IK BEN MOE!

Ik kreeg vandaag deze 2 brieven,  wie van u kan zich hiermee identificeren?

Ik ben moe!

Als je inderdaad sinds je 16e bijdraagt aan het kassen van de pensioenfondsen en je gaat al uit van de fictie van een kapitaaldekking dan zou je er toch vanuit mogen gaan dat je redelijk wat hebt gespaard, zeker met de rente op rente die op mijn spaarcenten is verkregen in de goede jaren
80 en 90 (goede jaren in de zin van een mooie rentevoet)

Het stoort dan enorm als een jonge huppelkut drs. in communicatief kleien en creatief werken met kurk van net 24 lentes bij Pauw en Witteman komt uitleggen dat ik met mijn geld solidair moet zijn met de jongeren. Waarom?
Hebben zij niet genoeg tijd om zelf te sparen voor hun oude dag? Of moeten van mijn spaarcenten ook nog dikke bonussen van de bestuurders van mijn pensioenfonds worden betaald?

Mag de minister van Financiën zo maar een miljardengreep doen in mijn spaarpot om het begrotingstekort te verlagen, gelijk vriend Onno Ruding van het Christen Democratisch Appel deed?

Wat is er gebeurd met mijn jarenlange € 540 per maand bijdrage ten behoeve van MIJN VUT?

Desgevraagd aan de Buitenland commissie van het Nederlandse parlement wist de heer Timmermans in het bijzijn van een Rijks-scharrelvarken mij te vertellen, dat gaat de kamer met de vakbonden beslissen. Alsof ik met mijn
schoenmaker ga beslissen wat we gaan doen met zijn spaargeld en huisje in het Limburgse.
In gewoon Nederlands zou ik dat struikroverij willen noemen.

Gelet op het beleid van de dame die ik als vleesgeworden domheid betitel, de minister van VWS, zou ik graag een pil van Drion willen hebben. Dan kan ik zelf op het moment dat ik vind dat ik genoeg ben uitgeperst er gewoon
uitstappen. Mij zal jammergenoeg niets anders overblijven als dat wat de laatste zin is uit Titaantjes: Hij stapte van de brug en uit het leven.

En ik ben het hartstikke moe om telkens dat geouwehoer over die vergrijzing aan te moeten horen waarmee men ons regelmatig een schuldgevoel aan probeert te praten omdat we ueberhaupt nog het lef hebben om zo lang te
leven; vooral de overheid maakt hier graag gebruik van maar die vergeten dat deze grijze horde destijds, na de tweede wereldoorlog, de kar uit de blubber heeft getrokken om voor hen weer vrije baan te maken. Ik heb geen dank nodig
maar ik zou een beetje meer respect voor mijn grijze kop wel op prijs stellen.

Groetjes en nog menig jaartje in een goede gezondheid toegewenst.

goed doorlezen!

ZO VEEL MOGELIJK DOORSTUREN A.U.B.!!!!!!

ouderen2

———————————————————————-

Hallo
Ik ben boven de 65 jaar.
Ik heb hard gewerkt sinds mijn 1 6 de. Behalve op enkele momenten van serieuze gezondheidsproblemen heb ik 40 tot 60 uren per week gewerkt en dat gedurende 44 jaar .

Ik verdiende redelijk geld, maar had mijn baan of mijn salaris niet geërfd en ik werkte om daar te komen waar ik vandaag ben.

Als je de economie bekijkt, lijkt het geen goed idee te zijn, gepensioneerd te worden. Maar ik ben gepensioneerd – héél gepensioneerd zelf.

Ik ben het moe, om te horen, dat ik “mijn rijkdom moet verdelen” onder mensen die mijn vorm van werk-ethiek niet kennen.

Ik ben het moe om te horen, dat de regering het geld dat ik verdiend heb, van mij wil afpakken – desnoods met geweld – en het aan mensen te geven, die te lui zijn zelf geld te verdienen .

Ik ben het moe, dat men mij vertelt, dat ik mijn levens-standaard moet verlagen en zodoende de verwarming van de planeet tegen te gaan en niemand mag erover debateren.

Ik ben het moe, verteld te krijgen, dat drugverslaafden ziek zijn en dat ik hen moet helpen, hen ondersteunen en ze medisch laten behandelen, en dat ik zou moeten betalen voor de schade, die zij aanrichten.

Is er misschien ooit een reuze-bacil vanuit een donkere straat gesprongen, die hen heeft gepakt en tegen hun wil ‘witte poeder’ in hun neus heeft gedwongen of een naald in hun arm gestoken, terwijl zij zich hevig probeerden te verzetten ?????

Ik ben het moe, om te horen, hoe ‘ goede ’ atleten, entertainers en politici van alle mogelijke partijen het over onschuldige of domme fouten hebben, als wij maar al te goed weten, dat hun enige fout was, zich te laten betrappen.

Ik ben moe van mensen die op hun rechten pochen, arm of rijk.

En ik ben mensen, die geen verantwoording voor hun eigen leven en acties willen nemen, werkelijk moe.

Ik ben het moe, te horen, hoe zij de regering of anderen voor hun problemen verantwoordelijk maken.

Ik ben het ook moe en beu, te zien, hoe jonge mannen en vrouwen in hun teenager-jaren en hun begin 20er-jaren zich met tatoeages en metalen “bijoux” bedekken en op die manier geen werk vinden, omdat geen firma zulke jongeren een baan wil geven. Op die manier kunnen zij dan naar de Sociale Dienst stappen.

Ja, ik ben verdomde moe. Maar ik ben ook blij, dat ik boven de 65 ben ….

Want nu hoef ik niet (meer) te zien, wat deze mensen van de wereld gaan maken.

Ik heb wel medelijden met mijn kleinkinderen en hun toekomstige kinderen.

God zij dank, dat ik op de terugweg ben en niet op de heenweg.

Dit zal waarschijnlijk niet wijd en zijd gepubliceerd worden, behalve als wij het doorsturen.

Dit is uw kans, om een verschil te maken. En anders hebt u het niet begrepen.

Ik ben boven de 65 en ben moe .

ouderen