WIJ HEBBEN HELEMAAL GEEN REGERING NODIG! DE EU REGEERT ONS!

Onze regering regeert niet meer; ze hebben de soevereiniteit overgedragen aan de EU
Waarom moeten wij dan miljarden betalen aan TWEE bewindvoerders: onze regering en de EU?

Deze ongekozen, door een machtsgreep heersende dictatoriale organisatie regeert ons nu! Onze zogenaamde ‘regeringen’ hebben, zonder enige inspraak van het volk de macht aan de EU overgedragen!

EUrules

Bovendien zijn het deze “financiële wanbeheerders” die ons volk inmiddels tot de bedelstaf hebben gebracht! Dus waarom blijft deze overbodige, incompetente groep, die zich onze regering noemt verkiezingen houden? En ons miljarden uit onze zak kloppen? En waarom worden wij nu geregeerd door de grootste ondemocratische organisatie, waarvoor het volk nog nooit een verkiezing heeft gehouden, en dus ook nooit voor gekozen heeft?

De Nederlandse verkiezingen zijn dus één grote FARCE!, want hoe kun je nu kiezen voor een bewind dat al lang hun soevereiniteit heeft overgedragen?
Weinig Europeanen weten wie Herman Van Rompuy is, maar dit geldt evenwel voor de Secretaris-Generaal van de NAVO, het hoofd van de Wereld Handelsorganisatie, de Verenigde Naties, de Wereldbank, het IMF en FIFA. Deze mensen werden evenmin verkozen, maar in hun geval kraait geen haan naar de overdracht van macht en soevereiniteit!

Waarom moeten wij dan hiervoor blijven betalen?
Sinds de crisis vijf jaar geleden uitbrak, is de overheid jaarlijks 50 miljard euro meer gaan uitgeven. Daarvan zal 30 miljard in 2014 moeten worden betaald uit lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. De andere 20 miljard wordt jaar op jaar bijgeleend. De belastingmaatregelen die ervoor in de plaats kwamen, zorgen er echter evengoed voor dat inkomens vanaf anderhalf maal modaal gaandeweg duizenden euro’s meer kwijt zijn.

De voorspelling van Syp Wynia 9 mrt 2011: “Dreigende machtsgreep Brussel levensgevaarlijk” is uitgekomen!
De Bijeenkomst van regeringsleiders van eurolanden over belastingen, pensioenen en arbeidsmarkt is de grootste machtsgreep uit de geschiedenis van de Europese eenwording
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/blogs/2011/3/Dreigende-machtsgreep-Brussel-levensgevaarlijk-ELSEVIER291390W/

Pas op dat onze pensioenfondsen niet de vleespotten van Europa worden“, zei CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel aan de vooravond van de Europese top in Brussel tegen VVD-premier Mark Rutte.

Onderstaand nóg meer voorspellende feiten en waarschuwigen:
– De EU is opgericht door een Cromwell-achtige coup van een stelletje nooit democratisch gekozen zotten en gevaarlijke gekken.

-Wij zijn het enige land in het Eurostelsel dat een pensioenstelsel heeft dat je betaalt voor je eigen pensioen; de andere landen betalen, net zoals wij de AOW hebben, voor het pensioen van degenen die het NU ontvangen! De Nederlandse pensioenen zijn inmiddels compleet uitgehold!

– ‘Dreigende machtsgreep’ is nogal soft uitgedrukt!  De Brusselse dictators hebben allang de macht naar zich toegetrokken. Non valeurs en niet-presteerders als Rompuy en Barosso dichten zich een wetenschap toe die verre van hun verstandelijke vermogens is.

-Het CDA onder Balkenende heeft ons VETO-recht ingeleverd via het verdrag van Lissabon, waardoor Nederland geen enkele zeggenschap meer heeft.

-10 jaar geleden kon men nog goed rondkomen van een AOW + klein pensioen. En nu kan men het vergeten. Alleen de ambtenaren met hun riante pensioenen (niet eens de premie door hen zelf betaald, maar door de overheid), kunnen nog royaal rondkomen.

-We kunnen beter nu het verlies nemen en uit de EU gaan. Er is eigenlijk geen alternatief, als we deel van de EU blijven zal het verlies uiteindelijk niet op te brengen blijken.
Als dit doorgaat kunnen wij ons opgebouwde pensioen waar we ons hele werkzame leven fors voor betaald hebben met tientallen procenten zien afnemen, terwijl de zuidelijke nietsdoeners er zwaar op vooruit gaan.

De vraag blijft dus: Waarom moeten wij blijven betalen voor een “regering” die helemaal NIETS met regeren te maken heeft??