DE DODELIJKE EU: DE EUROPESE NACHTMERRIE!

Hieronder een excellente samenvatting van alles waar wij als Anti-EU bloggers vanaf dag 1 al voor gewaarschuwd hebben!
Ik raad iedereen aan om dit artikel zo veel mogelijk te verspreiden!

Eén volk, één rijk, één leider…door Prof. Bob Smalhout
Een verkorte versie  (reblog)

Steeds meer mensen weten niet meer hoe ze financieel het einde van de maand moeten halen. Er is een crisis. Voedselbanken krijgen steeds meer klanten. De bouw ligt voor een deel stil. Kleine zaken gaan failliet. Dokters moeten weer hun eigen studie gaan betalen en de cultuur wordt ernstig bedreigd. Pensioengerechtigden moeten jaren langer doorwerken en de zorg wordt geleidelijk onbetaalbaar. Spanje en Griekenland moeten mede door ons overeind gehouden worden. De internationale criminaliteit tiert welig omdat binnen de EU alle grenscontroles zijn opgeheven.
Al deze ellende vindt zijn oorsprong in de toenemende spanningen binnen de Europese Unie.
Op 1 januari 2002 werd de gulden door de euro vervangen. De overheid maakte er een soort volksfeest van, hoewel 70 procent van de Nederlanders die euro helemaal niet zag zitten.
De thans tien jaar in gebruik zijnde euro, die het symbool moest zijn van het EU-ideaal, is nooit populair geworden. Meer dan 70 procent van de Nederlanders wil het liefst onze 700 jaar oude, stabiele, handige en klassieke gulden terug.
Bij het systematisch doorlezen van mijn eigen EU-archief wordt het duidelijk dat het hele EU-gebeuren gebaseerd is op bedrog, hele en halve onwaarheden, valse voorlichting en het smijten met geld. Vooral door sterk overschatte politici.

ANTI-EU

Inmiddels ontwikkelde de EU zich tot een soort superstaat die alle Europese landen zijn wil oplegde. De meeste van onze wetten komen thans uit Brussel en niet meer uit Den Haag. De zogenaamde euro-elite, bestaande uit toppolitici en hoge ambtenaren, stuurt aan op de vorming van een superstaat met een eigen president, een eigen regering, een volkslied, een EU-vlag, een eigen krijgsmacht, een grondwet en verder alles wat een normaal land een eigen identiteit verschaft.

In ons parlement werd over zoiets extreem belangrijks als het overgaan op een geheel ander monetair systeem, slechts twintig minuten gepraat. Alsof het ging om iets onbenulligs. Zo gehersenspoeld waren onze volksvertegenwoordigers. Ze realiseerden zich kennelijk niet dat afschaffing van de nationale munteenheid (dus de gulden) een aanpassing van onze grondwet vereiste. Daarvoor waren dan nieuwe verkiezingen noodzakelijk geworden. Maar daar werd met geen woord over gerept. De euro was heilig verklaard.

Zo wordt gehoopt dat wij dermate gehersenspoeld worden dat we tenslotte met alles akkoord gaan wat de Brusselse bobo’s ons opdringen. Het belangrijkste argument is dat kleine landen in de snelgroeiende wereld van commerciële grootmachten zoals China, India, Brazilië en de VS zich niet meer zelfstandig kunnen handhaven. Dat nu is een pertinente onwaarheid hetgeen bewezen wordt door onder meer Denemarken en Zwitserland.

Hoe ondemocratisch belangrijke beslissingen over de EU worden genomen, bleek in 2005 toen wij voor het eerst onze mening mochten zeggen over de zogenaamde EU-grondwet, die niemand ter inzage had gekregen. Na Frankrijk zei ook Nederland op krachtige wijze NEE. Het resultaat was dat die kreupele grondwet onder een andere naam (het ’Verdrag van Lissabon) tóch heimelijk werd ingevoerd en dat onze regering besloot nooit meer een referendum uit te schrijven. Daar was het Nederlandse klootjesvolk kennelijk te dom voor.

EU-NU

Kortom: sinds de tijden van Julius Caesar, Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon en Hitler zijn er altijd weer machtsbeluste politici geweest die trachtten heel Europa onder één bestuur te brengen. Het mislukte allemaal omdat er geen draagvlak voor was. De EU is thans een godsdienst geworden en ieder die daar niet in gelooft wordt als een ketter beschouwd, die eigenlijk de dood verdient.

Wat wij nodig hebben zijn mensen met een heldere visie, zoals deze professor, om uit deze dodelijke situatie te geraken!

http://ejbron.wordpress.com/2013/06/01/een-volk-een-rijk-een-leider/