TERUGBLIK 2013: EEN RAMPJAAR!

2013 was het jaar van ongekende lastenverzwaring, ons verkocht als ‘bezuinigingen‘. Het was het jaar van een record aan gebroken VVD-beloften (‘geen cent meer naar Griekenland‘). Een recordjaar van ‘akkoorden‘, soms voor de poorten van de hel weggesleept. Tussen een vleugellam kabinet en haar nieuwe ‘gedoogpartners’. Minister-president Rutte gaat de geschiedenisboekjes in als leider van gedoogkabinetten. Hopeloos falende gedoogkabinetten. Maar hij zit wel in het torentje. De gelegenheidscoalitie smeedde het ene na het andere compromisgedrocht om maar vooral geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Van de 79 zetels hielden VVD en PvdA bij de laatste peiling (22 december) er slechts 36 over, nog drie méér dan de week ervoor, maar het tekent het falen van de zogenaamde ‘representatieve democratie’. Het huidige systeem heeft zijn beste tijd gehad en is dringend aan herijking toe.

2013

Het was het jaar van verdeeldheid. Grote verdeeldheid. In eigen land en in Europa. In EU verband zijn de tegenstellingen groter dan ooit. Tussen de instituten zelf en tussen de lidstaten. In plaats van bindmiddel is de gemeenschapsmunt euro een welvaart verwoestende splijtzwam gebleken. De euro zou voor welvaart en werkgelegenheid zorgen, zo werd ons ruim tien jaar geleden beloofd. Wat we kregen was recordwerkloosheid, economische rampspoed en sociale ontwrichting in grote delen van de eurozone. En niet alleen daar. Ook in de Noord-Europese samenlevingen is intussen sprake van sociale ontwrichting. De gerenommeerde Franse buitenland expert François Heisbourg noemde de euro niet voor niets de kanker van de EU.Maar niet alleen de euro zorgde voor maatschappelijke destabilisatie. Ook de gevolgen van massa immigratie laten zich inmiddels in alle welvarende Europese landen gelden. We worden geconfronteerd met stijgende misdaad, niet alleen inbraken of straatterreur, maar soms ook met grof geweld. Ook door autochtone ‘kopschoppers’ overigens. De moraal onder de jeugd is heden ten dage ver te zoeken. Dat komt ervan als je het onderwijs kapotexperimenteert en discipline verruilt voor cultuur marxistische idealen van een maakbare samenleving.

Armoede en werkeloosheid tabellen Europa

armoede.statarmoede.stat2

2013 was ook het jaar van Jihadstrijders uit talloze Europese landen, waaronder Nederland, die de martelaarsdood zoeken in Syrië. Overal in de wereld werden en worden we geconfronteerd met islamitisch geweld. Tegen christenen, tegen joden, tegen ‘ongelovigen’, zelfs tegen dieren. De OIC gaat zelfs zover dat zij in haar meest recente rapport pleit voor het strafbaar stellen van islamkritiek en pleit voor wereldwijde invoering van het sharia-recht. Moslims in Syrië verkopen flesjes met bloed van door hen vermoorde christenen aan moslims in Saoedi-Arabië, die daarmee hun handen wassen om zo bij te dragen aan de boodschap van hun god. Zo bizar is de wereld geworden. Maar in plaats dat christelijke organisaties zich hiervan distantiëren, promoot de IKON de koran over de rug van de Bijbel! Terwijl uit onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van de moslims in Europa fundamentalistisch is en tienduizenden Joden uit Frankrijk vluchten, gaat er hier bij niemand een wekker af. Nederland anno 2013.

Naast deze voortschrijdende islamisering van westerse samenlevingen (in Frankrijk bepleitte een regeringscommissie zelfs al een arabisch-oriëntaalse identiteit) hadden we natuurlijk ook weer de jaarlijks terugkerende idioterie rondom Zwarte Piet. Een onschuldig kinderfeest dat misbruikt wordt om ‘de blanke man’ een schuldcomplex aan te praten over een slavernijverleden. En dat, terwijl de echte slavernij nota bene in islamitische landen hoogtij viert. Kijkt u hier maar even naar. Ook 2013, maar dan in Saoudi-Arabië. Over deze misstanden hoor je de Gario’s van deze wereld niet, dan blijft het oorverdovend stil. Nee, de racisme discussie was weer helemaal terug in 2013.

Hetzelfde geldt voor fascisme. Men probeert dat te linken aan euro-realistische partijen, die zeggen dat er nu wel genoeg bevoegdheden zijn overgedragen naar Brussel. Steevast probeert men dat te koppelen aan ‘rechts-extremisme’, terwijl die EU-kritiek toch echt dwars door het hele politieke spectrum loopt. Van anarchisten tot rechts-liberalen. Vergeten wordt dat het nationaal-socialisme vooral ‘socialisme’ was en dus links. Extreem-links. Maar u moet geloven dat het extreem-rechts is.

2013 was ook het jaar van de klokkenluiders en afluisterschandalen. Na Assange hadden we Snowden. Ook bleek dat westerse bondgenoten elkaar op grote schaal afluisteren. Privacy is een niet langer bestaande werkelijkheid. Transparantie evenmin. Er gaan zelfs geruchten dat het aanstaande vrijhandelsakkoord tussen VS en EU (TTIP) grote bedrijven de mogelijkheid geeft om wetgeving te passeren en claims in te dienen. We zullen het zien.

2014 Is het dan zover: dan mogen Roemenen, Bulgaren en Moldaviërs zonder werkvergunning in heel de EU aan de slag. Alom wordt gevreesd voor een invasie van Oost-Europeanen. Nu is het al zo, dat de georganiseerde criminaliteit in West-Europa stijgt en in Oost-Europa afneemt. Mobiele criminele Oost-Europese bendes komen massaal onze kant op. Dit is geen fictie, maar reAl met al levert het afgelopen jaar een weinig rooskleurig beeld op. Zal dit volgend jaar beter worden? Dat is maar zeer de vraag. De gevestigde orde lijkt doof en blind voor de problemen die het vrije verkeer van personen met zich mee heeft gebracht; ze kijken weg van de gestaag toenemende islamisering van onze samenlevingen; ze weigeren de bevolkingen van de Europese staten referenda voor te leggen of de bevolkingen van de lidstaten wel voorstander zijn van overdracht van meer bevoegdheden. De EU ontwikkelt zich meer en meer als een imperialistische federale structuur, terwijl de verschillen op vrijwel alle wezenlijke beleidsterreinen gigantisch zijn om nog maar te zwijgen van de 24 verschillende talen. Rutte en Dijsselbloem weten daar intussen alles van..eds een feit en de situatie zal er met het vervallen van de beperking van het nodig hebben van een werkvergunning voor genoemde Oost-Europese landen dus bepaald niet beter op worden.

Ik wens de bestuurders van ons land en zeker in het Brusselse veel wijsheid toe, want in plaats van herstel is er sprake van een heel kort lontje bij een enorm kruitvat. Negeert men bovengenoemde problematiek dan valt niets uit te sluiten

Hoe denk U  dat 2014  er uit gaat zien?

Bron:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/12/terugblik-en-vooruitblik