ZIJN METAFOREN VOOR MOSLIMS RACISTISCH?

metafoor

Naar aanleiding van een artikel in 1 van mijn blogs, waarin ik als metafoor noemde dat bepaalde (islamitische) groepen, al dan niet uit geloofsovertuiging, ideologie, etc. zich voortplanten als kakkerlakken, vonden sommigen dat deze metafoor beledigend was voor deze groepen! Dit soort grote voortplantingen zie je namelijk alleen bij kakkerlakken!

Mijn conclusie was gebaseerd op onderstaande onderzoekcijfers, die ik net binnenkreeg:

“De afgelopen 25 jaar is de bevolking van Afrika verdubbeld naar meer dan 1 miljard en omdat 6 tot 7 kinderen per vrouw op het zwarte continent nog steeds gebruikelijk zijn, kan een verdere verdubbeling naar 2 miljard verwacht worden tot het jaar 2050. In Nigeria wordt zelfs een stijging met 349% van op dit moment 160 miljoen naar 730 miljoen mensen in het jaar 2100 voorspeld. In landen zoals Mali (408%), Somalië (663%) of Malawi (741%) wordt door de Verenigde Naties nog een duidelijk grotere bevolkingsgroei voorspeld.”

Ik zag hierin de overeenkomst met de supersnelle voortplanting van kakkerlakken. Als het spreekwoord  bijv. met “vlinders” overeen kwam, was er geen probleem met de metafoor! Onze spreekwoorden zijn dus in feite racistisch?

Ik zei in eerste instantie dat ik hiermee rekening zou houden bij het gebruik van metaforen! Maar ik heb hierover toch nog eens nagedacht en ik vind dat ik juist datgene  niet moet doen, wat al onze islamofiele bestuurders en de multicul-moraalridders constant doen: alles vermijden wat de moslims kunnen beledigen!

Ik schrijf potverdorie niet voor niets steeds over het langzaam islamiseren van ons land en het verkwanselen van onze cultuur!
Want wat is er allemaal al weggehaald/veranderd om moslims niet te beledigen? Geen varkensschilderijen, geen kruisjes dragen, geen kerstbomen, geen hand meer geven, geen gezamenlijke zwem- en sport ruimtes voor moslima’s geen mannelijke hulpverleners voor moslima’s, afschaffing van alle christelijke feestdagen en zelfs wordt geprobeerd om honden te verbieden. En hiertegenover moesten wij niet alleen de islamitische gebruiken en hun cultuur accepteren, maar het gaat steeds een stap verder! En nu wordt dus ook onze taal aan banden gelegd?

Wat is een metafoor: dit is een beeldspraak gebaseerd op vergelijking, waarbij een woord in een niet-letterlijke betekenis wordt gebruikt. Een vorm van beeldspraak, waarbij de afbeelding of beschrijving berust op een vergelijking.
Bij het lezen van een metafoor wordt een bepaalde gedachtestructuur in ons hoofd opgeworpen. Vervolgens wordt alle binnenkomende informatie in deze structuur vormgegeven. Als ik van iemand zeg : “Hij is zo bang als een muis” dan geeft dat de mate van zijn angst aan en niet zijn uiterlijk! Als ik van moslims niet mag zeggen dat zij zich vermenigvuldigen als kakkerlakken, omdat dit beledigend is, dan kan ik ook niet meer zeggen: “Hij is zo lui als een varken” of “zo moe als een hond” dan mag dit dus ook niet meer omdat dit een belediging zou zijn aangezien dit “onreine”dieren betreffen!

Wij moeten straks dus ook onze taal aanpassen. Alweer een stap dichter bij islamisering en 10 stappen terug in de tijd!

Sorry maar ik heb toch besloten om mijn metaforen niet te matigen! Ik VERTIK het namelijk om mee te werken aan de islamisering van Nederland! We hebben al tientallen stappen achteruit gedaan in onze cultuur en tradities, ik doe hier niet meer aan mee!  Ik hoop dat mijn lezers het met me eens zullen zijn! Want nogmaals…

NOTRealpredictor