Toppsychiater: Links denkenden hebben psychologische stoornis

In zowel de VS als in Europa hebben socialisten/progressieven sterk de neiging om sociale spanningen en hun oorzaken te bagatelliseren of te ontkennen en houden zij tot het uiterste vast aan hun droom van een tot in alle details door de overheid opgelegde ‘multiculturele’ samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk ‘gelijk’ is – op de absolute top, de overheid, na. Dit is feitelijk niets anders dan het aloude Sovjet-model dat helaas vooral goed zichtbaar geworden is in het bestuur van de Europese Unie. In zowel sociaal, economisch als financieel opzicht is zo’n afgedwongen ‘linkse’ maatschappij echter niet alleen onhoudbaar maar ook onbetaalbaar en -mede daardoor- uiteindelijk zelfs totaal onleefbaar.

 

DIT IS TOCH EXACT WAT WIJ (RECHTSE BLOGGERS) ALTIJD AL HEBBEN GEZEGD!

E.J. Bron

Screenshot_9

In Nederland zijn er nogal wat ‘linkse’ en/of ‘progressieve’ partijen, wier neurotische gedachtegoed volgens Dr. Rossiters visie zowel irrationeel, kinderlijk als meedogenloos is.

Een Amerikaanse toppsychiater heeft een opmerkelijk boek geschreven (“The Liberal Mind – The Psychological Causes of Political Madness”), waarin hij na grondig onderzoek stelt dat aanhangers van het linkse gedachtegoed – in Amerika ‘hope & change’ van de Democraten, in Europa het socialisme van zich ‘progressief’ noemende linkse partijen – feitelijk lijden aan een psychologische stoornis. Hij komt tot die conclusie vanwege de ‘markante irrationele overtuigingen en emoties’ van ‘links’ denkende mensen.

View original post 487 woorden meer