HET DEKSEL VAN DE POLITIEKE DOOFPOT OP EEN KIERTJE!

deksel

In het Wetboek van Strafrecht gelden bij misdrijven en overtredingen rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht.
Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten).
Het verzwijgen of wegmoffelen van een criminele daad is dus volgens de wet STRAFBAAR!

Hieronder staat een lijst van bovengenoemde weggemoffelde strafbare feiten , die ik in een commentaar op één van mijn Blogs heb gekregen, !

Niet alleen worden deze strafbare feiten weggemoffeld, maar de criminele politici blijven gewoon hun functie behouden of krijgen een andere belangrijke bestuursfunctie!

Als er zo frequent met 2 maten wordt gemeten, dan kan elke veroordeelde zich beroepen op de precedentwerking en dus dezelfde uitspraak eisen!
Ik vraag me af waarom de strafpleiters hiervan geen gebruik maken!
Er staat nergens dat politici onschendbaar zijn!

Bekijk deze enorme lijst maar en wees er maar overtuigd van, dat dit slechts het topje van de ijsberg is!

PvdA – senator Edward Brongersma: overtreding wet op kinderporno en ontvangt een ‘lintje’
PvdA – penningmeester Sharda Poese (A’dam-ZO): fraude, verduistering
PvdA – raadslid Faiz Yerlibuçak (Beverwijk): banden met terreurorganisatie Grijze Wolven
PvdA – burgemeester Aleid Wolfsen: intimidatie en knevelarij krantenredactie
PvdA – burgemeester Guusje ter Horst: dronken achter stuur, doofpotpoging, gesjoemeld met doktersbewijzen om een Audi-8 te verkrijgen vanwege ”rugklachten”, daarna gewoon minister geworden en was verantwoordelijk voor stigmatisering geïntegreerde Nederlanders met dubbele nationaliteit zoals USA & NL nationaliteiten.
PvdA – deelraadslid Randy Stena (A’dam-ZO): arbeidsverzuim, werkweigering
PvdA – raadslid Jerry Sulaiman (A’dam-ZO): fraude, greep uit kas
PvdA – raadslid Hakim Hmadouch (Arnhem): mishandeling echtgenote, bedreiging
PvdA – raadslid Elvira Sweet A’dam: 2x veroordeeld voor dronken achter stuur
PvdA – raadslid Ama Carr A’dam: zonder rijbewijs, onverzekerd rijden, valse naam
PvdA – raadslid Mohammed Kaied uit Dalfsen: poging tot doodslag
PvdA – Kamerlid Hamid Houda. Moest weg vanwege belastingfraude; nu toch op PvdA-lijst Prov Staten
PvdA – raadslid Cebeli Gönül uit R’dam: mishandeling echtgenote
PvdA – raadslid Mohammed el Yaakoubi A’dam: mishandeling, dumpen importbruid
PvdA – raadslid Ernest Owusu-Skeyere A’dam-ZO: fraude, illegaal wapenbezit
PvdA – raadslid Ronald Buld Nijverdal: mishandeling, verkrachting
PvdA – raadslid Murat Yasar uit Kampen: mishandeling echtgenote.
PvdA – wethouder Paul Depla uit Nijmegen. Bekend om de fietsenhok-affaire. Op 1 april 2010 benoemd als burgemeester van Heerlen en dat is geen grap.
PvdA – Kamerlid en huisarts Rob Oudkerk, die zieke en verslaafde prostituees bezocht voor zijn seksuele genoegens: DAT is nog eens seksueel misbruik! Bovendien MILJOENEN liet verdampen via geflopte banenbeurs NV Werk.
PvdA – wethouder Joop den Uyl ‘investeerde’ HONDERDEN MILJOENEN in vernietiging hele dorpen door uitbreiding van de haven van Amsterdam welke tot heden nog geen dag in bedrijf is geweest. Gemeente noch Provincie hebben vervolging wanbestuur nimmer overwogen omdat herbestemming haventerrein met oa groen gifstort, olie- & kolenopslag, evenementen, recreatiepark en woningbouw voor enkele bestuurders supergraaien mogelijk maakt.
PvdA – premier Kok voert extra belasting in op brandstoffen (Kwartje van Kok) om vervolgens toe te treden tot Raad van Bestuur Kon. Shell Olie. Van enige samenhang is volgens hemzelf geen enkele sprake.
PvdA – Raadslid Tjeerd van Dekken, stalking
PvdA – Staatsecretaris Tineke Netelenbos was volgens het rapport van de Commissie-Dijsselbloem naar de vernieuwingen van het onderwijs ook de veroorzaker van de huidige problemen in het onderwijs. Zij is nimmer verantwoordelijk gesteld noch veroordeeld.
PvdA – minister Koenders, gaf 89 miljoen gulden aan UNFPA (42 milj Euro). Is nu directeur daarvan.
PvdA – minister Herfkens. Weigerde onterechte huursubsidie van $275.000 terug te betalen.
PvdA – minister Pronk, alcoholist, vernielde een staatsauto van zijn ministerie. Vaak ladderzat en publique in het buitenland.
PvdA – minister Vredeling, drankmisbruik
PvdA – Kamerlid Paul Tang – Lekken van miljoenennota
PvdA – Bram Peper- Minister van Binnenlandse Zaken, in opspraak door zijn declaratiegedrag
PvdA – Khadija Arib – Dubieus reisje naar congres in Marrakesh betaald door Marokkaanse overheidsinstantie
PvdA – Rob van der Mark – Burgemeester van Vlieland. Openbaar dronkenschap
PvdA – Burgermeester Cohen liet MILJOENEN in de Poldermoskee verdwijnen en MILJARDEN in de metro.
PvdA – Deelraadslid Fatima Elatik die informatie achterhield, is mede verantwoordelijk voor de verdamping van 30 MILJOEN en een nagenoeg failliet stadsdeel Oost-A’dam achterliet. Huurde een tweede boot bij Sail Amsterdam voor MAAR liefst € 30.000. Na periode van wachtgeld keert zij terug in stadsdeel Oost-A’dam.
PvdA – Kandidaat Provinciale Staten – Marleen Barth liet met gemeenschapsgeld huis verbouwen en sociaal scheefhuren, ontelbare nevenfuncties, commissariaatjes en via oldboysnetwork verworven plucheposities.
PvdA – Politiek leider – Job Cohen geeft toe misbruik te maken van Persoongebonden Budget (PGB)
PvdA – prominent Lodewijk de Waal heeft persoonlijk ING-topman Jan Hommen een bonus van 1,25 miljoen euro bezorgd
PvdA – Wethouder Theo Vaes van Etten-Leur stapt op vanwege zijn frauduleus declaratiegedrag.

53 Ontslagen PvdA-bestuurders die wachtgeld ontvangen van de stadsdelen in Amsterdam kosten de gemeenschap € 300.000,- PER MAAND.

PvdA – Henk Kool – wethouder sociale zaken Den Haag, blijkt uit het armoedepotje van de gemeente 7000 euro subsidie te hebben gegeven aan de stichting Willem Drees Lezing waarvan hij zelf bestuurslid is.
PvdA – Ramon Smits Alvarez raadslid Amersfoort neemt 4000 euro op van de rekening van de PvdA-fractie in Amersfoort en verdwijnt spoorloos.
PvdA – Rinda den Besten – wethouder Utrecht ontvangt ondanks nieuwe baan 14.000 euro wachtgeld voor 7 weken vakantie ‘om uit te rusten.’
PvdA – Jannie van der Loos – na twaalf jaar wethouder in Dordrecht wordt tot d’r pensioenleeftijd voorzien van wachtgeld a 75k per jaar. Sinds elf jaar niets doen bijna een miljoen belastinggeld aan wachtgeld.
PvdA – Bert van der Roest – Veertigduizend euro verduisteren van daklozen en behoud recht op wachtgeld. Hij besluit met het gemeenschapsgeld zijn schulden aan daklozenkrant terug te betalen.
PvdA – Peter Rehwinkel – burgemeester van Groningen moet wegens slecht bestuur opstappen, heeft recht op wachtgeld proberen op te lichten omdat dat nieuwe baan in Spanje vrijwilligerswerk bleek en besluit drie maanden wachtgeld te zullen terugstorten aan de stad Groningen. Overige maanden, mogelijk jaren, worden niet gesproken.

Let wel dat GEEN van bovenstaande plegers door de PvdA als lid geroyeerd werd hetgeen betekent, dat de PvdA instemt met dit gedrag en dit dus algeheel vergoelijkt!

De Christenen Dienen Allah knijpen de geit ook graag in het donker:
CDA – staatssecretaris Jack de Vries, die als moest opstappen omdat hij een buitenechtelijke relatie begon
CDA – billenknijper Ruud Lubbers
CDA – Katleen Ferrier vergat in mei bij opgave vd kandidatenlijst te noemen dat zij partijen uitsloot
CDA – Ferrier feliciteerde in mei 2010 moordenaar/drugsbaron Bouterse met zijn verkiezing
CDA – Jan Peter Balkende, minister president van vier kabinetten die geen van allen de eindstreep haalden.

En dan nu onze oeroude communisten, in twee smaken: donkerrood CPN en vuurrood Maoïst:
SP – Krista van Velzen, met strafblad (ging onderzeeers te lijf met een hamer in Scotland)
GL – Wynand Duyvendak wegens inbraak in het gebouw van het ministerie van EZ, bedreigingen en brandstichting in zijn tijd als milieuactivist
GL – Helma Ton – Burgemeester van Blaricum – Rijden onder invloed
GL – H Meijer, pedofiel ‘Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving’
GL – Kamerlid Oedayraj Singh Varma – Simuleerde ongeneeslijk ziek te zijn om wachtgeld op te strijken.
GL – Wethouder Marijke Vos met haar gifschip Probo Koala
GL – Akini. Arrestatie wegens inbraak
GL – Sam Pormes. Extremist. Moordaanslag op 2 agenten

De 66 Dhimmies:
D66 – Pechtold van 1997 tot 2003 wethouder in Leiden, fraude onder zijn verantwoordelijkheid in een onteigeningsprocedure, heel Leiden stond toen op poten vanwege Alexander zijn gesjoemel
D66 – Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen – Schoof de fietsenhok affaire in de doofpot door bewijsmateriaal te laten verdwijnen.

Ik vraag me af, of dit volk nu zo blind is of gewoon dom, om constant dezelfde (corrupte) partijen te kiezen!

http://www.hanssmedema.eu/2013/03/30/belastingwetten-ongeldig-bij-doofpot-affaire-staat-zelf/

vrouwe_justitia_970x1473