HET GELIJK VAN DE EUROCRITICI

Wij de EU-critici zijn de afgelopen decennia constant de mond gesnoerd.
Eurocritici (oftewel de slimme koppen) worden als staatsvijanden beschouwd. De politiek en de media bestrijden hen met alle macht!.
Dit staat in het nieuwe boek van Udo Ulfkotte: “Raus aus dem Euro Rein in den Knast”
Ook stond dit al in onze vele blogs, in de weinige niet gemanipuleerde media en in het spraakmakende boek “Europa Wankelt”

Europa wankelt
EU-/eurocritici worden dan ook neergezet als zijnde anti-Europisten en eurofoben. De meeste critici zijn niet anti-Europa maar anti-EU. Deze toch zeer belangrijke onderscheiding wordt door de EU supporters dan ook nooit gemaakt.
Het in de hoek zetten van critici door hen te labelen is linea recta een aanslag op de democratie.

De zwartkijkers en europessimisten van gisteren zijn de realisten van nu.
De eurocritici bezaten de moed om op te staan tegen de gedwongen omwisseling naar de euro!
En zij hebben gesproken waar politici zwegen. Ze hebben “nee” gezegd waar politici “ja” zeiden. Ze hebben ingehouden waar politici meeliepen. Ongeacht eventuele pijnlijke gevolgen hebben ze moed laten zien en dapper tegen de politieke correctheid gestreden.
Die verzetsstrijders van het heden, die vanaf het begin de gevolgen van de eurowaan herkenden, moesten daar zwaar voor boeten. Nu de ooit door de politiek en de media met veel poeha bejubelde euro-stabiliteits- en reddingspakketten een lachertje zijn geworden, nu de burgers in de eurozone gedeeltelijk worden onteigend, wordt het tijd om de balans op te maken en vast te leggen wat men de eurosceptici vroeger heeft aangedaan. Veel lezers zullen zich verbaasd de ogen uitwrijven en helemaal niet weten waartoe politici en media in staat zijn geweest.

Diegenen, die vanaf het begin voor de gevaren van de euro waarschuwden, worden ook nu nog door de politiek en de media als lastige spelbrekers behandeld. Veel van hen werden belasterd en gediscrimineerd. Van anderen pakte men onderzoeksgeld of zijn baan af. En velen kregen te maken met de binnenlandse veiligheidsdienst, die hen observeerde en vragen telde aan de buren.

Ongeveer tien jaar lang hebben de politiek en de media ons met de trucs van de massapsychologie m.b.t. het thema “euro” over de waarheid misleid. Het bedrog heeft goed gefunctioneerd – tot nu toe. Men suggereerde de kiezers in de media dat eurocritici een soort populistische extremisten zouden zijn, die met gemakkelijk te weerleggen argumenten zouden proberen de start naar nog meer welvaart en vrede in Europa te verhinderen. Kortom: men bestempelde eurocritici.
En volgens informatie van Axel Bunz, destijds de leider van de Duitse vertegenwoordiging bij de Europese Commissie, wilde de politiek in de jaren-90 ook niet dat de media of zelfs de bevolking zich met de euro zouden bezighouden – het was een taboethema. Bunz zei: “De bevolking werd er met opzet buiten gelaten, omdat het niet op haar aankwam.”

Door de houding van veel pro-EU/euro supporters jegens criticasters is de discussie omtrent de EU en de euro in het hoekje van de gekkies met aluminium hoedjes gezet. De Nee stem die genegeerd werd, het doordrukken van het ESM, het buitenspel zetten van nationale parlementen, het liegen over de conversiekoers van de gulden naar de euro (Zalm heeft dit toegegeven), het liegen van Juncker (die stelde dat dit normaalste zaak van de wereld is) en zo verder zijn allen voorbeelden hoe onze democratie langzaam om zeep wordt geholpen. Ik weet zeker dat er ooit een dag komt waarop men zegt “hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren want het was toch oh-zo duidelijk. Waren de mensen toen zo dom of zijn wij nu zo slim… “

http://ejbron.wordpress.com/2013/03/23/slimme-koppen-als-staatsvijanden-hoe-de-politiek-en-de-media-eurocritici-bestrijden/

Europa wankelt Nigel Farage