DE GROOTSTE WERELDZWENDEL-DE OORZAAK VAN DE CRISIS!

Had de crisis voorkomen kunnen worden? Lees onderstaande openbaring van ’s werelds mega-zwendel en concludeer of de crisis in Europa, die de grote werkeloosheid, faillissementen, pensioen-derving, onbetaalbare zorg, armoede, enz. tot gevolg heeft, had kunnen worden voorkomen! Het is bijna een boekwerk, maar ik raad u dringend aan alles over deze mega-zwendel te lezen!

corruptie2

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is ontwikkelingshulp één van de grootste prioriteiten geweest van de kabinetten in Nederland. Onder druk van de linkse partijen en gesteund door de Christelijke minderheid maken we jaarlijks circa 30 miljard Euro vrij voor ontwikkelingshulp. Na bijna drie decennia structurele ontwikkelingshulp en een Nederlandse bijdrage van ongeveer 800 miljard Euro kunnen we een trieste tussenbalans opmaken.

In totaal heeft Nederland de afgelopen 25 jaar meer dan 800 miljard Euro geïnvesteerd in ontwikkelingslanden.

Hiermee hadden wij de totale verliezen ten gevolge van de kredietcrisis wereldwijd twee maal kunnen vergoeden! … Of De ziektekosten kunnen betalen van alle Nederlanders tot in het jaar 2052!

Zelfs de Algemene Rekenkamer, de kascontrole van onze regering, ging akkoord met de jaarrekening van 2006, ondanks dat een bedrag van 5 miljard euro op de post van ontwikkelingshulp niet op papier kon worden verantwoord. Het hoogste orgaan voor financiële controle van staatuitgaven heeft zich neergelegd bij het feit, dat geld bestemd voor ontwikkelingshulp gewoon in rook opgaat zonder het afleggen van enige verantwoordelijkheid tegenover het Nederlandse volk. We kunnen in ieder geval elke dag vaststellen dat nog geen fractie van de ontwikkelingshulp op de juiste plek terechtkomt. Na jaren van torenhoge investeringen in ontwikkelingslanden zijn er nauwelijks resultaten zichtbaar.

De miljarden aan steun zijn op geen enkele manier te verantwoorden; niet op papier maar ook niet in morele zin Wellicht heeft er in de toekomst een politicus het lef om het hele bestaan van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking ter discussie te stellen. Om een motie in te dienen waarin ontwikkelingshulp alleen wordt uitgevoerd door de hulporganisaties die beschikken over een CBF-keurmerk. En dat de Nederlandse regering het belastinggeld besteed waar het verdiend wordt: hier in Nederland.

De Nederlander moet zelf kunnen en mogen beslissen of en op welke schaal er een financiële bijdrage kan worden geleverd aan het ontwikkelen van andere landen. Nu er zoveel druk ligt op de Nederlandse belastingbetaler om nog meer bij te dragen aan de schatkist, is het schandalig dat er op deze schaal belastinggeld wordt verduisterd. De Nederlandse regering laat, onder het mom van liefdadigheid, willens en wetens geld verdwijnen zonder daar verantwoording voor af te leggen. Dat is het geld dat we moeten ophoesten met vliegtax, wegenbelasting, milieuheffing, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, parkeerbelasting enzovoorts, enzovoorts. Het is schandalig dat de regering op deze manier aan liefdadigheid doet , terwijl we in Nederland gebukt gaan onder lastenverzwaringen,bezuinigingen en loonmatiging. Laten we die 30 miljard Euro per jaar investeren in Nederland, zodat we weten dat het goed terechtkomt.

De kiezer begrijpt niets van dit volstrekt ondoorgrondelijke en stiekeme verhaal dat het morele failliet van de hulp aantoont. Twee miljard hulpgeld van de Europese Unie aan de Palestijnse Autoriteit zoek!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/12/dood-een-jood-en-krijg-duizenden-euros

Vorig jaar stuurde de Nederlandse staat 37.790.000 euro naar Mali. Daarnaast kregen ICCO, Oxfam-Novib, het Nederlandse Rode Kruis en andere ‘usual suspects’ van de particuliere ontwikkelingssamenwerking ruime bedragen om ‘in alliantie met hun Malinese partners’ projecten uit te voeren.

In een deel van Mali gold ook toen al de sharia, maar dat leek niemand in Den Haag te deren. Eind 2011 kwam president Amadou Toumani Touré in zijn witte gewaad naar Nederland om de complimenten in ontvangst te nemen voor de democratische stabiliteit van zijn land, de parel in de kroon van de Sahel. Koningin Beatrix bood hem een galadiner aan. Prinses Máxima ontving hem op De Horsten voor een gesprek over microfinanciering. En niemand wilde zien dat het geliefde ‘partnerland’ gevestigd was op een politieke vulkaan vol gangster-jihadisten. Wat had het met Nederland gedaan om elk jaar pakweg 60 miljoen euro uit te strooien over Mali en dat een paar decennia achter elkaar?

VVD-Kamerlid Han ten Broeke stelde vast dat Nederland ondanks alles was blijven geloven in een democratisch sprookje. VVD en PvdA stemmen voor 150 miljoen euro schuldhulp Sudan. Voor het regime dat eigen burgers uitmoordt.

Waarom gaat er voor 150 miljoen euro aan Nederlandse ‘schuldhulp’ naar een stel Sudanese boeven?

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/12/VVD-en-PvdA-stemmen-voor-150-miljoen-euro-noodhulp-Sudan-1005347W/

De Westerse ontwikkelingshulp aan Afrika is een onvoorstelbare politieke, economische en humanitaire ramp geworden.

Het leeuwendeel van de hulp is namelijk niet afkomstig van deze hulporganisaties, maar van de overheden. Ladingen geld worden ieder jaar getransfereerd van bijvoorbeeld de Wereld Bank naar Afrika, alwaar het ten prooi valt aan de alomtegenwoordige corruptie.”

ontwikkeligshulp

Dit blijkt dus nu een veelvoud van dit bedrag te zijn!

Verzet in CDA-fractie tegen korten ontwikkelingshulp (???)

Volgens Simeon Djankov, vooraanstaand ontwikkelingseconoom van de Wereldbank proberen veel machthebbers en ambtenaren een graantje mee te pikken van de hulp en sluizen een gedeelte van het geld weg naar bankrekeningen van familie en vrienden. Als voorbeeld noemt hij onderwijsprojecten in Oeganda waarbij slechts 13 procent van al het geld dat de regering ontving van donoren uiteindelijk bij de scholen terechtkwam.

Onvoorstelbaar is dat dergelijke gigantische bedragen, die gewoon in de zakken van corrupte bestuurders is verdwenen, ons ruim hadden kunnen redden van de desastreuze crisis en onze naderende ondergang!

Alles over deze grootste wereld-corruptie, w.o. de Tsunami zwendel, kunt u o.a. hier lezen:

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/16315-zwendel-met-ontwikkelingshulp-miljarden-euros-vermist.html