DE (GELEGALISEERDE) PENSIOENDIEFSTAL

Pensioen_reken-er-op

Gepensioneerden moeten zich voorbereiden op een nóg magerder pensioen in 2014. Dat zullen de meeste van de circa 60 à 70 probleemfondsen die per 1 april de pensioenen verlagen aan hun deelnemers bekend maken

De huidige gepensioneerden hebben bijna een leven lang moeten betalen om hun pensioen op te bouwen!
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw waren de kassen van de meeste pensioenfondsen nog goed gevuld. Overheid, werkgevers en werknemers besloten in die tijd om minder premies te gaan inleggen en in veel gevallen werd er, zowel door de overheid als door bedrijven, geld uit de fondsen gehaald om tekorten op de begroting te dekken.
Toen pensioenfondsen overgingen tot het beleggen van het geld van de deelnemars liep het al mis!
Gedurende de jaren negentig zijn door de overheid en bedrijven vele tientallen miljarden euro’s uit de pensioenpotten gehaald. Omdat de pensioenpotten overvol zaten werden premies niet betaald en werd geld vanuit de pensioenpotten teruggesluisd naar bedrijven en de overheid. Dat gebeurde onder dreiging van de overheid. Die dreigde de fondsen af te romen om het geld in de schatkist te stoppen. Dit geld is spoorloos verdwenen!

Hoe ging deze diefstal in z’n werk? Oud baas van ABP (Frijns) en oud toezichthouder (van Dam) gaven mooi inkijkje. In de gouden beursjaren mochten bedrijven geld uit het pensioenfonds halen, werknemers hoefden even geen premie te betalen, de overheid dreigde met ‘pensioenwinst-afroomwet’. De Kamer stond erbij, de vakbonden stonden erbij, de toezichthouder stond erbij. En ook de gepensioneerden, maar die mogen alleen kijken, want die mogen niet meepraten over hun eigen geld.
10 miljard aan provisies!
En dan hebben we de legale diefstal van de vermogensbeheerders, vaak buitenlands, ik noem een Goldman, een Morgan Stanley, waar tenminste echte bonussen worden betaald. ORTEC gaf mooi voorbeeldje van ‘verborgen kosten’. Een ‘funds of funds’, populair bij pensioenfondsen: even opletten nu: pensioenfonds betaalt jaarlijks 1 procent over de totale inleg aan zijn vermogensbeheerder. Die geeft het geld vervolgens aan beheerder 2, die ook een jaarlijkse fee van 1 procent over de totale inleg in rekening brengt. Tenslotte geeft die het geld weer door aan beheerder 3 en ook deze rekent 1 procent. Uiteindelijk betaalt het pensioenfonds elk jaar 3 procent, terwijl het denkt slechts 1 procent te betalen.

Gemiddeld schijnt 1 procent betaald te worden, dat is 10 miljard aan provisies; deskundigen zeggen dat 0,5 procent ruim voldoende is als minder actief belegd zou worden; scheelt ons 5 miljard (!!): hoeveel pensioen is dat voor een metaalarbeider?

Gepensioneerden gaan er dit jaar, en waarschijnlijk ook volgend jaar, fors op achteruit door belastingmaatregelen en doordat veel pensioenfondsen in april moeten korten op de uitkeringen en aanspraken.
Crisismaatregelen en lastenverzwaringen, in combinatie met pensioenkortingen, raken de gepensioneerden onevenredig zwaar.
Vanaf januari 2013 gaat het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting fors omhoog van 3,9 tot 19,1 procent.

In april gaan zo’n tachtig pensioenfondsen, waaronder een aantal grote fondsen, bovendien de aanvullende pensioenen korten. De kortingen variëren van 0,5 tot 7 procent.
De kans is groot dat het hierbij niet blijft, en dat pensioenfondsen volgend jaar nogmaals moeten korten.

Een gepensioneerde met een aanvullend pensioen van 1.000 euro bruto, kan daar straks nog net de huur van betalen. Hij zal van de AOW-uitkering moeten leven. Dat is geen vetpot.
In juli gaan ook de huren nog flink omhoog – vaak meer dan de inflatie.
Voor degenen die alleen een AOW ontvangen betekent dit de genadeslag! Die hebben geen cent meer om te overleven! De gang naar de voedselbank is dan ook hun enige optie!

Open brief NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants)
“De kredietcrisis heeft diepe sporen achtergelaten. Het Nederlandse pensioenstelsel en in het bijzonder de pensioenfondsen worden zwaar op de proef gesteld. Er is onzekerheid over het kunnen nakomen van de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen, de renteontwikkeling op korte en lange termijn, de stijgende levensverwachting, de toekomstige beleggingsresultaten en over mogelijke (nieuwe) eisen vanuit de politiek en van toezichthouders. Politiek speelt de vraag of het pensioenstelsel op de huidige wijze nog wel houdbaar is. Het betreft de (toekomstige) pensioenen van miljoenen Nederlanders”

Het kabinet presenteert bepaalde groepen mensen, zoals de ouderen, zulke hoge lastenverzwaringen, dat de economie daardoor onnodig veel schade oploopt

Pijnlijk duidelijk wordt nu, dat ouderen die schijnbaar helemaal niets over hun eigen pensioen te vertellen hebben, nu lijdzaam moeten toezien dat zij van hun jarenlang gespaarde geld, om zich van een leefbare oude dag te kunnen verzekeren, massaal beroofd worden en veroordeeld zijn tot een leven op de rand van de armoedegrens! Dit is nog minder dan wat mensen uit de derde wereldlanden (die flink gesubsidieerd worden) ontvangen!

pensioen2

Commentaren:
-En daar heb je dan ruim 50 jaar hard voor gewerkt en het land mee opgebouwd.
Vanaf het ingaan van de AOWleeftijd niet geindexeerd en nu op ruim 15% inkomensverlies: danjewel ROVERheid en GROOTGRAAIERS!!!

-Diezelfde deskundige, uitstekend betaalde politici, die nu om het land te redden een alsmaar groter deel van uw pensioen opeisen en aldus langzamerhand, beetje bij beetje u het leven onmogelijk gaan maken.

-De door de overheid getroffen fiscale maatregelen laten zich het best karakteriseren als een fiscaal-economische wurggreep.
Door deze belastingschroef alsmaar veder aan te draaien, houdt het slachtoffer vanzelf op met ademhalen, vervolgens:
KASSA overheid!

-De leeftijd solidariteit, waar ze 45 jaar aan betaald hebben, werd hun afgenomen. De aanvullende noodzakelijke verzekering kost hun het dubbele. Hun AOW gaat helemaal op aan zorgpremie en zorgbelasting. Zij worden zwaar gestraft dat ze zo stom waren voor een aanvullend pensioen te sparen. Nu worden ze weer “ kop van jut”.

-Laten we het maar onverbloemd zeggen: dit kabinet STEELT van gepensioneerden, mensen die niets meer kunnen corrigeren!

http://www.denationaledialoog.nl/news/208/legale-pensioen-diefstal.aspx

http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/waarom-u-meer-moet-weten-over-pensioenen.php

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=38094&cHash=2140bcf8640268a47297cba58e4f32d2

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/01/nog_minder_pensioen_in_2014.html

http://www.geldenrecht.nl/artikel/2012-05-23/ouderen-dupe-lenteakkoord