ONZE SAMENLEVING MET PRIMATEN!

In een recent artikel stelt Leon De Winter terecht dat de ‘primitieve waarden en normen van Arabische bedoeïenen sluimeren onder de complexe theologie van een felle monotheïstische krijgerscultuur’. De ‘sociale organisatie’, zo zegt hij – die is ontstaan als gevolg van de Arabische stammen-mentaliteit – ‘is vrijwel naadloos overgegaan in de islam’.
De islam heeft met andere woorden de Arabische stammenmentaliteit geïncorporeerd en gaat uit van een oerstam, de oemma of wereldwijde islamitische gemeenschap, die alle moslims – Arabisch en niet-Arabisch – verenigt in vijandschap jegens de niet-moslim!

De “rebellen” in Syrië zijn Arabisch en dus nog steeds primaten die hun eigen geloofsgenoten vermoorden! Het maakt dus niets uit of iemand al dan niet moslim is, hun primitieve instincten richten zich op iedereen in deze geciviliseerde wereld, omdat geweld nu eenmaal in hun bloed zit!

http://www.boublog.nl/27/08/2013/een-bekend-scenario-de-rebellen-in-syrie/comment-page-2/#comment-24393

Primats