
Islamisering, dat is de ex-politiecommissaris Van Riessen die op tv en internet zegt dat hij Wilders wil mollen en niet door het MDI wordt lastig gevallen en niet wordt aangeklaagd.
Islamisering dat is een cartoonist die van zijn bed gelicht wordt wegens het tekenen van plaatjes waardoor moslims zich misschien wel eens beledigd zouden kunnen voelen.
Islamisering, dat is het politieke proces tegen Wilders.
Islamisering, dat zijn al die verkrachtingen en mishandelingen van Nederlandse vrouwen door mohammedaanse mannen.
Islamisering, dat zijn al die artikelen zoals “Ramadan en hard werken, kan dat?”

En weet je wat ook islamisering is? Dat zijn al die dhimmi’s die zeggen dat islamisering a. niet bestaat; b. helemaal niet erg is; en c. in Nederland nooit zal plaats hebben, want hee, er zijn maar een miljoen moslims in Nederland…..

Lees hier de lijst met de voorbeelden over de capitulatie in Europa voor de islam:
http://fubarfubar.blogspot.nl/2011/11/islamisering.html