De Identitaire Generatie. Een oorlogsverklaring!

(Reblog)

Uitleg: Identitaire Generatie

Identitair

Jullie willen weten wie we zijn? Waar we vandaan komen? Wat ons beweegt?
Wij zullen het jullie zeggen.

Wij zijn de veranderende tijden; wij zijn de opstekende wind; de nieuwe generatie. Wij zijn het antwoord op jullie, want wij zijn jullie kinderen.
Jullie hebben ons in deze wereld geworpen, ons ontworteld en gedesoriënteerd, zonder ons te vertellen waar we heen moeten, of waar ons pad ligt. Jullie hebben alle middelen om ons ergens op te richten, vernietigd.
Jullie hebben de Kerk tot een puinhoop gemaakt, zodat nu nog maar een paar van ons hun toevlucht vinden in de ruïnes van die gemeenschap.
Jullie hebben de staat van zijn waarde beroofd, zodat niemand van ons die meer wil dienen.
Jullie hebben de gezinnen uit elkaar getrokken. Onze huiselijke idylle is ten onder gegaan in echtscheiding, conflict en geweld.
Jullie hebben de liefde ontdaan van alle aspecten die ertoe doen, en dus blijft, in plaats van een diepe verbondenheid, alleen het dierlijke instinct over.
Jullie hebben de economie geruïneerd, dus erven we bergen schuld.
Jullie hebben alles in twijfel getrokken en op alles kritiek geleverd, zodat we nu in niets en niemand geloven.
Je hebt ons geen waarden nagelaten, maar nu beschuldigen jullie ons ervan dat we amoreel zijn.
Maar dat we zijn we niet.
Jullie hebben jezelf een heilstaat beloofd; een vreedzame, multiculturele samenleving van welvaart en tolerantie.
Wij zijn de erfgenamen van deze heilstaat, en onze werkelijkheid ziet er heel anders uit.

Jullie kopen jullie vrede met een steeds toenemende schuldenlast.
Vandaag de dag zien we hoe jullie welvaart in heel Europa verdwijnt.
Voor ons betekent jullie multiculturele samenleving niets anders dan haat en geweld.
In de naam van jullie ‘tolerantie’ jagen jullie op allen die kritiek op jullie hebben, en noemen jullie diegenen waarop je jaagt intolerant.
We hebben er genoeg van!
Jullie utopieën hebben voor ons alle legitimiteit verloren.

Realiseer jullie eindelijk eens dat we niet leven in een verenigde wereld of in een ‘global village’. Oorlogen, de armen en de onderdrukten zullen er altijd zijn.De wereld zal nooit een hemel op aarde worden.
Jullie waanideeën hebben slechts één ding bereikt: jullie hebben je kinderen ontworteld.

Door jullie zijn we de weg kwijt en ontheemd. “Wie zijn wij”? vragen wij ons af.”Waar gaan we heen”?

We hebben door jullie antwoorden heen gekeken en begrepen dat die leugens zijn. Wij zijn niet de ‘mensheid’ en we willen jullie paradijs niet.
Dus zijn we met onze eigen antwoorden op deze vragen gekomen.
We wenden ons tot datgene wat jullie hebben gedemoniseerd. We wenden ons tot wat we echt zijn.
Wij zoeken naar onze identiteit, en vinden die onder het puin van jullie destructieve woede. We moeten diep graven om onze identiteit opnieuw te vinden.
Onze geschiedenis, ons vaderland en onze cultuur geven ons datgene wat jullie van ons hebben weggenomen.
We willen geen ‘burgers van de wereld’ zijn. We zijn gelukkiger met onze eigen landen.
We willen niet dat de geschiedenis voor ons ten einde is, want onze geschiedenis geeft ons geen reden tot klagen.
We willen geen multiculturele samenleving, waar onze eigen cultuur ‘in de smeltkroes wordt verbrand’.
Wij zijn minder veeleisend dan jullie, maar we willen zo veel meer!
Terwijl jullie je hele leven utopieën hebben nagejaagd, willen wij echte waarden. Wat wij eisen bestaat werkelijk, het is ons voorouderlijk recht om die te bezitten. We verlangen niets meer dan onze erfenis, en we zullen niet langer toestaan dat jullie ons daarvan afhouden.
Wij zijn het antwoord op jullie en op het falen van jullie heilstaat.

Want wij zijn de Identitaire Generatie!

Identitair2

Omdat de vorige generatie geen poot uitsteekt om de toekomst van ons nageslacht te redden!

Als de hersenloze kuddedieren niet willen luisteren, dan zijn wij aangewezen op onze kinderen die WEL gebruik maken van al hun hersencellen!

http://www.youtube.com/watch?v=5Mbxnh1zMDs

http://www.arktos.com/markus-willinger-generation-identity.html.