DE GROTE VERDWIJNTRUC: 50 MILJARD “VERDWENEN”

(door WilNu)

Zoals algemeen bekend mag worden verondersteld, is het AOW-fonds in januari 2012 opgeheven Hoewel het voor de Tweede Kamer ‘n gesloten boek is, willen wij van WIL NU precies weten wat er met het daarin opgebouwde vermogen van 50 miljard euro is gebeurd.

spaarvarken

Het AOW-fonds werd door de regering in 1998 in het leven geroepen als spaarpot om de gestegen en verwachte tekort voor de financiering voor de AOW na 2020 op te vangen en werd onder beheer gesteld van het ministerie van Financiën.

Voor de financiering van het fonds zijn jaarlijks de afdrachten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt en rente bijgeschreven over het opgebouwde vermogen. Dit werd in de door de Algemene Rekenkamer gecontroleerde begroting van het ministerie over de lopende periode als correct verslag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Aldus geschiedde, althans boekhoudkundig tot en met het jaar 2010.

Zo maakte registeraccountant drs. Leo Verhoef, onafhankelijk adviseur overheidsfinancïen, WIL NU er op attent dat het AOW-fonds in het jaar 2011 niet is terug te vinden in de verslaglegging van de Algemene Rekenkamer, waar het in 2010 nog te boek stond voor een waarde van € 50,9 miljard. Een onvergeeflijke tekortkoming in de boekhouding.

Opmerkelijk genoeg is dat hetzelfde jaar waarin de Tweede Kamer besloot het fonds op te heffen. Nog opmerkelijker wordt het als blijkt dat er in 2011 ook geen vermindering van de staatsschuld is terug te vinden in het totaaloverzicht van bezittingen en schulden van de Staat der Nederlanden. Een toevallige samenloop van omstandigheden?

Gevreesd moet worden van niet.

Bron:
http://www.wilnu.nu/  vrijdag, 22 november 2013 10:33

 wilnu

Al in 2006 verscheen dit artikel:

Den Haag: AOW spaarfonds is bedrog
Wie dacht dat de toekomstige financiering van de AOW dankzij het in 1998 ingestelde AOW-spaarfonds veilig is gesteld, vergist zich lelijk. Het spaarfonds is ongegeneerd kiezersbedrog. Een aantal economen wist dat al, maar nu geeft Den Haag het eindelijk toe. We hebben u jarenlang voor de gek gehouden.Dit is echter niet het geval. Zonder extra bezuinigingen betekent een hogere afdracht aan het AOW-spaarfonds simpelweg een hoger tekort op de rijksbegroting. Op de totale houdbaarheid heeft deze storting geen effect.’ Dit is revolutionair. Nog niet eerder gaf Den Haag zo onomwonden toe dat het spaarfonds niet anders is dan een administratief trucje om de bevolking het gevoel te geven dat de overheid aan het sparen is om na 2020 de vergrijzingkosten te kunnen dragen. De stortingen in het fonds hebben op de houdbaarheid van de staatsfinanciën geen effect, schrijven de ambtenaren, duidelijker kun je het niet wensen.

Een heldere geest bij de Rabobank zag het bedrog al in 2000. En ook ik had dat jaar een momentje van helderheid. Maar in Den Haag duurde het sprookje voort. Tot vorige week. In het rapport van de topambtenaren kan heel Den Haag het lezen: we hebben geen cent in het AOW-spaarfonds gestort, we kunnen er niets uithalen om in de toekomst de AOW mee te betalen, en het fonds helpt dus helemaal niets om de vergrijzing betaalbaar te maken. Nu maar hopen dat hun politieke bazen dat kleine kadertje op pagina 20 ook lezen.
http://managementscope.nl/opinie/het-aow-spaarfonds-is-bedrog-vergrijzing-studiegroep-begrotingsruimte

En ALWEER is dit dus in de bekende doofpot verdwenen! Deze miljarden hadden Nederland uit de crisis kunnen halen! Waarom  is dit verzwegen en waarom staat hier niets van in de media?