WAAROM GEDOGEN 12.689.810 KIESGERECHTIGE NEDERLANDERS DAT SLECHTS 2,5% OVER ONS DE DIENST UITMAKEN ?

Zou je het pikken en slikken als je in een straat woont met zo,n 300 mensen , dat er dan slechts 8 mensen dusdanig op een dictoriale / terroristische manier de dienst in de straat uit maken ?
Bepalen wat jij moet afstaan van je salaris , wat jij wel en niet mag , wat jij wel en niet MOET !
Wie je MOET toelaten in je straat , je een enorm hoge boete opleggen voor de grootst mogelijke onzin etc. etc. ?
Zichzelf steeds meer en meer macht en voordelen toebedenken , kartelafspraakjes met elkaar maakte om maar aan de macht te blijven etc. etc.

Nee toch zeker , ik weet wel bijna zeker dat er dan echt de pest pleuris losbarstte in die straat . Dit alles onder het mom van z.g. democratie , die ” wij” dan zelf hebben gekozen ?

Welke achterlijke dwaas heeft dit systeem uit de middeleeuwen bedacht ?

Welke achterlijke dwazen houden dit systeem uit de middeleeuwen nog steeds in stand ?

Ga je met de z.g. democratische verkiezingen je stem niet uitbrengen , heb je volgens de meerderheid al helemaal niets meer te klagen of te zeggen , over de (on) democratische manier waarop die z.g. ” volksvertegenwoordigers” te werk gaan !

Maar heeft u ooit 1 politieke partij gezien , die werkelijk voor de volle 100% uw wil , en mening in het programma had ?

Heeft u ooit 1 politieke partij gezien , die werkelijk voor de volle 100% deed wat zij voor de verkiezingen beloofden ?

Kort om kan de meerderheid van de kiezers voor de volle 100% achter de partij staan waarop zij hun stem hebben uitgebracht ?

Ik ben benieuwd hoeveel van de 12.689.810 kiesgerechtigde Nederlanders hierop volmondig ja zouden zeggen .

Heeft men u ooit gevraagd of u het eens was met dit systeem ?
Heeft u ooit enig document ondertekend dat u het zo wilde ?

Is het eigenlijk niet de allerhoogste tijd dat die resterende 97,5 %van de 12.689.810 kiesgerechtigde Nederlanders in ons land de macht van die 2,5% die ons terroriseert weer totaal ontneemt ?????
En dan zult u zeggen , welnu ……… !!!!

Is het niet de allerhoogste tijd , dat we een totaal nieuw besturings systeem voor dit land eisen ?
Een besturings systeem wat uitslag gebonden volksreferendum voor ” ALLE belangrijke beslissingen ” heet !!!!

bron:
http://wuzondergumgum.forum2go.nl/nederland-word-door-nog-geen-320-000-mensen-ge-terroriseert-t9760.html

boek