ONZE VERZORGINGSSTAAT: DE GOUDEN LOKVOGEL VOOR IMMIGRANTEN!

Lokvogel

Er bestaan diverse soorten immigratie en degene die de eigenlijke schade berokkent is die van een immigratie in samenhang met een verzorgingsstaat. De huidige financierders van de verzorgingsstaat moeten hiervoor dus extra kosten opbrengen om de nieuwkomers te voorzien van inkomen, behuizing, onderwijs, gezondheidszorg etc., zonder dat daar iets tegenover staat.

Een rijk land dat migranten uitnodigt om van uitkeringen te leven zal niet lang rijk blijven. Immigranten assimileren bijv. beter in de VS dan in de meeste Europese landen, omdat de uitkeringen er veel minder genereus zijn. In sommige Europese landen, zoals in ons land,  kunnen nieuwkomers lange tijd profiteren van uitkeringen, zodat ze (met name door het hoge aantal kinderen met de hieraan gerelateerde kinderbijslag) geen enkele motivatie hebben om te werken? Want waarom werken als je het gratis kunt krijgen? Een a-s0ciale instelling, die de hardwerkende autochtonen vaak razend maakt. In Amerika moeten immigranten werken… en dat doen ze ook. En werk blijft nog altijd de snelste manier om je in een samenleving te integreren

Albert Spits schreef:
“In sommige landen (zoals in Australië en Nieuw-Zealand) kunnen immigranten niet terugvallen op een verzorgingstaat, want er moet eerst een behoorlijke werkperiode aan vooraf gegaan zijn, voordat er in bepaalde pas een beroep kan worden gedaan op de verzorgingstaat.
Het slechtste geval is natuurlijk: landen die klakkeloos immigranten binnenlaten zonder enige eisen te stellen van werkperiode, baangarantie, opleiding e.d.
In Nederland hebben we deze situatie al decennialang en zoals men kan zien is dit funest gebleken voor de economie. Vanwege de hoge belastingen en uitkeringen voor immigranten is de beschikbaarheid van werk en zelf verdiend inkomen nihil, getuige de hoge werkloosheid onder migranten. Tevens is de wil om te werken of werk te zoeken afgenomen vanwege de armoedeval, welke trouwens ook veel lokale inwoners treft.”

Het heeft dus geen zin om de permanente immigratie voort te zetten zolang de verzorgingsstaat nog bestaat. In dat geval pleit ik alsnog voor een volledige immigratiestop. Het is niet alleen zinloos, doch zeer schadelijk voor de economie, zoals Milton Friedman, Brian Doherty al eerder hebben bepleit.

DE CLOU VAN DIT VERHAAL: DE IMMIGRANTEN HEBBEN ONZE LOKVOGEL ÉN ONS GELD INGEPIKT EN WIJ ZITTEN MET LEGE HANDEN!

HARDE FEITEN:
Massa-immigratie kost Nederland 7 miljard euro per jaar
De niet-westerse immigratie tot en met 2010 heeft, aldus berekend door Elsevier, een negatief saldo van 216,4 miljard euro opgeleverd. In 2013 is dit bedrag dus opgelopen met 21 miljard euro!
En dan komen hier nog de miljoenen bij van de gevolgen van de criminaliteit door allochtonen!

http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2010/4/Elseviers-berekening-immigratiekosten-ELSEVIER262345W/