JEUGDZORG, HET ELDORADO VOOR PEDOFIELEN!

De grootste bedreiging voor onze kinderen is uitgerekend Jeugdzorg!

Allereerst, de onterechte uithuisplaatsingen zijn niet meer te tellen. Advocaten, politie, GGD en justitie doen vrolijk mee aan deze schendingen van de Mensenrechten.
Sinds de invoering van de wettelijke kinderbeschermingsmaatregelen gaat het fout. Het is een ondoordacht, pedagogisch onverantwoord systeem barstens vol perverse prikkels voor slimme ondernemers in de zorg en pedofielen, ziekelijke narcisten en andere profiteurs. Ondersteund door academici die hogerop gelikt zijn en zich deskundig wanen op het terrein van kinderbescherming of jeugdrecht. Het bizarre is dat de grootste oplichters van Bureau Jeugdzorg ‘wetenschappers’ zijn die denken dat hun protocollen onaanvechtbaar zijn!

jeugdmisbruik

Gestapo-beleid:

Dit beleid veronderstelt namelijk dat álle ouders potentiële daders van kindermishandeling zijn, tót het moment dat ze (juridisch) bewezen hebben dat niet te zijn. Alle zorgprofessionals moeten kijken door die bril, en mogen taken die daarbij horen niet weigeren. Voorbeeld:
– je vraagt om hulp voor een licht opvoedprobleem en je eindigt met een uithuisplaatsing van je kinderen en een slepende procedure om dat te herstellen;
– je vertelt in je onschuld dat je het zwaar hebt omdat je man pas weggelopen is (waardoor je een keer per ongeluk het brood van je kind in een beschimmeld broodtrommeltje hebt gedaan), en de juf doet een melding bij het AMK waarna het gevecht begint;
– je komt met een peuter met een gebroken armpje bij de Eerste Hulp en je kind wordt zonder dat jij erbij mag zijn, onderzocht op sporen van mishandeling.

Kortom: je bent schuldig totdat je kunt bewijzen dat er niets aan de hand is en je wél een goede ouder bent. Het is niet anders. Maar het moet wel anders.
Door onjuiste rapportages van Jeugdzorg worden kinderen soms onterecht uit huis geplaatst.
De Rotterdamse kinderrechter Sonja de Pauw Gerlings-Döhrn stelt in de krant dat de rapportages van zeven op de tien gezinsvoogden onder de maat zijn. “Ze zijn niet opgeleid voor het schrijven van rapporten.” Ondanks de onvolledigheden zouden kinderrechters vaak de mening van Jeugdzorg volgen. “Jeugdzorg heeft er geen belang bij om te liegen, ouders hebben dat wel“, zegt de kinderrechter.
En hier hanteert de kinderrechter hetzelfde incompetente beleid als dat van de ondermaatse gezinsvoogden! Mijnheer de rechter: wat dacht u van DIT belang? “De provincie Noord-Brabant geeft de 2e tranche uit van de Subsidieregeling transformatie jeugdzorg. Tot 1 november 2013 kunnen gemeenten en jeugdzorgaanbieders weer gezamenlijk aanvragen indienen. Er is een totaalbedrag van maximaal tweemaal €500.000,00 beschikbaar.”

http://www.nu.nl/politiek/3552508/kinderen-soms-onterecht-huis-geplaatst.html
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/08/jeugdzorg-pakt-kinderen-onterecht-af-van-hun-ouders

Maar bovenstaande is slechts het topje van de ijsberg!

Het feit dat minderjarigen onder de hoede van de jeugdzorg tot meer dan vier keer misbruikt worden dan gemiddeld thuis zegt genoeg! En niet alleen in de “pleeggezinnen” en instanties (w.o. Don Bosco), waar de kinderen (zonder enige controle) door Jeugdzorg zijn geplaatst, maar ook door sommige  zogenaamde “gezinsvoogden”!

Honderden klachten over misbruik jeugdzorg (Novum)  In twee maanden tijd zijn meer dan honderd meldingen binnengekomen over seksueel misbruik van kinderen die door de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst. Dat meldt een woordvoerder van de commissie-Samson, die de meldingen verzamelt. Onder de meldingen zitten ook recente gevallen van seksueel misbruik. Reden hiervoor waren de meldingen van seksueel misbruik die in de jaren vijftig en zestig door de kinderbescherming in katholieke instellingen werden geplaatst. Samson bekijkt of destijds signalen van vermeend misbruik bekend waren bij overheidsinstanties en -zo ja- hoe de overheid hiermee is omgegaan. Het onderzoek staat los van het onderzoek van de katholieke kerk naar het seksuele misbruik, dat wordt uigevoerd door oud-minister Wim Deetman. Beide commissies houden wel onderling contact. Bij de commissie-Deetman zijn al honderden meldingen binnengekomen. De commissie stuurde 26 meldingen door naar justitie, maar slechts twee meldingen werden in behandeling genomen. De rest is verjaard..

Ook Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie aan de VU, is na een onderzoek tot deze constatering gekomen. “Volwassen daders werkten in een instelling voor jeugdzorg of waren pleegouder. Jeugdige plegers verbleven in een instelling voor jeugdzorg of pleeggezin. Dit zijn daders met een vrij hoog ontwikkelingsniveau, vaak hbo-niveau, met goede sociale vaardigheden. Daardoor zijn ze gevaarlijker, want zij maken misbruik van hun intelligentie en vaardigheden om hun slachtoffer te verleiden en vervolgens te misbruiken. Ze bouwen het rustig op. Het begint onschuldig bij omhelzen, knuffelen, kietelen – totdat er daadwerkelijk seks plaatsvindt. Vaak waren deze groepsleiders populair en lagen ze goed in de groep, waardoor ze zich net iets meer konden permitteren en een band konden opbouwen.”

De door Jeugdzorg geplaatste slachtoffers die geplaatst werden in instellingen waar Nederlandse paters beticht zijn van seksueel misbruik!

Voor het eerst worden in Nederland paters van de orde van salesianen van Don Bosco openlijk beschuldigd van jarenlang seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek dat NRC Handelsblad samen met de Wereldomroep heeft gedaan.
http://vorige.nrc.nl/article2492821.ece

Directeur jeugdzorg geschorst na klacht pedofilie
http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1227157/directeur-jeugdzorg-geschorst-na-klacht-pedofilie.aspx

Pedofiele opa krijgt omgangsregeling
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/pedofiele-opa-krijgt-omgangsregeling.htmledofiele

De kinderen die in het Jeugdzorgsysteem zijn beland, zijn prooien voor de pedofielen!

Jeugdzorg01_gr

Hieronder nog veel meer bewijzen over de misbruik in de Jeugdzorg!
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/05/professioneel_kinderen_verpesten_met_jeugdzorg.html
http://www.gezond24.nl/tv-uitzending/NCRV_1414303/Misbruik-in-de-jeugdzorg
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/11/uit_de_mailbox_van_ilja.html#more