RECHTSE, OFTEWEL POLITIEK INCORRECTE BLOGS!

Gaan de rechtse Bloggers nu eindelijk toch een belangrijker rol in het medialandschap spelen, nu de linkse ‘politiek correcte’ kranten door de mand zijn gevallen ?

De Rechtse blogger is een ontwikkeling met slechts 1 missie: “onthulling van en verzet tegen het linkse hypocriete establishment

politiekcorrect

Critici van ‘politieke correctheid’ (o.a. de rechtse bloggers) wijzen op het gevaar dat bepaalde onderwerpen moeilijk bespreekbaar, of zelfs taboe worden wanneer politiek correcte standpunten de norm zijn. Vaak schieten, volgens deze critici, de voorstanders van politieke correctheid te ver door en worden problemen die bijvoorbeeld ontstaan omdat mensen en culturen wel degelijk verschillend zijn

Politiek correcte personen worden dan ook wel gezien als ‘naïeve gutmenschen’, omdat zij de ‘zieligheidsfactor’ hanteren (zieligen als zielig voorstellen) en blind zijn voor de gebreken en kwaadaardigheden van deze groep!

Politiek incorrect Blog (PiB) schrijft: “een politieke incorrecte blog is een Blog van rechtse signatuur die zich met gestrekte benen verzet tegen links haatzaaiende ideologieën die multiculti criticasters in de bekende hoek duwen en tegelijkertijd blind en zonder gene de islamofascisten omarmen in Nederland.”

En natuurlijk worden de linkse media en internet overspoeld met artikelen en proclamaties van linkse critici, die de rechtse bloggers in diskrediet proberen te brengen (omdat die hun ‘kip met de gouden eieren’ in gevaar brengen)!

Frans Smeets schreef o.a.: “het bonte gezelschap [van rechtse bloggers] draaft door in zijn antigedrag, gooit alles op een hoop en de bad guys zijn altijd duidelijk. De mensen achter deze blogs weigeren over hun eigen schaduw heen te kijken. Ze eisen een totale bewegings- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit islamitische landen, waarbij ze het liefst nog de fysieke dwang van de door hun bestreden overheid willen toepassen om hun eigen tuintjes vreemdelingenvrij te houden. En als deze vreemddenkers al in ons land zijn, eisen ze aangepast denken. Rechtse gedachtepolitie bestaat ook.”

Een column in de Volkskrant:
“Wie ‘zij’ zijn? De webloggers. Die subversieve ‘rechtse’ webloggers. ‘Naargeestige kinderen van Theo van Gogh’. De tendentieuze en nodeloos kwetsende generatie. Rechtse schreeuwers. Systeemhaters. Polariseerders, shockloggers, maatschappij ondermijners en extreemrechtse populistische xenofoben, altijd beslist anoniem, laf en doorgaans bewegend in hordes, dus staatsgevaarlijk.
‘Links’ staat dan voor alles wat genuanceerd, belezen, altruïstisch maar paternalistisch is en ‘rechts’ voor hard, grof, onfatsoenlijk, individualistisch en tendentieus. Links zijn de oude media, rechts zijn de weblogs. De weblogs bereiken hun publiek met een eigen taal. Maar dat is internet. Noem het verruwing of verhuftering, elke tijd en elk medium heeft zijn eigen omgangsvormen.

De oude media hadden hun eigen moraal, een strikte moraal waar niet van af viel te wijken, tenzij men voor hypocriet en onbetrouwbaar door wilde gaan, de nieuwe media lijken soms een hartgrondige moraalloosheid te hebben. De heftige toon. Het verongelijkte en ongelikte. Wat-kan-mij-het-schelen. Ik-zeg-wat-ik-denk. Dat ongeveer is de populaire en populistische toon van de tweede generatie weblogs.”

Mijn opmerking (met dezelfde ‘extreme adjectieven’ geschreven):  “Aldus een uitspraak van een groep ‘zichzelf overschattende’ incompetente Nitwits, die met hun eigendunk denken dat zij als gutmensch ook nog heiliger zijn dan de paus!”

Deze criticasters worden hierin gesteund door de grootste linkse dictatoriale “graaimachine”: de EU!
Het Europees Parlement discussieert op dit moment over een verontrustend voorstel, dat regeringen ertoe verplicht om burgers, die als “intolerant” worden beschouwd, te controleren. Dit kan bijvoorbeeld tot een verbod van alle kritiek op de islam of het feminisme leiden.

http://ejbron.wordpress.com/2013/10/30/eu-wil-intolerante-burgers-controleren/

censuur_in_nederland_0

Slechts één positief puntje over rechtse bloggers is hier te lezen (omdat dit niet ontkend kan worden): “Rechtse bloggers zijn transparant, eerlijk, ondubbelzinnig en zelden hypocriet. De waarden van een nieuwe tijd.”

Ook kunnen de criticasters niet ontkennen dat de doorsnee mensen, die decennialang zijn geïndoctrineerd door media die totaal waren losgezongen van de samenleving, op deze wijze eindelijk een beeld zien van de wereld in de media dat aansluit op de realiteit!.

Mijn conclusie: Deze linkse criticaster-artikelen geven duidelijk de symptomen weer van het linkse “Loser Syndrome”!

Ondanks het achterwege blijven van een winstmodel zijn de rechtse weblogs “the next best thing”. De webloggers van nu zijn de ervaren verslaggevers en mediumuitgevers van straks!

Want: al is de linkse leugen nog zo snel WIJ rechtse bloggers achterhalen de waarheid wel!

Bronnen:
http://www.denieuwereporter.nl/2006/07/waarom-bloggers-rechts-zijn/
http://politiekincorrectblog.blogspot.nl/
http://www.thepostonline.nl/column/volkskrant-essay-de-digitale-revolutie/#more-1661