OPEN BRIEF AAN DE STAAT DER NEDERLANDEN: U HEEFT OP HET VERKEERDE PAARD GEWED EN GEFAALD!

Waar wij, het handjevol realisten, altijd al voor gewaarschuwd hebben, is nu een feit!
Uw zelfingenomen houding en (misplaatste) sarcasme over onze visie en kennis van zaken, zult u nu moeten bijstellen! De denigrerende artikelen, die over ons in de linkse (gemanipuleerde) media werden geschreven en het bagatelliseren van onze reacties, krijgen nu een ‘backfire-effect’
Uw werkwijze kennende, zal natuurlijk alles worden ontkend en er zal geprobeerd worden de rollen om te draaien. Maar iedereen met een beetje gezond verstand ziet, dat de gevestigde orde hier de plank volkomen mis heeft geslagen!
U bent door het volk gekozen om dit land te besturen, om een gezonde economische basis voor ons te creëren, een veilige haven, zonder criminele excessen, een land waar de burgers trots op kunnen zijn! Maar hierin heeft u jammerlijk Gefaald!

Helaas zullen de gevolgen van uw ondoordachte, dictatoriale beleid, zowel financieel als maatschappelijk, desastreus zijn voor ons land! Behalve het overdragen van onze soevereiniteit aan de EU, waardoor wij onze democratie en welvaart zijn kwijtgeraakt, heeft u dit land door de massa immigratie in groot gevaar gebracht!

Jarenlang is door u geïnvesteerd in de illusie dat de islamitische beschaving prima bij de onze past. Deze investeringen. of ze nu werden gedaan in islamitische immigratie, democratie of vrede, hebben overduidelijk niets opgeleverd. Stoppen met investeren is echter uit den boze, want dan zou u (de elite) moeten toegeven dat u het jarenlang helemaal mis heeft gehad, waardoor u in de ogen van de kiezers al uw geloofwaardigheid zou verliezen!

Elite blijft islam verdedigen
Bovendien acht de progressieve elite in het Westen zichzelf doorgaans op alle gebieden intelligenter, wijzer en meer verlicht dan ‘de rest’, dus toegeven dat ze compleet fout zaten is alleen al om deze reden erg onwaarschijnlijk. De voorstanders van de ‘Arabische lente’, die vorig jaar nog schreven dat de moslimopstanden zouden leiden tot vrijheid, democratie en secularisme, zien zich gezien de machtsovernames door islamisten genoodzaakt hun verhaal fors bij te stellen. Maar nog altijd wordt beweerd dat ‘gematigden’ zoals de Moslim Broederschap de stabiliteit en vrede in het Midden Oosten zullen vergroten.
De winst van de Moslim Broederschap in Egypte maakt echter één ding duidelijk, en dat is dat de Arabische lente niet leidt tot meer vrijheid en democratie maar juist het tegendeel. Deze ontwikkeling onderstreept dat de islam niet verenigbaar is met de belangrijkste Westerse waarden. De ‘botsing der beschavingen’ is een onontkenbaar feit, maar ‘onze’ politieke leiders zijn al zóver op de islamrivier meegevaren dat ze ons over enkele jaren waarschijnlijk zullen proberen uit te leggen waarom het een goede zaak was om islamitische terreurbewegingen in Libië en Syrië aan de macht te laten komen.

Moslims stellen de islam niet ter discussie omdat ze bang zijn voor de straf van Allah. Op hun beurt durven progressieven niet te twijfelen aan de islam omdat ze bang zijn dat hun ongelijk aan het licht komt. En als ze fout zaten over de islam zouden ze het ook wel eens op andere gebieden -bijvoorbeeld de euro- helemaal mis kunnen hebben.

Dat kunnen ze niet laten gebeuren, zoveel gezichtsverlies kunnen ze niet aan. Dus blijft het bedrog doorgaan, waardoor het alleen maar onwaarschijnlijker wordt dat ze ooit de waarheid zullen inzien en erkennen. Na één jaar kun je een bepaalde overtuiging nog vrij eenvoudig laten vallen, maar als je 20 jaar hetzelfde blijft geloven is dat al een stuk moeilijker en na 30 jaar is dit vrijwel onmogelijk. Na 40 jaar jaar is het een onontkenbare geloofsbelijdenis geworden die met geen 1000 feiten te weerleggen is, hoeveel bewijs hier ook voor geleverd wordt.
Aangezien de ‘zegeningen’ van de multiculturele heilstaat al generaties aan ons gepredikt worden zullen de gevestigde politieke partijen nooit en te nimmer toegeven dat ze ons zó lang op het verkeerde spoor hebben geleid. Het gevolg is dat de meeste mensen weliswaar zien dat hun beleid niet werkt en zelfs het tegendeel bewerkt van wat wordt beweerd, maar dat de elite iedereen die hen daar openlijk op wijst belachelijk maakt en verkettert.

Nederland, met al zijn anti-discriminatie wetten, is nu al een gescheiden samenleving. De grootste moskeeën van Europa staan in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. In het Rotterdamse Zuidplein theater is een compleet balkon gereserveerd voor moslim vrouwen. Nee, dit gebeurt niet in Pakistan of Saudi Arabië, maar in een stad van waar de Amerikaanse ‘founding fathers’ de oceaan overstaken naar het nieuwe continent. The Economist -bepaald geen anti-islamitisch magazine- noemde Rotterdam niet voor niets een ‘Eurabische nachtmerrie’.

Alle feiten laten zien dat waar de islam het ook voor het zeggen krijgt de vrijheid, culturele verscheidenheid, democratie, vrede en welvaart verdwijnt. Dit mag echter niet (meer) worden gezegd, aangezien het risico dan bestaat dat de kiezers zullen inzien dat ze tientallen jaren lang zijn voorgelogen en bedrogen en zich vervolgens tegen hun leiders zullen keren.

Ondertekend: Het verontruste deel van het volk van Nederland (althans dat, wat er nog van is overgebleven)

openbrief

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2011/05/razendsnelle-islamisering-verandert-nederland-in-eurabische-nachtmerrie