SOCIAAL AKKOORD: UITSTEL VAN EXECUTIE!

Uitstel van het Sociaal Akkoord (in feite het Extra bezuinigingspakket van 4,3 miljard) is uitstel van executie en dus regelrechte Volksverlakkerij! Het doorschuiven van dit voorstel naar September zal geen “redding” betekenen maar evengoed leiden tot het faillissement van Nederland!

sociaalakkoord

Deze hele poppenkast is slechts een rookgordijn om de desastreuze gevolgen van de ware reden te camoufleren!

Allereerst: De Armoede in 2013 in Nederland als gevolg van de (door de EU veroorzaakte) “Bezuinigingen”
Armoede komt steeds meer voor in Nederland. Het aantal mensen dat maandelijks te weinig geld overhoudt om van te leven neemt steeds meer toe. Ook langdurige armoede neemt steeds grotere vormen aan. In 2013 leven ruim 1,1 miljoen Nederlanders in armoede. Langdurige armoede is langer dan 4 jaar onder de armoedegrens leven. In 2013 leeft ruim 2.6 procent van de bevolking langdurig onder de armoedegrens.Lees ook dit: http://delangemars.nl/?p=702

Het afschaffen van de Ziekenfondswet en het zorgsysteem in handen te geven van particuliere (rijke) zorgverzekeraars, die megahoge premies vragen. “Bezuinigingen” die de eigen bijdrage elk jaar drastisch verhogen!
“Bezuinigingen” die koopkrachtvermindering veroorzaken, die Pensioenen en AOW drastisch verlagen, enz. enz
Verder wordt er nog steeds NIET bezuinigd op immigratie (7.000.000.000 Euro) en de miljarden op ‘ontwikkelingssamenwerking’

De ouderen, zieken en gehandicapten blijven nog steeds de dupe van deze “bezuinigingsmaatregelen” en ook hier wordt overleven steeds meer onhaalbaar!

Een sociaal akkoord is slechts een overeenkomst tussen de vertegenwoordigers van de leden van werkgeversorganisaties en de vertegenwoordigers van de leden van de vakbonden. Het zijn particuliere belangenbehartigers. Ze vertegenwoordigen verschillende belangen, maar hebben tegelijkertijd een gemeenschappelijk belang: werkgevers moeten niet failliet gaan, want dan zijn de werknemers werkloos.
Vakbonden vertegenwoordigen de belangen van hun leden. Hoe meer leden een vakbond heeft, hoe meer invloed de vakbond kan uitoefenen op maatschappelijke processen. Maar vakbonden vertegenwoordigen de belangen van bepaalde groepen – niet het algemeen belang.
Toch is er een groot probleem. Het Nederlandse volk kiest het parlement, en niet de bestuurders van de vakbonden. Het gekozen parlement vormt een regering, die conform de afspraken – gemaakt via een meerderheid van volksvertegenwoordigers – moet gaan regeren. Het poldermodel verzwakt de macht van het parlement.

Polderende politici en vakbonden doen soms de bij verkiezingen geuite wensen van kiezers teniet. De hoogste autoriteit in een democratische rechtsorde wordt plotseling niet meer gevormd door het parlement, maar door de vakbonden. En dat is niet echt democratisch.
Dit sociaal akkoord heeft alleen een sfeer veroorzaakt. Een sfeer, niet meer dan dat.

En wie had dringend behoefte aan een poldersfeer? De Partij van de Arbeid. Voor Diederik Samsom en zijn vrienden moest dit kabinet een sociaal akkoord presenteren en 4 miljard euro aan bezuinigingsmaatregelen tijdelijk buiten de werking stellen. Maar straks zal waarschijnlijk blijken dat de regering toch verder moet bezuinigen. Natuurlijk sluit ik een wonder niet uit. Maar afgezien daarvan zal toch in augustus toch moeten worden bezuinigd.

http://www.elsevier.nl/Politiek/blogs/2013/4/Politiek-correcte-journalisten-vinden-het-sociaal-akkoord-prachtig-1229222W/#comments

Een aantal reacties:

-Neem daarbij die greep in de pensioenfondsen in de wacht gesleept door de werkgevers en elk echt vertrouwen op snelle en gestage groei in Nederland kan alleen maar leven bij de rood-rode coalitie politici PvdA en VVD.
Er moet toch een moment komen dat het gezonde verstand de zaak overneemt.

-En over het stelen van AOW en pensioenen is al genoeg gezegd.

-Indien ik nog wat kan opleveren voor deze ubermenschen,mag ik blijven afdragen,en wanneer dit ook niets meer oplevert:aardige jongen ,maar voor jou een ander. Wat mij betreft is de grens van fatsoen al lang overschreden

-De Nederlandse regering als meest onzekere factor in het maatschappelijk gebeuren. Hoe krijg je het verzonnen. Weg met die Amateurs, Nieuwe verkiezingen met de hoop dat we na jaren van geklungel weer eens staatslieden aan het roer krijgen. Maar mijn hoop is gering. Nederland ontbeert eenvoudigweg in zeer zware mate, bestuurlijke kwaliteit.

-De armoede stijgt in Nederland. Meer dan 600.000 mensen leven nu al in armoede en het aantal zal in 2013 en verdere jaren stijgen. Vooral eenoudergezinnen en zelfstandigen lijden onder de armoede. Volgens de officiële cijfers gaat het percentage armen in 2013 naar de 9,4% maar daarin zijn de kabinetsmaatregelen nog niet meegenomen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3358867/2012/12/06/Armoede-stijgt-rap-1-1-miljoen-Nederlanders-kunnen-niet-rondkomen.dhtml

Wees optimistisch, adviseert de premier het Nederlands volk. Wie een goed gevulde portemonnee heeft, is inderdaad optimistisch!
De rest is te druk met overleven!

armoede3.