VOLK VAN NEDERLAND: ZEG STOP TEGEN DE GROOTSTE ROVERSBENDE DE EU!!!

Wordt het geen tijd om de grootste criminele bende, onder de naam Europese Unie een halt toe te roepen? Wij zijn namelijk de leden van deze (ongekozen) groep criminelen, waarvoor wij VET moeten betalen!
Hier een paar voorbeelden, die wij al lang wisten maar nu eindelijk geopenbaard worden! En dit beste mensen, is slechts het topje van de ijsberg!

CORRUPIE: 120 MILJARD EURO UIT EU-MIDDELEN VERDWIJNT IN DUISTERE KANALEN!

CORRUPTIE

Tot een vierde deel van de publieke gelden voor opdrachten in de EU gaat verloren aan corruptie. Vooral in Roemenië, Bulgarije en Tsjechië worden illegaal openbare gelden verduisterd. De actuele crisis begunstigt deze ontwikkelingen.
Naast de verspilling van EU-middelen is ook de corruptie in de 27 lidstaten nog steeds een groot probleem. Ongeveer 120 miljard euro gaan door corruptie in de EU-landen verloren, aldus de EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, Cecilia Malmström. Onderzoek wijst erop dat er tot 25% van de waarde van openbare opdrachten zo verdwijnen, zei Malmström dinsdag in Göteborg. Gezien het feit dat openbare opdrachten in de EU ongeveer 15% van het totale budget van de Europese Unie uitmaken is dat een zeer groot deel. In de loop van het jaar wordt het anticorruptie rapport van de EU verwacht.

Uit een rapport van het in Berlijn gevestigde Transparency International (TI) voor 2012 blijkt dat vooral Bulgarije, Tsjechië, Italië, Roemenië en Slowakije de grootste corruptie bij openbare opdrachten laten zien.
Zo gaan bijvoorbeeld in Tsjechië drie van de vijf managers van kleinere ondernemingen er van uit dat zij naar omkoping en smeergeldbetalingen moeten grijpen om überhaupt een openbare opdracht te krijgen.

EU GEEFT TOE: ER IS GEEN CONTROLE OP SUBSIDIES!
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) pompt miljarden euro´s in de lidstaten, opdat het daar voor oude, werkloze of ook benadeelde mensen d.m.v. een trainings- en ontwikkelingsaanbod mogelijk wordt gemaakt om terug te keren in het arbeidsleven. Uit een actueel rapport van de Europese Rekenkamer blijkt nu echter dat op geen enkele wijze kan worden gecontroleerd of de ingezette financiële middelen van het fonds in werkelijkheid ook effect hebben.

Van 2007 tot eind 2013 geeft het ESF hiervoor meer dan 75 miljard euro uit, aldus de Europese Rekenkamer. Dat komt overeen met 8% van het EU-budget. Noch de lidstaten noch de Europese commissie “zijn in staat om te zien hoeveel oude arbeidskrachten nieuwe kwalificaties behaalden en een nieuwe baan bemachtigden”, nadat ze aanspraak hadden gemaakt op de door het ESF gefinancierde programma´s. Tot deze conclusie komt het rapport van de Europese Rekenkamer. “De noodzakelijke instrumenten om relevante en betrouwbare informatie ter beschikking te stellen, werden door de meeste lidstaten niet ingevoerd”, deelde de Rekenkamer mee.

De Europese commissie zou programma´s toestaan zonder daarvoor als tegenprestatie informatie te verlangen die voor een controle van de werkzaamheid van die programma´s noodzakelijk zouden zijn, bekritiseert de schrijver van het rapport, Lazaros Lazarou. Dat zou het “onmogelijk maken voor de politieke beleidsmakers om conclusies voor de huidige en toekomstige politiek te trekken”, voegt hij er aan toe.
Voor het rapport van de Europese Rekenkamer werden zes programma´s in vier lidstaten uitgekozen. Naast Duitsland behoorden ook Italië, Polen en Portugal hiertoe.

Dit krijg je als je zonder protesteren de volledige beschikking hebt van de inkomens van alle EU-burgers! Er worden allerlei projecten in het leven geroepen die geen enkel effect hebben behalve het opslurpen van miljarden.

Dictatuur

Martin Schulz, SPD-man en president van het Europees Parlement, beschouwt de Europese Commissie als een ondemocratische instelling. Ze zou handelen als een regering, maar zou niet door het volk zijn gelegitimeerd. Er zou geen sprake zijn van een scheiding van machten, waardoor de EU een “Frankenstein Europa” zou worden.
Het zou onacceptabel zijn dat de Europese Commissie het enige orgaan in de EU zou zijn dat wetten zou mogen uitvaardigen. In Europa zou de nationale soevereiniteit van de landen zijn opgebouwd op een scheiding van de machten, tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Er zou een regering zijn, die door het parlement naar huis gestuurd zou kunnen worden en justitie zou bewaken dat men zich aan de regels houdt.

De president van de Europese Commissie wordt overigens door de Raad van Europa genomineerden en door het Europees Parlement gekozen (dus NIET door het volk!) . Hij verdient € 24.874.62 per maand en is vijf jaar in functie.

LANDEN KREGEN BONUS OM VOOR DE EU0BEGROTING TE STEMMEN!
De perfecte koehandel: via een verborgen landbouwsubsidiëring heeft de EU de toestemming van enkele landen voor de omstreden EU-begroting gekocht Aan verschillende EU-landen werd in totaal 16 miljard euro beloofd voor hun toestemming aangaande de EU-begroting.

DE EU FINANCIERT SYRISCHE RADICALE ISLAMIETEN!
Zoals het lijkt hebben de leiders van de EU en de VS zich al voor de volle 100% overgeleverd aan de bevordering en verbreiding van de radicale islam, die vorm van de islamitische heilige oorlog die de “ongelovigen” op de hele wereld wil vernietigen.

GEEN ENKEL EUROPROBLEEM UIT DE WERELD GEHOLPEN!
Italië staat op dit moment weliswaar volop in de schijnwerpers, desondanks heerst er een bedrieglijke rust wat betreft de euro. Daarbij is er geen enkel probleem uit de wereld geholpen. Andere eurolanden zoals Cyprus hebben miljarden van ons nodig, van ons, Duitsland, met zelf 2,5 biljoen schuld. De Grieken bedriegen de boel nog steeds, noch Spanje, noch Portugal, noch Duitsland bezuinigt. Noch de Italianen, noch de Fransen noch wie dan ook heeft de wil om te bezuinigen.

De ECB schijnt aan het eind van haar Latijn m.b.t. tot de crisisoplossing. Bij de routinematige persconferentie kwam Mario Draghi radeloos en prikkelbaar over. De ECB zou alles gedaan hebben. Nu zou de bal bij de regeringen en de banken liggen.
Draghi zei niet dat de banken extreem veel risico nemen wat betreft de financiële producten en derivaten: dankzij de onbeperkte globale geldstroom vindt er zoiets als een financiënpolitieke Crack-Up-Boom plaats. Datzelfde geldt voor de aandelenmarkten, waar de Dow Jones woensdag een nieuw record vierde.

BRON: http://ejbron.wordpress.com/

DE EU GAAT DE GESCHIEDENIS IN ALS DE GROOTSTE CRIMINELE UNIE VAN DEZE EEUW!
Geacht volk, laten wij ons door hen constant blijven afpersen en kaalplukken? Zo ja, dan gaan wij de geschiedenis in als het domste kuddedierenvolk van de eeuw!